Förverkligande av potential, under en individs hela resa

Facet5-livscykeln

Facet5 ger meningsfulla insikter som sträcker sig långt utöver utgångsprofilen. Vi erbjuder ett gemensamt ramverk och språk för att underlätta beslutsfattandet – i alla faser av en persons resa genom en organisation.

Facet5-data, insamlade vid ett och samma tillfälle, kan tolkas på flera olika sätt för att vägleda en rad olika arbetsplatsscenarier. En sådan flexibilitet i fråga om hur du använder uppgifterna innebär att samma metod kan antas för hela organisationen och därigenom bidra på ett effektivt sätt till större medvetenhet och förståelse.

Att använda Facet5-data på det här sättet säkerställer naturligtvis en effektiv användning av investeringen.

Nedan beskrivs hur Facet5-data kan användas i alla faser av en individs resa genom en organisation …

URVAL

Säkerställer att den sökande passar i teamet och organisationen – genom att matcha individen med organisationens fastställda värderingar och kultur.

Genom att definiera nödvändiga egenskaper för rollen underlättas arbetet med att hitta den bäst lämpade kandidaten.

En enhetlig process för rekryteringen och urvalet uppnås med skräddarsydda intervjuguider.

INTEGRERING

Beskriver motivationerna, drivkrafterna och de föredragna arbetssätten – för en snabb och lyckad integrering i rollen.

Bidrar till att skapa en stark relation mellan chef och medarbetare.

Ger möjligheter till utvecklingsplanering inom de första tre månaderna.

TEAMWORK

Stärker relationerna och förståelsen inom teamet och mellan individer.

Ger ett gemensamt språk för att hjälpa teamen med kommunikation, återkoppling och frågor som rör teamens arbetsprestation.

Fokuserar teamen på det som krävs för att utföra arbetet genom att identifiera teamets styrkor och eventuella riskområden.

UTVECKLING

Stöder coachnings- och utvecklingsprocesser med insiktsfull information och skräddarsydda rapporter för coacher.

Underlättar framgångsrika utvecklingssamtal genom att främja strategin ”ledare som coach” för kraftfullare medarbetarutveckling.

Identifierar och hanterar styrkor och områden som kan utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

LEDARSKAP

Kan integreras i befintliga ramar och processer för ledarutveckling och går lätt att förankra i ledarutvecklingsprogram.

Ger värdefulla inblickar i personliga stilar och hur man leder individer och team, vilket tillsammans med det observerade beteendet kan lägga grunden för en långvarig och hållbar utveckling.

Bygger effektivt upp ledarkompetens för förändring.

TALANG

Identifierar nya talanger, vilket möjliggör fokuserad utvecklingsplanering i nuvarande och framtida roller.

Hjälper till att identifiera och utveckla den nödvändiga organisatoriska förmågan.

Kan integreras i bedömnings- och utvecklingscentrum.

KULTUR OCH FÖRÄNDRING

Definierar och beskriver kulturen på ett språk som kan delas av alla.

Kommunicerar kärnan i organisationen – ”vilka vi är och vad vi står för”.

Definierar det nuvarande och ideala tillståndet för en kultur och den roll individer spelar för att uppnå det.

SEPARATION OCH SORTI

Stöder medarbetare i nästa steg på karriärsresan.

Ger meningsfulla samtal vid anställningsslut för att säkerställa den anställdes positiva inställning framöver.

Säkerställer rätt kompetens för rätt tillfälle.