Förstå gruppdynamiken
för att frigöra potential

Facet5 TeamScape Logo

Teamen utgör själva motorn för en organisation. De mest framgångsrika av de här arbetsrelationerna underbyggs av en insikt i och en uppskattning av hur personliga beteendestilar kan påverka andra människor, både positivt och negativt. TeamScape beskriver hur dessa olika preferenser, inom ett team, kan utnyttjas för positiva resultat.

Vad är Facet5 TeamScape?

På ett enkelt, men ändå mycket effektivt, sätt kan TeamScape kraftfullt och koncist visa ett teams dynamik. Genom att identifiera teamets kultur kan det visas hur relationer sannolikt kommer att fungera och framför allt hur arbetet i teamet ska ledas och utföras.

Detta sker genom att de enskilda teammedlemmarnas Facet5-profiler sammanförs och kombineras för att visa hur individers preferenser förenas till stöd för teamets arbete.

Modellen

TeamScape-modellen bidrar till att skapa en bild av hur individer föredrar att organisera sitt arbete och delta i teamet. Varje TeamScape-profil innehåller:

 • Teammedlemmars grundläggande metod att lösa problem när de uppstår

 • Hur de framstår för andra människor, deras naturliga styrkor och riskområden

 • En person- och teamjämförelse rörande deras inställning till TeamScapes Arbetscykelmodell

 • Hur lika eller olika deras arbetspreferenser är

Teamscape-modellen hjälper också team att förstå hur de kommer överens och löser tvister, i synnerhet i fråga om:

  • Naturliga eller föredragna arbetssätt

  • I vilken utsträckning teamet tillämpar regler och processer

  • Hur de kan hantera intensiteten och stressen i samband med tvister

TeamScape hjälper individer att bygga upp förståelse inte bara för sig själva utan för andras preferenser. Det är denna förståelse som ligger till grund för bättre relationer inom teamet, ökat samarbete och förbättrad kommunikation.

Så här fungerar det

 Steg 1 – Individer fyller i ett Facet5-frågeformulär

Enskilda teammedlemmar fyller i Facet5:s personlighetsfrågeformulär. Frågeformuläret består av 106 frågor och tar ungefär 20 minuter att genomföra. Det finns på 33 språk. Svaren jämförs sedan med en grupp liknande människor (ofta kallad en normeringsgrupp). En sten-poäng beräknas för varje faktor och underfaktor. Det är dessa poäng som presenteras i en Facet5-profil och i TeamScape.

Steg 2 – Facet5-profiler kombineras för att skapa en TeamScape-rapport

Varje Facet5-profil kombineras för att presentera en rad lättolkade datauppsättningar. TeamScapes visuella metod visar mångfalden i gruppen och förhållandet mellan Facet5-faktorerna på ett snabbt och enkelt sätt.

Steg 3 – TeamScape-fördjupning

I TeamScape ingår en workshop som fördjupar förståelsen genom att teamet får möjlighet att undersöka sina profiler på nytt. Genom workshopen ökas kunskapen om hur var och en i teamet bidrar, de andras preferenser och vilken inverkan detta har på teamet och dess arbete.

Facet5 Teamscape overlay scores

Så kan du använda TeamScape

Genombrott görs när TeamScape används för att stödja …

 • Bildandet av nya eller förändrade team

 • Team i samband med förändringar

 • Introduktionen av nya teammedlemmar

 • Bildandet av koalitioner inom olika affärsområden

 • Förbättring av teamets prestationer

 • Förbättrade relationer och ökad förståelse

 • Identifiering av problem eller hinder för teamets prestationer

 

 

 

Inverkan

TeamScape syftar till att ge så stort utbyte som möjligt av relationer genom förståelse och är avsett för alla slags team, oavsett storlek, form och sammansättning. TeamScape går på djupet både när det gäller teamets potential och eventuella problem som kan hämma det.

Våra kunder berättar att

 • TeamScape har ökat vår förståelse av oss själva och varandra, särskilt om hur vi vill arbeta

 • Vi blir bättre på att utnyttja våra olika stilar på ett mer effektivt sätt

 • Vi har ett gemensamt språk kring beteende och personlighet som inte dömer eller är känsloladdat

 • Samtalen vi har är mer meningsfulla både för individer och för arbetet

 • TeamScape har gett oss praktisk kunskap om hur vi arbetar och hur det stödjer eller försämrar teamets arbete

 • Vårt projekt och våra Agile-team bildas snabbare och blir produktivare tidigare i projektets livscykel.

TeamScape – i korthet

Exempelrapport

Klicka här för att ladda ned en exempelrapport för en TeamScape

Nödvändig utbildning

Facet5:s ackrediteringsprogram OCH TeamScape-utbildning.

Tillgängliga språk

Finns för närvarande på 29 språk – få reda på vilka språk här.

Frågeformulär

Inget ytterligare frågeformulär. TeamScape genereras genom att Facet5-profiler kombineras.

Produktblad i PDF-format

Klicka här för att hämta ett produktblad för TeamScape i PDF-format.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Gå med i vår globala gemenskap av
Facet5-ackrediterade utövare

Lyckade exempel på användning av TeamScape

Våra kunder finns i hela världen. De är en tydlig bild av Facet5:s allmängiltiga betydelse –
de insikter Facet5 ger är lika meningsfulla i Thailand som de är i Polen.