Talangbedömning
och urval

Skapa en gemensam förståelse kring framgång

Dagens talangprocess handlar inte bara om ansiktslös bedömning och urval, det är ett dubbelriktat samtal som gör att individen och organisationen kan förstå hur de kommer att arbeta tillsammans och bilda en relation som uppfyller bådas behov. Vi tror att personlighetens betydelse i den här processen är att ge både organisationen och individen kunskap om vad som är det rätta beslutet för dem.

Facet5 är en pålitlig och betrodd källa till korrekta personlighetsdata som kan bidra till en holistisk talangbedömnings-, urvals- och utvecklingsprocess. Vi mäter de egenskaper hos en individ som är bestående över tid och olika situationer, vilket möjliggör meningsfull jämförelse med och samtal om kraven som rollen, teamet och organisationen ställer. Med den här processen blir det möjligt att nå en gemensam förståelse kring framgång och vilka områden som kan utforskas mer och eventuella behov av utveckling och stöd.

TALANG

Vi stödjer talangprocessen genom att…

 • Identifiera nya talanger, vilket möjliggör fokuserad utvecklingsplanering för nuvarande och framtida roller.

 • Definiera och identifiera den nödvändiga organisatoriska förmågan nu och i framtiden.

 • Enkelt integreras i bedömnings- och utvecklingscenter för att ge evidensbaserade personlighetsdata.

URVAL

Vi stödjer urvalsprocessen genom att…

 • Säkerställa att den sökande passar i teamet och organisationen – genom att jämföra personen med organisationens värderingar och kultur.

 • Underlätta arbetet med att hitta den bäst lämpade sökande genom att definiera nödvändiga egenskaper för rollen före valet.

 • Se till att processen för rekrytering och urval är i överensstämmelse med skräddarsydda intervjuguider.

INTEGRERING

Vi stödjer integrering genom att…

 • Beskriva individens motivationer, drivkrafter och arbetspreferenser – för att underlätta tidig integrering i rollen.

 • Bidra till att skapa en stark relation mellan chef och anställd.

 • Tillhandahålla möjligheter till och fokus för utvecklingsplanering.

UTVECKLING

Vi stödjer utveckling genom att…

 • Förse coachnings- och utvecklingsprocesser med värdefull information och skräddarsydda rapporter för individer och chefer.

 • Skapa bättre relationer och resultat genom självkännedom och förståelse av andra.

 • Identifiera och stödja styrke- och utvecklingsområden för att framgångsrikt fungera i rollen.

Vi stödjer organisationer genom
talang- och bedömningsprocessen via…

KOGNITIV BEDÖMNING

ToRQ (Tailored Reasoning Questionnaire) är en mätning av en individs praktiska problemlösningsförmåga i arbetet. ToRQ kombinerar moderna testförfaranden med personlighetens kraft för att skapa nästa generation av kognitiv bedömning. Det är kombinationen av kapacitet och karaktär som ger den mest rättvisande mätningen av en individs potential.

PERSONLIGHETSBEDÖMNING

Facet5:s personlighetsbedömning tillhandahåller innehållsrika data och insikter på både individuell och organisatorisk nivå. Dessa data tillhandahåller ett gemensamt språk för beskrivningen av de beteendefaktorer som motiverar och driver oss. Profilerings- och bedömningstjänster kan tillhandahållas genom uppbyggnad av intern kapacitet att använda Facet5:s verktygsserie eller i samarbete med Facet5 och dess globala nätverk. Bedömning kan grunda sig på en organisations interna beteende- och kompetensmätningar eller definieras mot vår kompetensordbok.

REKRYTERING OCH URVAL

Facet5 kan erbjuda en komplett rekryterings- och urvalsprocess, eller införlivas i en organisations befintliga processer. Våra bedömningsverktyg online skapar förutsättningar för välgrundade och effektiva beslut vid rekrytering, kompetensförsörjning och successionsplanering.

Organisationer kan enas om vilka beteenderelaterade rollegenskaper som är avgörande för framgång innan valet eller utvecklingsinsatser genomförs, för att säkerställa att rollen och organisationen får den bäst lämpade kandidaten. Processen ger också värdefull information om hur personliga egenskaper kan bidra till eller hindra framgång när den sökande väl är i rollen, teamet och organisationen.

BEDÖMNINGS- OCH UTVECKLINGSCENTRUM

Facet5 och våra bedömnings- och utvecklingspartners kan administrera ett stort antal interaktiva och evidensbaserade program. Vårt flerspråkiga team har erfarenhet inom ett stort antal branscher och på många olika nivåer. Varje center är utformat för att tillgodose organisationens behov. Facet5 kan också integreras i befintliga bedömnings- och utvecklingsprocesser. Kontakta oss för mer information.

PROGRAM- OCH SYSTEMINTEGRATION

Vi kan integreras i befintliga talang- och bedömningsprogram och -system för att tillhandahålla såväl data för utformningen som erfarenhet vid utförandet. Vi erbjuder både interna kapacitetsuppbyggnadsprogram som gör att organisationer kan tillämpa och tolka Facet5:s verktygsserie och sakkunnig hjälp från vårt globala nätverk.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.