Vad är Facet5?

Hej, vi är Facet5…

Facet5 är en mätning av personlighet skapad med en passion för utveckling. Vi hjälper individer, team, ledare och företag att förverkliga sin fulla potential.

Organisationer och konsultföretag över hela världen använder vår modell som på ett lättförståeligt språk förklarar hur människor skiljer sig åt när det gäller beteende, motivation, attityder, föredragna arbetssätt och – framför allt – vad de kan åstadkomma.

Människor och personlighet utgör kärnan i Facet5

Vi tror att när en person kommer till insikt om sin personlighet – och verkligen på djupet förstår den – får han eller hon en känsla för sin identitet och den kunskap som krävs för att utvecklas i en föränderlig värld.

Med Facet5 får individer intuitiva men ändå värdefulla insikter som kan användas direkt och successivt förbättras, vilket leder till reella utvecklingseffekter.

”Facet5 gav mig en aha-upplevelse. Jag kunde direkt koppla ihop hur jag uppfattar mig själv och hur jag brukar arbeta med mitt jobb och hur jag arbetar med andra.”

Facet5 hjälper individer, team och organisationer

Facet5 tillhandahåller en lättförståelig struktur och ett enkelt gemensamt språk som individer, team och organisationer direkt kan använda i arbetet med att förverkliga sin fulla potential.

Konceptet har utformats av psykologer för att användas i organisationer och hjälper människor på alla nivåer att förstå beteenden och vad som kan uppnås.

Facet5 beskriver, förklarar och förutsäger beteenden på icke-dömande sätt, så att både team och organisationer enkelt kan förstå och utnyttja kraften i olika personligheter.

Tillförlitliga data, användbara insikter

Facet5 utvecklades som svar på kundernas behov av snabb, praktisk information och för att hjälpa företag och individer vid varje fas i en medarbetares resa genom en organisation.

I korthet erbjuder Facet5 …

ÖVER 22 RAPPORTERINGS-ALTERNATIV

Omfattande rapportering-salternativ för alla Facet5-produkter

ANVÄNDBARA INSIKTER

Fokuserade och användbara insikter som driver på personlig utveckling

ÖVER 42 NORMERINGS-GRUPPER

42 normerings-grupper som möjliggör meningsfull jämförelse

33 SPRÅK

Facet5 finns idag på 33 språk och antalet ökar

SJÄLVBETJÄNING

Webbaserade frågeformulär möjliggör rapportering och självbetjäning i realtid

RESURSER ONLINE

Resurser online och handledarmaterial bygger upp kapaciteten snabbt och säkerställer kraftfulla resultat

UTVECKLINGS-GUIDER

Utförliga utvecklingsguider och handlingsplaner stödjer ett personcentrerat lärande

FÄRDIGA LÖSNINGAR

Enkel integrering och smidigt genomförande med allt från delkurser till fullständiga program

UTBILDNING

Workshops för utbildning och ackreditering finns över hela världen – och virtuellt – och erbjuds på flera språk

OMFATTANDE ANVÄNDNINGS-OMRÅDEN

Facet5 är lätt att använda för personlig utveckling och ledarutveckling, coachning och ökad teameffektivitet

Framtaget av psykologer med vetenskaplig förankring

Facet5 har tagits fram av psykologer för användning inom organisationer och hjälper människor på alla nivåer att få ökad kunskap om beteenden och vad som kan uppnås.

Under mer än 30 år har Facet5 utvecklats, genom genomtänkta psykometriska metoder, för att skapa en personlighetsmodell som stödjer människors utveckling i alla dess former.

Femfaktormodellen (eller ”Big Five”) uppfattas idag allmänt som det bästa sättet att beskriva personlighetens grundläggande byggstenar. Femfaktormodellen dyker ständigt upp i psykologisk forskning som det absoluta minimum som krävs för att ge en utförlig beskrivning av personlighet och beteende. Facet5 mäter dessa fem faktorer noggrant och snabbt för att ge en exakt och enkelt tillämplig bild av en individs personlighet.

Om du vill veta mer om Facet5:s giltighet och tillförlitlighet kan du be om att få dokumentationen skickad till dig här.

”Som psykologer följer vi strikt vetenskapliga principer, men som utövare vet vi att ingenting fungerar om det inte är lätt att förstå och använda. Vårt uppdrag har varit att förvandla tillförlitliga data till information som presenteras på det mest praktiska och användbara sättet.”

Rebekah Williams
Direktör & medutvecklare

Är Facet5 något för dig?

Facet5 kan användas av alla som stödjer människors utveckling och av de som vill förstå hur de kan skapa förutsättningar för andra att nå sin fulla potential.

Våra kunder och ackrediterade utövare arbetar inom en lång rad olika branscher och områden. Som exempel kan nämnas interna HR-/personalutvecklingsteam, funktioner inom organisationsutveckling och rekrytering och urval, coachnings- och utvecklingskonsulter samt funktionella linjechefer.

Det som förenar dem är ett brinnande intresse för att förstå och utveckla andra. Facet5 ger de insikter och den förståelse som behövs för att fullt ut utnyttja potentialen hos individer, team och ledare – genom hela anställningen.