Ett stöd för att
välja den ”bäst lämpade”

Rekrytering kan vara tidskrävande och komplicerat. Speciellt när det gäller att avgöra om en individ är lämpad för rollen, teamet och framför allt kulturen i en organisation. Audition minimerar komplexiteten och effektiviserar urvalsprocessen genom att matcha en sökandes personlighetspreferenser med rollens och organisationens krav.

Vad är Facet5 Audition?

Audition är ett online-utvärderingsverktyg som möjliggör välgrundade och effektiva beslut för rekrytering, kompetensförsörjning och successionsplanering.

Genom Audition kan organisationer enas om vilka beteenderelaterade rollegenskaper som är avgörande för framgång innan valet eller utvecklingsinsatser genomförs, för att säkerställa att rollen och organisationen får den bäst lämpade kandidaten.

Processen ger också värdefull information om hur personliga egenskaper kan bidra till eller hindra framgång när den sökande väl är i rollen, teamet och organisationen.

Så här Facet5 Audition fungerar det

Audition kombinerar en beteenderelaterad rolldefinierad profil med en Facet5-personlighetsprofil för att ta fram en rad olika omfattande och lättlästa rapporter. Följande ingår i Audition-processen:

ETT
Definiera rollen

Ett kortfattat frågeformulär, besvarat av en chef eller kanske baserat på exemplariska anställdas kompetenser, gör att organisationer kan enas om vilka egenskaper som krävs för framgång i en roll.

TVÅ
Jämför

Facet5:s personlighetsprofiler jämförs med en eller flera rolldefinierade profiler, vilket visa graden av överensstämmelse med rollen eller kompetensen. Sökanden kan jämföras med en enda rollprofil eller med flera mallar och med varandra, för att underlätta beslutsfattandet.

TRE
Intervju

En rad beteendefrågor och situationsbaserade frågor finns i praktiska och skräddarsydda intervjuguider. Genom dessa guider underlättas en konsekvent intervjuprocess, meningsfulla jämförelser av sökanden och hjälp med kontroll av referenser.

Så kan du använda Audition

Audition hjälper organisationer att fatta välgrundade och effektiva beslut när jämförelser av profiler mot ett ideal behövs. Detta kan omfatta:

  • Rekrytering och val av personal

  • Identifiering och hantering av kompetens

  • Successionsplanering

  • Jämförelse och utveckling av ledarförmåga

  • Utvärdering och utveckling av utexaminerade

Inverkan

Audition gör att organisationer kan:

  • Definiera hur framgång ser ut i en roll, ett team och en organisation före rekrytering, vilket minskar tiden och kostnaden för att besätta roller

  • Skapa välgrundade processer för talangidentifiering och successionsplanering genom att identifiera de viktigaste egenskaper som kommer att visas över tid, till stöd för observerade beteenden

  • Säkerställa konsekventa rekryterings- och urvalsprocesser. Audition kan enkelt integreras i befintliga processer och vara ett stöd för chefer, samt tillhandahålla skräddarsydda intervjuguider, meningsfulla jämförelser av sökanden och hjälp med kontroll av referenser

  • Öka kvarhållandet av personal genom att matcha personlighetspreferenser med rollkraven

  • Stödja den utvalda kandidaten och linjechefen under de tre första, ofta utmanande, månaderna i rollen

Audition-rapporten

I Audition-paketet ingår ett antal rapporter – provexemplar kan laddas ner för samtliga.

Rolldefinitionsmall

Ger en profil för rollens ideala färdigheter och egenskaper. Rollmallar kan skapas från grunden eller väljas från vårt bibliotek.

Jämförelserapport

Stöder urvalsprocessen; kan rangordna flera kandidater efter rolldefinitionsmallen – visar graden av överensstämmelse med profilen och vem som sannolikt kan lyckas i rollen.

Intervjuguide

Ger en intervjustruktur och ett antal skräddarsydda intervjufrågor som är färdiga att användas. Intervjuguider är utformade specifikt för varje kandidat.

Audition – i korthet

Exempelrapport 

Klicka här för att ladda ned en exempelrapport för Audition

Nödvändig utbildning

Facet5-ackreditering krävs för hantering av Audition-processen och dess resultat. Ingen utbildning krävs för att använda rapporter i intervjuer.

Tillgängliga språk

Finns för närvarande på 27 språk – få reda på vilka språk här. 

Frågeformulär

Ca 15 minuter att slutföra, 83 frågor, rapporter finnas tillgängliga direkt efter genomförandet.

Produktblad i PDF-format

Klicka här för att hämta ett produktblad för Audition i PDF-format.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Klientens framgångshistorier

Våra kunder finns i hela världen. De är en tydlig bild av Facet5:s allmängiltiga betydelse –
de insikter Facet5 ger är lika meningsfulla i Thailand som de är i Polen.