Mäta
problemlösningsförmåga

Facet5 ToRQ logo

Organisationer söker efter mer exakta mätningar, som inte bara anger en individs allmänna förmåga utan som verkligen ger kunskap om individens potential. ToRQ mäter en individs praktiska arbetsrelaterade problemlösningsförmåga.

Vad är Facet5 ToRQ?

ToRQ (Tailored Reasoning Questionnaire) är en mätning av en individs praktiska problemlösningsförmåga i arbetet. ToRQ kombinerar moderna testförfaranden med personlighetens kraft för att skapa nästa generation av kognitiv bedömning. Det är kombinationen av kapacitet och karaktär som ger den mest rättvisande mätningen av en individs potential.

I ett nötskal:

 • ToRQ passar perfekt för bedömning av nyexaminerade, potentiella talanger eller sökande till lägre befattningar.

 • Individ- och gruppjämförelserapporter är lätta att förstå med hjälp av tydliga visuella layouter.

 • Resultat finns tillgängliga i realtid, för nedladdning och användning på ett snabbt och effektivt sätt.

ToRQ tillhandahåller en bedömning som är:

 • Relevant: ToRQ-frågor är arbetsrelaterade och skapade för att passa den moderna arbetsmiljön

 • Säkert: ToRQ-frågor skapas snabbt med exakta konstruktionsregler. Ingen fråga är den andra lik, så svar kan inte kopieras och ”läcka”

 • Realistiskt: ToRQ använder processer för datoriserad adaptiv testning för att säkerställa att människor ställs inför frågor som är realistiska för dem

 • Rättvist: I ToRQ ingår analys av responstiden för att skilja mellan människor som skiljer sig åt när det gäller hur snabbt de når fram till ett svar

 • Mångsidigt: ToRQ kan användas på alla nivåer från sistaårsstudenter (förstajobb) till utexaminerade eller chefsbefattningar

ToRQ Bedömning och rapport

ToRQ kombinerar en rad olika mätningar för att ge en korrekt och tillförlitlig bild av en individs kognitiva potential:

 • Totalt poäng: En sammanlagd t-poäng baserad på den sökandes snabbhet, korrekthet och väg genom svårighetsgraderna

 • Hastighet: Hur snabbt den sökande svarat på frågorna jämfört med andra sökanden, oberoende av korrekthet och svårighetsgrad. Detta kan ge en fingervisning om tålamod eller snabbt tänkande

 • Korrekthet:  Hur många frågor den sökande besvarat korrekt, oavsett hastighet eller frågors svårighet

 

Så här ToRQ fungerar det

 • Består av 12 frågor

 • Varje fråga har 4 olika svårighetsgrader

 • Svårighetsgraden hanteras automatiskt genom bedömningen

 • Frågeserier skapas dynamiskt – så att ingen fråga är den andra lik

 

ToRQ – i korthet

Exempelrapport

Klicka här för att ladda ned en exempelrapport för en ToRQ.

Nödvändig utbildning

Ingen formell utbildning krävs även om tidigare erfarenhet av kognitiva bedömningar kan vara till hjälp.Tekniska handledningar finns.

Tillgängliga språk

Finns för närvarande på flera språk. Kontrollera tillgänglighet genom att kontakta oss här.

Frågeformulär

12 frågor, tar ungefär 30 minuter att genomföra.

Produktblad i PDF-format

Klicka här för att hämta ett produktblad för ToRQ i PDF-format.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Klientens framgångshistorier

Våra kunder finns i hela världen. De är en tydlig bild av Facet5:s allmängiltiga betydelse –
de insikter Facet5 ger är lika meningsfulla i Thailand som de är i Polen.