Facet5
Vi måler personlighet
for å realisere potensial

Facet5 logo

Facet5 er et mål på personlighet.

I Facet5 er vi opptatt av personlighet og utvikling. Vi mener at når du gir individer en måte å forstå personligheten sin på, ved hjelp av en pålitelig modell og et språk som er enkelt å bruke, kan de begynne å realisere det fulle potensialet sitt.

Facet5 fremmer denne forståelsen gjennom å måle hvordan folk har ulik atferd, ulike motivasjoner, holdninger og foretrukne måter å arbeide på, og gjør folk mer selvinnsikt og i stand til å verdsette det faktiske potensialet sitt.

Våre løsninger

Individet står helt sentralt for det vi gjør, men vi jobber også med organisasjoner verden over for å hjelpe dem med å få det aller beste ut av medarbeiderne sine med utvalget vårt av skreddersydde løsninger.

Talentevaluering
og -utvelging

Personlighetsdrevet og helhetlig talentutvikling

Individuell utvikling

Meningsfylt personlig utvikling og selvinnsikt

Teamutvikling

Vi støtter team på deres individuelle utviklingsreise

Lederskapsutvikling

Vi gjør ledere på alle nivåer i stand til å realisere potensialet sitt

Analyse og integrering

Bidrar til informerte forretningsbeslutninger med robuste personlighetsdata

«Den mest innsiktsfulle samtalen om personlig utvikling
jeg har hatt de siste 20 årene.»

Daglig leder, Strategy

Facet5s produktpakke – fra innsikt til handling

Innsikten som tilbys av Facet5, handler om mer enn den innledende profilen – vi har også et omfattende utvalg av produkter som understøtter økt selvinnsikt og personlig utvikling. De slagkraftige rapportene våre sikrer at robuste data blir til meningsfylt innsikt, som gir positive ringvirkninger

Facet5 Personality Profile logo

Personlighetsprofil

Facet5 TeamScape logo

Teamutviklingsprofil

Facet5 SpotLight logo

Pakke for personlig utvikling

The Facet5 SuperSkills of Great Conversation logo

Profil for samtaleferdigheter

Facet5 Audition logo

Profil for utvelging og sammenligning

Facet5 ToRQ logo

Kognitiv evaluering

Facet5 Strategic Leadership Review logo

360-graders lederskapsprofil

Hjelp andre til å realisere potensialet sitt

Bli med i det globale nettverket vårt
av Facet5-akkrediterte instruktører

Oppdragsgivernes historier fra hele verden

Oppdragsgiverne våre befinner seg over hele kloden. De gjenspeiler Facet5s universelle relevans – innsikten Facet5 tilbyr, er like meningsfylt i Thailand som i Polen.