Träffa våra medarbetare

Vi tror att när en person kommer till insikt om sin personlighet – och verkligen på djupet förstår den – får han eller hon en känsla för sin identitet och de kunskaper som behövs för att förverkliga sin potential och utvecklas i en föränderlig värld.

”Människor och potential först” är en fras som är själva kärnpunkten i Facet5. Det är något vi lever och verkar för. Det är anledningen till att Facet5 fortsätter att ständigt utvecklas, det utgör kärnan i våra lösningar och det är drivkraften bakom Facet5-upplevelsen.

Vårt team baseras på precis samma premiss, det handlar om människor och den potential de har att hjälpa till att forma, skapa och leverera en enastående upplevelse åt alla våra kunder.

Norman Buckley Director and author of Facet5

Norman Buckley
Grundare och upphovsman

Norman har varit en ledande röst inom personlighetsbedömning och profilering i över 40 år.  Hans orubbliga fokus under dessa år har varit att erbjuda praktiska organisatoriska fördelar som baseras på djup psykologisk förståelse.

Norman tog sin examen i psykologi i Sydney och fick sina första yrkeserfarenheter hos ett australiskt konsultföretag. Från 1978 drev han sitt eget företag i Storbritannien, där han var en pionjär inom användning av specialutformade bedömnings- och utvecklingsprocesser. Han arbetade ingående med analys av biografiska data och personlighetsdata.

Facet5 lanserades officiellt i januari 1990, baserat på tio års forskning inom personlighetsteori. Norman fortsätter att spela en central roll i den ständiga utvecklingen av verktyget.

Rebekah Williams Director and co-author of Facet5

Rebekah Williams
Direktör & medutvecklare

Rebekah började arbeta med Facet5 1996 efter en karriär inom klinisk psykologisk som följdes av arbete inom området företagspsykologi. Men hon ville inte stanna vid det utan tog även en magisterexamen i organisationspsykologi.

Hon arbetade därefter med organisationer i både den offentliga och den privata sektorn, där hon genomförde viktiga konsultuppdrag för större organisationsförändrings-/omstruktureringsprogram.

Rebekah började arbeta med Facet5 1996, till en början för att utveckla en unik uppsättning metoder för personlig utveckling. Vid den här tiden genomförde hon också många utvecklingsprogram för individer och team för både brittiska och europeiska kunder. Hennes arbete med Facet5 sträckte sig från individuell bedömning, ledarutveckling och teambuilding till utformning och genomförande av utbildningsprogram för att överföra komplexa kunskaper och teknik till kunder.

Facet5 flyttade sitt huvudkontor till Australien år 2000 och Rebekah flyttade med till Sydney som direktör och medutvecklare Hon fortsätter att arbeta med global produktutveckling.

Globalt team

Grant Gemmell
Administrativ chef

Sonja King
Verksamhetschef

Rachel Scriven
Ledare för Produkter & Lösningar

Nathan Boddy
Systemutvecklare

Heather Ball
Ledare för kundtjänst

Nicola Jeffrey
Supportadministratör

Facet5 marketing manager, Helen Amis

Helen Amiss
Marknadsföringschef

Facet5 marketing executive, Clive Bartlett

Clive Bartlett
Marknadschef

Irene Gardiner
Ekonomichef

Träffa våra övriga medarbetare

Christine von der Heide
Facet5 Tyskland

Viola Naust Schulz
Facet5 Tyskland

John Langford
Facet5 Danmark

Michelle Cieciura
Facet5 Australien

Robert McMorrow
Facet5 Australien

Francesco Caputo
Facet5 Australien

Cyndie Streather
Facet5 USA

Associerade konsulter

Tracy Arnold

Sybille Gibbons

Robert Herring

Smita Elmore

Dr Pete Hammett

Charlotte Hinks

Roger Coles

Vårt globala partnernätverk

Facet5-teamet omfattar långt fler än de som presenteras ovan. Vår övriga grupp av partners och distributörer finns över hela världen och arbetar med oss för att hjälpa andra att förverkliga sin fulla potential.

Vårt utökade team finns för närvarande i 60 länder. Du kan ta reda på var Facet5 finns här.

Facet5 personal profiling represented across the globe