Facet5
Mierzymy osobowość, aby odkrywać,
dobrze wykorzystywać i rozwijać potencjał

Facet5 logo

Facet5 to narzędzie pomiaru osobowości.

Naszą pasją jest osobowość i rozwój. Wierzymy, że gdy umożliwiamy poszczególnym osobom zrozumienie ich osobowości – z użyciem wiarygodnego modelu oraz zrozumiałego języka – pomagamy im osiągać pełnię potencjału.

Facet5 poprzez mierzenie różnic w zachowaniu, motywacjach, podejściach oraz preferowanych sposobach pracy indywidualnych osób pomaga im zwiększać samoświadomość oraz pozwala doceniać swoje możliwości.

Nasze rozwiązania

Choć lubimy pomagać pojedynczym osobom, współpracujemy również z organizacjami z całego świata, aby wspierać je w coraz efektwniejszym korzystaniu z potencjału ich pracowników dzięki stosowaniu całej gamy naszych indywidualnie dopasowanych rozwiązań.

Ocena i wybór Talentów

Holistyczny rozwój talentów oparty na osobowości

Rozwój indywidualny

Wartościowy rozwój osobisty i poprawa samoświadomości

Rozwój zespołów

Wsparcie zespołów w drodze do indywidualnego rozwoju

Rozwój umiejętności przywódczych

Umożliwianie liderom, na wszystkich poziomach, osiąganie ich potencjału

Analiza i integracja

Pomoc w podejmowaniu decyzji biznesowych w oparciu o rzetelne dane dotyczące osobowości

“To była najbardziej wartościowa rozmowa na temat rozwoju osobistego,
jaką zdarzyło mi się odbyć w ciągu ostatnich 20 lat”.

Dyrektor naczelny, dział ds. strategii

Pakiet produktów Facet5 – przekuwanie informacji w działania

Informacje uzyskiwane za pomocą narzędzi Facet5 nie służą jedynie do wygenerowania profilu osobistego. Oferujemy kompleksową gamę produktów wspierających zwiększanie samoświadomości oraz skuteczny rozwój osobisty. Nasza rozbudowana gama raportów sprawia, że rzetelne dane stanowią wartościowe informacje, które prowadzą do pozytywnych zmian

Logo for Facet5 Profile

Profil osobowości

Logo for Facet5 TeamScape

Profil rozwoju zespołu

Logo for Facet5 SpotLight

Pakiet indywidualnego rozwoju

Logo for Facet5 SuperSkills

Profil umiejętności komunikacji

Logo for Facet5 Audition

Profil wyboru i porównania

Logo for Facet5 ToRQ

Ocena zdolności kognitywnych

Logo for Facet5 Strategic Leadership Review

Profil przywódczy 360

Pomagaj innym osiągać swój potencjał

Dołącz do naszej globalnej społeczności
akredytowanych praktyków Facet5

Historie klientów z całego świata

Mamy klientów na całym świecie. To potwierdza uniwersalność rozwiązań Facet5 – informacje, jakie dostarcza nasz model, są równie wartościowe w Tajlandii, jak i w Polsce.