Hjälper ledare att
förverkliga sin potential

Ledarutveckling är en resa och en som kan börja på alla nivåer i organisationen och vid olika tidpunkter i karriären. Förstagångsledare, såväl som ledare på företagsledningsnivå, behöver hela tiden ha koll på sin utveckling för att leva upp till sin fulla potential, för att hantera resurser och människor, samt för att skapa en vision för framtiden och få andra att acceptera och stödja den visionen.

Vad är Facet5 SLR?

Strategisk ledarskapsgranskning – Strategic Leadership Review (SLR) – kombinerar en Facet5-personlighetsprofil och ett 360-graders frågeformulär. Den unika kombinationen av personlighet och 360-graders data, som stöds av en databas med tidigare ledarskapsdata och en kraftfull prediktiv motor, innebär att SLR analyserar och förutsäger ledarbeteenden och ledarutveckling som inget annat verktyg gör …

Facet5 beskriver, förklarar och förutsäger beteenden – såväl styrkor som utmaningar – och är nyckeln till att coacha och utveckla ledare på alla nivåer. SLR:s 360-graders frågeformulär ger återkoppling på beteendet i realtid för de som redan påbörjat eller är på väg att påbörja sin ledarskapsresa, antingen enskilt eller som en del av ett program för ledarutveckling.

Så här Facet5 SLR fungerar det

SLR samlar in information om förväntat beteende via en Facet5-personlighetsprofil och kombinerar det med det faktiska beteendet (via SLR-frågeformuläret) som det uppfattas av bland annat arbetskamrater och chefer och i direkta rapporter. SLR bygger på Bernard Bass modell Transformational and Transactional Leadership, som omfattar:

 • Skapa en vision

 • Stimulera miljön

 • Behandla människor som individer

 • Resultatuppföljning

 • Sätta upp mål

 • Ge återkoppling

 • Utveckla karriärer

I den omfattande rapporten presenteras också kvalitativa kommentarer från granskarna i fritext, som ger ytterligare fördjupning och inblick i hur beteenden visas på jobbet.

Insikten och uppgifterna presenteras i grafiska sammandrag i SLR-rapporten som belyser förväntat kontra verkligt beteende samt skräddarsydda förslag till utveckling.

Inverkan

Genom SLR kan organisationer kan …

 • Beskriva ledares styrkor, utmaningar och utvecklingspotential i fråga om att effektivt utföra organisationens strategi

 • Skapa relevanta, arbetsbaserade utvecklingsförslag

 • Förstå hur ”vanligt” eller ”ovanligt” ett beteende kan vara i jämförelse med en stor global normativ databas

 • Ge befintliga ledarutvecklingsprogram ytterligare djup och klarhet – på alla nivåer

 • Använda en unik kombination av observerat och prediktivt beteende för att generera insikter som skapar en positiv förändring

 • Identifiera och utveckla ledarskapets ”pipeline”

SLR – i korthet

Exempelrapport

Klicka här för att ladda ned en exempelrapport för en SLR.

Nödvändig utbildning

1 dags virtuell workshop för ackreditering.

Tillgängliga språk

Finns för närvarande på 14 språk – få reda på vilka språk här.  

Frågeformulär

Genomförande av Facet5:s personlighetstest och SLR:s 360-graders frågeformulär.

Produktblad i PDF-format

Klicka här för att hämta ett produktblad för SLR i PDF-format.

Vill du veta hur du kommer igång?

Dags att prata om ”nästa steg”. 

Skriv bara en rad till oss här så kommer en av våra medarbetare att kontakta dig.

Om du vill hålla dig informerad om våra produkter och tjänster – följ oss på Linkedin.

Fält markerade med * är obligatoriska

Genom detta formulär samlas de uppgifter som du anger in, så att vi kan besvara dina frågor. Läs vår sekretesspolicy för närmare information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Klientens framgångshistorier

Våra kunder finns i hela världen. De är en tydlig bild av Facet5:s allmängiltiga betydelse –
de insikter Facet5 ger är lika meningsfulla i Thailand som de är i Polen.