Personlig utveckling

Vi är alla unika…

Vår personlighet följer med oss vart vi än går.

Den påverkar vilken inställning vi har till världen, vårt arbete och våra relationer.

Dessa likheter och skillnader i våra motivationer, attityder och beteenden gör oss till dem vi är. Hur vi beter oss och fungerar ihop med andra beror på dessa faktorer. När vi förstår oss själva och andra har vi därför möjlighet att förverkliga vår potential fullt ut, arbeta än mer effektivt och bygga starkare relationer och uppnå bättre resultat.

Vi på Facet5 tror att när en person kommer till insikt om sin personlighet, och verkligen på djupet förstår den, får han eller hon en känsla för sin identitet och den kunskap som krävs för att utvecklas i en föränderlig värld.

Facet5 ger individer intuitiva men ändå värdefulla insikter som kan tillämpas direkt och förbättras över tiden, vilket lägger grunden för meningsfull självkännedom och personlig utveckling.

Facet5 erbjuder individer möjligheten att:

  • Undersöka och förstå hur deras personlighet kan hjälpa dem förverkliga sin potential

  • Förstå sina personliga preferenser och olika styrkor och risker och hur de kan anpassa sig till kraven i sin roll, sitt team, sin organisation och olika yttre utmaningar

  • Förstå hur de arbetar ihop med andra och förbättra samarbetet och teamarbetet

  • Inse hur man bygger upp sin resiliens och arbetsglädje

  • Förstå hur man kan utveckla mjuka färdigheter idag och i framtiden

  • Uppnå en skräddarsydd utveckling

Vi stödjer personlig utveckling genom…

PERSONLIGHETSPROFILERING OCH COACHNING

Facet5:s profilering ger värdefulla data och insikter på både personlig och organisatorisk nivå. Dessa data tillhandahåller ett gemensamt språk för beskrivningen av de beteendefaktorer som motiverar och driver oss. Profilerings- och coachningstjänster kan tillhandahållas genom uppbyggnad av intern kapacitet att använda Facet5:s verktygsserie eller i samarbete med Facet5 och dess globala nätverk.

INTEGRERING AV PROGRAM FÖR PERSONLIG UTVECKLING OCH KAPACITETSUPPBYGGNAD

Vi kan integreras i befintliga program och system för lärande för att tillhandahålla såväl data för utformningen som erfarenhet vid utförandet.

Vi erbjuder både interna kapacitetsuppbyggnadsprogram som gör att organisationer kan tillämpa och tolka Facet5:s verktygsserie och sakkunnig hjälp från vårt globala nätverk. En individs personlighetsdata kan vägleda dem i deras personliga utvecklingsresa och samtidigt stödja organisationens kapacitetsutvecklingsbehov.

BEDÖMNING OCH ANALYS

Personlighetsdata ger en värdefull inblick i en organisations kultur och kollektiva förmåga.

Med Facet5:s dataanalys kan bedömnings- och jämförelseinformation ställas mot en organisations befintliga mätningar, kompetenser, värderingar och strategiska drivkrafter. Resultatet kan anpassas efter en organisations behov och för att hjälpa individer och ledare att förstå sina arbetssätt och nödvändiga anpassning för att stödja organisationens mål.

PERSONLIGA UTVECKLINGSPROGRAM FÖR ”SJÄLVFÖRSTÅELSE”

Personlig utveckling börjar med självkännedom. Facet5:s globala program ”Självförståelse” ger värdefulla insikter för deltagare om deras egna preferenser och stil till stöd för deras yrkesmässiga och personliga utveckling. Med vår struktur och verktygslåda för personlig utveckling erbjuder vi utvecklingsmaterial som anpassas efter varje individs personlighet och drivkrafter. Detta grundläggande program kan stödja alla nivåer i organisationen, från nyexaminerade, talanger och ledare till den högsta ledningen.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.