Ledarutveckling

Vi tar ledare på en resa där de får upptäcka sig själva

Ledarens roll håller på att förändras.

Ledarskap handlar inte längre bara om att vara en karismatisk och heroisk individ som har alla de rätta svaren och kommenderar människor mot seger mot alla odds. Det handlar mycket mer om individens förmåga att förverkliga potentialen hos andra; att inspirera, engagera och förena människor för att skapa möjligheter och lösa problem på ett kollektivt sätt.

Stora ledare skapar en miljö där individer, grupper och gemenskaper utvecklas och når framgång.

Vi tror att ledare med självinsikt lyckas mycket bättre med att skapa den här miljön. Det är just därför våra lösningar för ledarutveckling är inriktade på att först och främst bygga upp och utveckla självkännedom, oberoende av var ledaren befinner sig i sin karriär.

Facet5 erbjuder ledare möjligheten att:

  • Undersöka och förstå hur deras personlighet påverkar deras ledarstil

  • Förstå sina personliga preferenser och olika styrkor och risker och hur de kan anpassa sig till kraven i sin roll, sitt team, sin organisation och olika yttre utmaningar

  • Förstå vilka ledarambitioner de har och hur de kan uppnå dem

  • Inspirera andra genom att motivera och leda genom sitt verkliga jag

  • Skapa förtroende och psykologisk trygghet

  • Skapa en miljö för, och lära sig hur man genomför, bra samtal som bygger upp relationer och förbättrar resultaten

  • Anta tänkesättet ”ledare som coach”

Vi stödjer ledarutveckling i organisationer genom…

PERSONLIGHETSPROFILERING

Facet5:s profilering ger värdefulla data och insikter på både personlig och organisatorisk nivå. Dessa data tillhandahåller ett gemensamt språk för beskrivningen av de beteendefaktorer som motiverar och driver oss. Profileringstjänster kan tillhandahållas genom uppbyggnad av intern kapacitet att använda Facet5:s verktygsserie eller i samarbete med Facet5 och dess globala nätverk.

BEDÖMNING OCH ANALYS

Personlighetsdata ger en värdefull inblick i en organisations kultur och kollektiva förmåga. Med Facet5:s dataanalys kan bedömnings- och jämförelseinformation ställas mot en organisations befintliga mätningar, kompetenser, värderingar och strategiska drivkrafter.

COACHNING

Våra erfarna och kvalificerade coacher hjälper individer att uppnå sina ledarambitioner. Facet5-coachning uppmuntrar individer att fokusera på en högre grad av självkännedom och personlig förståelse, som ett sätt att bygga mer genuina relationer och uppnå empati och klarhet. På så sätt kan ledare sträva efter högre nivåer av personliga framsteg och tillfredsställelse.

PROGRAMINTEGRERING OCH KAPACITETSUPPBYGGNAD

Vi kan integreras i befintliga ledarprogram och -system för att tillhandahålla såväl data för utformningen som erfarenhet vid utförandet. Vi erbjuder både interna kapacitetsuppbyggnadsprogram som gör att organisationer kan tillämpa och tolka Facet5:s verktygsserie och sakkunnig hjälp från vårt globala nätverk.

PROGRAMMET ”DIALOGSTYRT LEDARSKAP”

Programmet ”Dialogstyrt ledarskap” ger ledare värdefulla insikter och praktiska färdigheter som de kan använda för att främja en öppen, fortlöpande dialog med sina team. Våra program är inriktade på att förbättra organisationens prestationer, arbetsglädje, engagemang och personliga relationer – ett samtal i taget.

PROGRAMMET ”LEDARE SOM COACH”

Vårt program ”Ledare som coach” är inriktat på att utveckla coachning som ett tänkesätt och en förmåga. Vi fokuserar på att införliva detta i individens dagliga ledarskap. Detta virtuella program består av 10 moduler och utvecklar praktisk coachningsförmåga och leds av vårt globala team av kvalificerade coacher och ledarskapsexperter.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Lyckade exempel på användning av Facet5