Teamutveckling

Utnyttja personlighetens kraft för att skapa team som utvecklas och når framgång

Förmågan ett effektivt klara av förändringar, hantera ovisshet och handla utan att ha den fullständiga bilden är definitivt en färdighet som effektiva team har varit tvungna att utveckla – långt innan ankomsten av senaste tidens utmaningar som covid-19.

Under den nuvarande perioden av osäkerhet har vi alla varit tvungna att stödja oss på dessa färdigheter och agera utifrån de krav som gäller för dagen – att fatta snabba beslut, tänka om, omprioritera och anpassa oss inför framtiden.

Detta har varit ett elddop och satt även de starkaste och bästa teamen på prov.

Vi har arbetat med team i över 30 år – och fortsätter att göra det än idag. Under denna tid har vi lagt märke till att välfungerande team prioriterar att:

 • Ta sig tid att stanna upp och medvetet reflektera

 • Proaktivt förbättra den kollektiva prestationen

 • Utveckla en teamanda av förtroende, psykologisk trygghet och kollektiv resiliens

 • Förbinda sig att ha goda och fortlöpande samtal

Dessa välfungerande team har lagt grunden för att säkerställa att teamets och företagets framgångar fortsätter.

Ett välfungerande team

Även om vi lever i extraordinära tider fortsätter de underliggande faktorerna för välfungerande team att vara desamma. När dessa faktorer uppfylls kan team skapa bättre relationer, ha bättre samtal, öka arbetsglädjen och i slutänden förbättra resultaten.

Våra program, såväl skräddarsydda för er som utförda av oss, beaktar noggrant var och en av dessa faktorer. Vi arbetar med team för att säkerställa att alla faktorer utvecklas och stärks.

Kriterierna för ett välfungerande team. . .

 • Självkännedom (+ en förståelse och uppskattning av andra personers stil och preferenser)

 • Utrymme för individuell utveckling och utmaning

 • Personliga gränser och rollklarhet

 • Ömsesidig tillit

 • Gemensamma värderingar och framtidsvisioner

 • Produktivt beslutsfattande och effektiv problemlösning
 • Öppen kommunikation och effektiva samtal
 • Ärlig och konstruktiv återkoppling som hjälper individer att uppnå enighet och lösa tvister proaktivt
 • Och viktigast av allt, ett gemensamt fokus på resiliens för individen och teamet

Teams that Thrive
Vårt teamutvecklingsprogram för föränderliga tider

Vårt program ”Teams that Thrive” stöder team genom en utvecklingsresa i flera faser. Varje modul inriktas på ett teams specifika behov, samtidigt som det också bidrar till att öka och stödja självkännedomen, och erbjuder praktisk planering och stimulanser till handling.

Programmet kan tillhandahållas som fyra moduler i ordningsföljd eller som enskilda moduler – beroende på teamets särskilda krav.

SESSION 1

Reflektera, återförena + återställ

En enkel tvåtimmarssession som får team att reflektera, återförenas och återställas – med en fast föresats och fokus. Team som medvetet samlas för att stanna upp och reflektera får värdefulla lärdomar och drar nytta av möjligheter som annars ofta förloras.

Session 1 lägger grunden för sessionerna 2, 3 och 4.

SESSION 2

Bygga upp kollektiv resiliens + företagsamhet

Resilienta team är inte bara en grupp med resilienta individer. Den här sessionen inriktas på att förstå vad ett teams resiliens är och hur teamet hanterar oklarhet och osäkerhet. Vi arbetar med metoder som utvecklar och stärker teams resiliens och skapar en struktur som främjar teamets företagsamhet.

SESSION 3

Anpassa våra arbetssätt till en föränderlig kontext

Att säkerställa tydliga föresatser och hur framtida framgångar ser ut i en föränderlig kontext är den här sessionens fokus. Teamet får arbeta praktiskt och ta fram en plan som stöder deras arbetssätt. De får utnyttja mångfalden inom teamet och se till att de är beredda att tillgodose de framtida behoven hos teamets kunder och intressenter.

SESSION 4

Fortlöpande ha goda och verkningsfulla samtal

Hur effektivt ett team är beror i hög grad på hur de ”pratar”. Att arbeta i en allt mer virtuell värld stödjer inte alltid (på ett enkelt sätt) öppna, genuina och givande samtal. Den här sessionen inriktar sig på att förstå teamets mönster och normer som främjar och/eller hämmar effektiva samtal utifrån Facet5:s SuperSkills.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.