Lys upp vägen
till personlig utveckling

Facet5 SpotLight Logo

Det råder ingen tvekan om att självkännedom är avgörande för den individuella utvecklingen.
Självutveckling börjar med en god förståelse av din personliga arbetsstil, dina attityder och dina värderingar och övertygelser. Detta tillsammans med en insikt om hur andra kan uppfatta dig, och ett språk för att beskriva skillnader i beteende, ger dig en ram som möjliggör meningsfull personlig utveckling.

Vad är Facet5 SpotLight?

SpotLight är en rapport för personlig utveckling. Den visar personer deras styrkor, risker, frustrationer och utmaningar som har med deras personlighet att göra. SpotLight ger direkt, personlig återkoppling och erbjuder också en enkel, praktisk process för att skapa skräddarsydda utvecklingsmål och utvecklingsplaner:

 • Styrkor: de positiva och produktiva beteenden som en individ är bra på och som kräver väldigt lite ansträngning.

 • Risker: mindre tilltalande aspekter av en individs profil, när saker inte går bra. Varje styrka kan bli en risk om den går till överdrift.

 • Frustrationer: en negativ reaktion en individ kan ha på en annan persons beteende. Frustration uppstår då en annan persons sätt att gå tillväga skiljer sig så mycket från det egna sättet att vid längre tids exponering för det kan riskbeteendet utlösas.

 • Utmaningar: ger utvecklingsförslag som hjälper individen att förstå vad han eller hon har att komma med och hur han eller hon kan anpassa sitt beteende för att dra nytta av andras styrkor (och hantera sina egna riskbeteenden).

SpotLight identifierar tydligt en individs utvecklingsområden – och erbjuder praktiska insikter och meningsfulla utvecklingsförslag.

Hur fungerar det?

SpotLight tar de fyra delarna (styrkor, risker, frustrationer och utmaningar) och grupperar dem i fem arbetsrelaterade domäner …

 1. Fatta beslut och sätta upp mål

 2. Engagera och rådfråga andra

 3. Fokus på människor och arbetsuppgifter

 4. Hantera arbetet och åtaganden

 5. Hantera stress och identifiera risker

Detta hjälper individer att förstå sig själva i konkreta arbetssituationer och säkerställer att informationen kan användas direkt.

Så kan du använda SpotLight

SpotLight fungerar bäst vid användning i …

 • Program där självkännedom är en viktig del för framgång

 • Coachning för individer eller ledare; stöder coacher med en ram för att utarbeta och genomföra coachningsplaner

 • Storgruppsutveckling; som en effektiv och ändamålsenlig personlighetslösning, t.ex. program för nyutexaminerade, linjechefer eller ledare med strategin ”ledare som coach” eller program för grundläggande coachning

 • Talangutvecklingsprogram

 • Utvecklingssamtal; ge en strukturerad ram för chefer och medarbetare så att de kan utarbeta meningsfulla karriärplaner och planer för personlig utveckling

SpotLights produktserie kan enkelt integreras i nuvarande utvecklingsramar och utvecklingsprogram.

Inverkan

SpotLight är den perfekta utgångspunkten för att utarbeta meningsfulla utvecklingsplaner som har verklig effekt. SpotLight belyser potentiella styrkor, risker och frustrationer och fokuserar snabbt på utvecklingsfrågor.

Våra kunder berättar att:

 • ”Vi ser en mer fokuserad utveckling och att verkliga åtgärder utförs”

 • ”Individer tar ansvar för sin utveckling och insats”

 • ”Ledarna känner ett starkare stöd med en ram och ett lättförståeligt språk när de ska stödja sina medarbetare”

 • ”Det ger ett språk som är lätt att förstå och inte dömer, som teammedlemmarna använder för att samtala om styrkor, frustrationer och utvecklingsområden”

 • ”Vid sidan av kunskap om vilka färdigheter de behöver, får våra nyutexaminerade också lära sig att samarbeta bättre med andra, bygga relationer och utveckla sina mjuka färdigheter”

SpotLight – i korthet

Exempelrapport

Klicka här för att ladda ned en exempelrapport för SpotLight

Nödvändig utbildning

1 dags virtuell workshop för ackreditering. Närmare information finns här.

Tillgängliga språk

Finns för närvarande på 27 språk – få reda på vilka språk här.

Frågeformulär

Framtaget från Facet5:s frågeformulär: ca 20 minuter att genomföra, 106 frågor

Produktblad i PDF-format

Klicka här för att hämta ett produktblad för SpotLight i PDF-format.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Klientens framgångshistorier

Våra kunder finns i hela världen. De är en tydlig bild av Facet5:s allmängiltiga betydelse –
de insikter Facet5 ger är lika meningsfulla i Thailand som de är i Polen.