Våra ackrediterings-
program

Vår sammanslutning av Facet5-utövare sträcker sig över hela världen. Det är en ständigt växande gemenskap av likasinnade som vi är stolta över att se som en förlängning av vårt team.

Vad vi delar som utövare är en tro på att när människor kommer till insikt om sin personlighet, och verkligen på djupet förstår den, får de en känsla för sin identitet och den kunskap som krävs för att utvecklas i en föränderlig värld. Våra utövare berättar att de känner sig stolta över att vara med om att hjälpa andra att nå självkännedom på en helt ny nivå – att vara fackelbäraren som kastar ljus över en individs potential.

Facet5:s alternativ för virtuell ackreditering

Ackreditering av Facet5-utövare

Hjälp andra att förverkliga sin potential och växa.

TeamScape-ackreditering

Identifiera och förstå dynamiken i team.

SuperSkills-ackreditering

Stärk samtalen för att förbättra relationer.

Ackreditering av Facet5-utövare

Vårt virtuella ackrediteringsprogram ger precis samma värdefulla och interaktiva lärande som vårt program som sker ansikte mot ansikte. Skillnaden är att du nu kan bli ackrediterad som Facet5-utövare utan att behöva lämna ditt hem eller kontor.

Om den virtuella ackrediteringen

Ackrediteringen utförs av en Facet5-tränare och består av moduler som utförs under ett antal online-sessioner, vilka är utformade för att stimulera nyfikenhet och maximera lärandet.

Vi tar med dig på en resa där vi berättar allt som rör Facet5, med särskilt fokus på:

 • ursprunget till Facet5

 • femfaktorteorin och egenskapsbaserad personlighetsteori

 • modellens tillförlitlighet och giltighet, normeringsgrupper och svarsanalys

 • samverkan mellan faktorerna (och underfaktorerna)

   

Dessutom undersöker vi hur Facet5 kan användas i arbetet för att underlätta urval, integrering, personlig utveckling och team- och ledarutveckling.

Räkna med att få kavla upp ärmarna under programmets gång och använda det du har lärt dig medan du provar att själv utvärdera en Facet5-profil.

Efter slutförd ackreditering

Det interaktiva innehållet och aktiviteterna gör att du känner dig trygg när du går vidare och är redo att använda Facet5 för de möjligheter och problem som uppstår i arbetet.

Efter godkänd ackreditering kommer du att …

 

 

 • Vara en officiellt ackrediterad Facet5-utövare!

 • Kunna tolka och presentera en persons Facet5-profil på ett korrekt sätt

 • Förstå hur Facet5 kan användas för att undersöka en mängd olika affärsutmaningar och stärka affärspotentialen

 • Ha tillgång till en global gemenskap av utövare, där du kan utbyta bra metoder och lära dig mer, samt få tillträde till Facet5 supportcenter för utövare

 • Ges tillgång till administrationssystemet som gör att du kan iordningställa och skicka frågeformulär, titta på profiler, skapa projekt och hantera svarandes profiler

 

 

Vem är ackrediteringen till för?

Facet5 kan användas av alla som stödjer människors utveckling och av de som vill förstå hur de kan få fram det bästa i människor. Inga särskilda förkunskaper eller erfarenhet krävs, men en sund nyfikenhet är till stor hjälp!

Våra kunder och ackrediterade utövare arbetar inom en lång rad olika branscher och områden. Som exempel kan nämnas interna HR-/personalutvecklingsteam, funktioner inom organisationsutveckling och rekrytering och urval, coachnings- och utvecklingskonsulter samt funktionella linjechefer.

Det som förenar dem är ett brinnande intresse för att förstå och utveckla andra. Facet5 ger de insikter och den förståelse som behövs för att fullt ut utnyttja potentialen hos individer, team och ledare – genom hela anställningen.

De som inte har någon Facet5-erfarenhet sedan tidigare inbjuds att fylla i Facet5-frågeformuläret och får en genomgång innan de påbörjar ackrediteringsprogrammet.

”Facet5-ackrediteringen var början på en fantastisk upptäcktsresa för mig. Jag tycker att jag är bättre nu på att hjälpa mina kunder med meningsfulla lösningar och resultat som motsvarar deras behov.”

Jessica Symes, Symes Group

”Jag älskar Facet5 eftersom modellen riktar in sig på individen och hur individen kan använda informationen i sin rapport. Jag har sett mer meningsfulla och verksamma beteendeförändringar som ett resultat av att människor använder sina Facet5-rapporter än med någon annan psykometrisk metod. Modellen är gjord för praktisk tillämpning – människor förstår den!”

Europeisk chef för organisationsutveckling och talangutvärdering, Samsung

”Modellen är enkel och träffsäker. Den kommer till saken på ett klart och tydligt sätt och uppmanar till att utforska viktiga delar av personligheten och möjliga relaterade beteenden.”

Chef för utbildning och utveckling, Lloyds TSB

”Vi har använt MBTI och OPQ tidigare och tyckte att det här var ett mycket bättre verktyg för att förstå människor och team.”

HR-chef, KPMG

”Jag vill tacka för en underbar vecka där jag lärde mig massor. Jag gillade den avslappnade stämningen som ni skapade, trots mängden innehåll vi gick igenom. Er expertis kommer fram utan någon självbelåtenhet – underbart! Jag ser fram emot att tänka ut hur jag kan lägga till Facet5 i min verktygslåda … det finns massor av möjligheter. Det ska bli mycket trevligt att fortsätta arbeta med er.”

Kelly Ann McKnight, Stoneridge Consulting CA

Var och när kan jag bli Facet5-ackrediterad?

Få reda på var och när du kan bli Facet5-ackrediterad nedan. Här kan du boka din plats eller begära ytterligare information.

Ackrediteringsprogram som utförs ansikte mot ansikte finns också fortfarande. Men formen för programmet kan variera beroende på plats och de åtgärder för att förebygga smittspridning som gäller för just den regionen. Närmare information återfinns nedan.

Kom ihåg att vi även kan genomföra ackreditering internt (virtuellt om det behövs) för de som har en grupp på minst tre personer som vill bli ackrediterade. Ta gärna kontakt om du vill diskutera era alternativ – skicka e-post till oss på

LocationDateBook
Bratislava, Slovakia14th & 15th October 2021Book here / More info
Poland – Virtual – Polish22nd, 25th & 26th October 2021Book here / More info
EMEA – Virtual- EnglishStarts 22nd November 2021Book here / More info
Netherlands – Virtual – Dutch9th & 10th December 2021Book here / More info

LocationDateBook
Americas – VirtualPlease contact Customer SupportContact us
LocationDateBook
China8th & 9th July 2021Book here / Request info
China19th & 20th August 2021Book here / Request info
Thailand23rd & 24th August 2021Book here / Request Info
Thailand18th & 19th November 2021Book here / Request Info
China9th & 10th December 2021Book here / Request info

TeamScape-ackreditering

Vår TeamScape-ackreditering sker online genom fyra moduler om fyra timmar vardera. Programmet bygger vidare på den kunskap du har fått via din Facet5-ackreditering och gräver djupare i gruppdynamik. Det ger konkreta svar på:

 

 • Hur du kan identifiera likheter och skillnader bland teammedlemmarna

 • Hur olika relationer kommer att fungera

 • Hur team kommer överens och löser tvister

 

Ackrediteringen utforskar även hur Facet5-data presenteras inom TeamScape och beskriver hur informationen ska tolkas för att identifiera mångfald och likheter inom ett team.

Därefter ger ackrediteringen tillfälle att diskutera hur du kan använda Facet5 TeamScape inom ramen för all slags teamutveckling. I detta skede finns det tid att utforska hur du kan använda TeamScape när vi ger ett smakprov på några av våra färdiga och beprövade övningar och aktiviteter för att hjälpa till att befästa lärandet och skapa ett framgångsrikt team. Så var beredd att hoppa i och ge det ett försök!

* Observera att man måste ha status som Facet5-utövare för att få delta i TeamScape-ackrediteringen.

Vem är ackrediteringen till för?

TeamScape kan användas av alla som stödjer människors utveckling och av de som vill förstå hur de kan få fram det bästa i människor – i synnerhet i team!

Observera att man måste ha status som Facet5-utövare för att få delta i TeamScape-ackrediteringen.

Våra befintliga ackrediterade användare arbetar vanligtvis i interna HR-/personalutvecklingsteam eller funktioner inom organisationsutveckling och rekrytering och urval – eller som coachnings- och utvecklingskonsulter och funktionella linjechefer.

Var och när kan jag bli TeamScape-ackrediterad?

Få reda på var och när du kan bli TeamScape-ackrediterad nedan. Här kan du boka din plats eller begära ytterligare information.

Kom ihåg att vi även kan genomföra ackreditering internt (virtuellt om det behövs) för de som har en grupp på minst tre personer som vill bli ackrediterade. Ta gärna kontakt om du vill diskutera era alternativ – skicka e-post till oss på

LocationDateBook
EMEA – VirtualPlease contact Customer Support for dates
LocationDateBook
Americas – Virtual12 – 15th July 2021Fully booked. Contact Customer Service for more dates.

SuperSkills-ackreditering

Som för alla våra ackrediteringar är det här ett upplevelsebaserat program – utformat så att du har möjlighet att under dagens lopp tillämpa SuperSkills i praktiken inom en rad olika relevanta affärsutmaningar.

Efter godkänd ackreditering är du redo att börja använda SuperSkills i utvecklingslösningar för din egen organisation eller för dina kunder. Du kommer att känna dig trygg i att använda SuperSkills i följande scenarier …

Individuella utvecklingssamtal – låt oss prata om självkännedom

SuperSkills är en bra struktur att utgå från vid ett utvecklingssamtal – eller en hel serie av samtal. Du kan utforska alla SuperSkills under en enda session för generell självkännedom eller inrikta dig på en i taget med kompletterande modeller och övningar för att öka de personliga reflektionerna och stärka utvecklingen.

Team- eller gruppsessioner – vad som gör ett team framgångsrikt

Personlighetsdata är det som gör lärandet individuellt för varje teammedlem, samtidigt som informationen även belyser likheter och skillnader i gruppen. Detta fungerar bra när det integreras i sessioner som introducerar SuperSkills – som hjälper dem att lägga märke till hur de kommunicerar i dagsläget – antingen vid teamdagar, coachningsmöten för teamet eller grupp-workshopar.

Dialogstyrt ledarskapsprogram – ledarskap handlar om autenticitet, inte auktoritet

Genom att visa hur varje ledare relaterar och anknyter till människorna runt omkring dem kan eventuella blinda fläckar upptäckas, vilket hjälper till att dra fram hittills outtalade åsikter i ljuset. Det hjälper även ledarna att förstå vilken effekt deras nuvarande ledarstil har eller att fundera på varifrån de hämtar sin naturliga ledarförmåga på ett sätt som känns genuint för dem. Genom att integrera detta i ett ledarskapsprogram blir det tydligt för företaget att ”kommunikation” är en avgörande ledarkompetens

Chef som coach – till stöd för chefer

SuperSkills är ett logiskt komplement vid utveckling av coachningsförmågor, som sträcker sig bortom teknik och hjälper chefer att bli mer medvetna om sin naturliga utgångspunkt. Individer får hjälp att hitta sin personliga coachningsstil som fungerar bäst för dem. All utveckling av coachningsförmågan bör börja med att lära känna sig själv och SuperSkills kan utgöra en grundstomme för den förmågan men även kombineras med andra modeller.

Vem är ackrediteringen till för?

Ackrediteringen är anpassad för erfarna coacher, organisationsutvecklare och funktioner inom HR och lärande och utveckling.

Även om SuperSkills använder samma BPS-kvalificerade psykometriska frågeformulär för att ta fram robusta och tillförlitliga personlighetsdata är det framtaget för att användas som en fristående rapport och struktur, så du behöver inte vara ackrediterad Facet5-utövare för att delta.

Var och när kan jag bli SuperSkills-ackrediterad?

Få reda på var och när du kan bli SuperSkills-ackrediterad nedan. Här kan du boka din plats eller begära ytterligare information.

LocationDateBook
EMEA – VirtualPlease contact Customer Support for dates
LocationDateBook
APAC – VirtualPlease contact Customer Support for dates
LocationDateBook
Americas – VirtualPlease contact Customer Support for dates