Konsten att konversera –
läran om personlighet

Facet5 SuperSkills Logo

Samtal är själva kärnan i hur vi kommunicerar, engagerar oss, bygger upp relationer och leder. SuperSkills kombinerar konsten att konversera med läran om personlighet för att erbjuda en unik lösning som hjälper individer att ha bra samtal.

Vad är Facet5 SuperSkills?

SuperSkills växte fram ur en nyfikenhet att ta reda på vilka grundläggande färdigheter som
alla samtal vi har bygger på, oavsett om det är på jobbet eller hemma.

De flesta av oss ägnar mycket tid åt att ha samtal i en eller annan form, men vissa människor är uppenbart mer effektiva än andra när det gäller att säkerställa att deras samtal stärker relationer och är givande, istället för att slösa bort tid och rasera förtroende.

Nyfiken på samtal

Vår erfarenhet har visat att ett samtal mellan två människor faktiskt består av tre separata men parallella samtal – det mellan oss, det i mitt huvud och det i ditt huvud.

Skickliga konversatörer kan hantera alla dessa tre samtidigt. Frågan är: ”vilka färdigheter använder de?”

Med omfattande erfarenhet inom områdena kommunikation och personlighet skapade The Right Conversation* och Facet5 konceptet SuperSkills of Great Conversations. Denna unika kombination av ”konsten att konversera” och ”läran om personlighet” svarar på frågan ”hur gör jag för att få bra samtal”?

De goda nyheterna är att samtal grundar sig på ett antal olika färdigheter: de fem superfärdigheterna, ”SuperSkills”, vilket innebär att alla kan bli bättre. Det är dock inte allt. Vår förmåga att använda dessa SuperSkills är också beroende av vår personlighet.

*Facet5 SuperSkills of Great Conversations drivs i samarbete med The Right Conversation

Så här fungerar det

SuperSkills fastställer en baslinje för en persons naturliga samtalssätt och samtalsförmåga. Denna baslinje visar tydligt var en persons styrkor och utmaningar i fråga om konversation ligger, så att han eller hon med tillförsikt kan förbättra kvaliteten på de relationerna han eller hon har på jobbet och hemma.

Våra fem SuperSkills of Great Conversations™ är de grundläggande färdigheter som alla samtal vi har bygger på. Det innebär att om en person förses med våra fem SuperSkills leder det till förbättringar inom mängder av olika samtal – exempelvis inom prestationshantering, samarbete, karriärutveckling och vid hantering av svåra samtal.

Hur effektiva vi är i våra samtal beror så klart delvis på våra färdigheter. Men hur vi agerar i samtal i fråga om dessa fem SuperSkills kan också förutsägas genom vår personlighet. SuperSkills-rapporten projicerar en persons Facet5-resultat på dessa fem SuperSkills of Great Conversations, vilket ger en unik inblick i en persons styrkor, vad han eller hon kan behöva hantera och vad han eller hon kan fokusera på för att utvecklas mer.

Fem SuperSkills of Great Conversations™ …

 • Närvaro: Att upprätthålla odelad uppmärksamhet, verkligen ”vara där”

 • Hyper‐uppmärksamhet: God kännedom om dina fördomar, föreställningar och vad som gör dig känslosam

 • Avkodning: Få fram vad den andra personen egentligen säger

 • Uttrycka sig: Med mod och övertygelse göra sin röst hörd

 • Flödeskontroll: Hantera samtal – början, mitten och slutet

Så kan du använda SuperSkills

Samtal har förmågan att inspirera, engagera, bygga upp förtroende, uppmuntra samarbete och öka arbetsglädjen. Våra SuperSkills-baserade lösningar syftar till att förbättra samtalsförmågan på alla nivåer, från individ, team och ledare till hela organisationer. SuperSkills kan enkelt integreras i ett befintligt utvecklings- eller introduktionsprogram, samt i enskild coachning.

Lyssna på vår senaste recent poddsändning där vi diskuterar närmare hur människor börjar använda SuperSkills på arbetsplatsen. Och inte bara det, utan även …

 • Hur arbetsrelaterade samtal förändras

 • Hur samtal fungerar som katalysatorer för att stödja individer och team under förändring

 • De fem grundläggande färdigheterna för att ha givande samtal och hur ”närvaro” – att verkligen vara där – gör enorm skillnad

Vad är effekten?

Vi gör tre enkla påståenden:

 • Hur du pratar med folk, vad du säger, vad du inte säger och hur du säger det har betydelse – det har riktigt stor betydelse

 • Bra samtal utgör kärnan i bra ledarskap och meningsfulla relationer

 • Små förbättringar kan göra STOR skillnad

När vi arbetar med våra kunder berättar de att de upplever:

 • Att teamens effektivitet och samarbete ökat

 • Förbättrade coachande samtal

 • Ökat engagemang från individer som känner sig hörda och uppskattade

 • En ökning av samtal om arbetsglädje och resiliens

 • Ökad förmåga och vilja att ha svåra samtal

 • Individer berättar att detta har effekt på livet i stort, eftersom samtalen med familj och vänner har förbättrats

SuperSkills – i korthet

Exempelrapport

Klicka här för att ladda ned en exempelrapport för SuperSkills.

Nödvändig utbildning

1 dags virtuell workshop för ackreditering. Närmare information finns här.

Tillgängliga språk

Finns för närvarande på 24 språk – få reda på vilka språk här. 

Frågeformulär

Framtaget från Facet5:s frågeformulär: ca 20 minuter att genomföra, 106 frågor.

Produktblad i PDF-format

Klicka här för att hämta ett produktblad för SuperSkills i PDF-format.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Klientens framgångshistorier

Våra kunder finns i hela världen. De är en tydlig bild av Facet5:s allmängiltiga betydelse –
de insikter Facet5 ger är lika meningsfulla i Thailand som de är i Polen.