Vår historia

Facet5 skapades på 1980-talet av Norman Buckley som ett svar på marknadens behov av ett snabbt, praktiskt och intuitivt personlighetsverktyg.

Skapades på 1980-talet, officiellt grundat 1990

En lucka på marknaden för Facet5

Vår historia började i mitten av 1980-talet när bedömningsbranschen expanderade i snabb takt – och organisationer ställdes inför ett val. Traditionella modeller var väl underbyggda och robusta men ändå komplexa. De krävde en hög utbildnings- och erfarenhetsnivå och de data som togs fram behövde löpande experttolkning. Alternativt kunde organisationerna välja mycket enklare, ofta väl marknadsförda mätningar, men kvaliteten och substansen offrades ofta för att underlätta användningen – trots att det handlade om data som användes för att fatta viktiga beslut om människor.

”Under mitten av 1980-talet jobbade jag som konsult åt olika organisationer i Storbritannien och använde den tidens bästa verktyg för psykometrisk testning. Jag insåg att det fanns bra psykometriska verktyg, men det krävdes en hel del utbildning och erfarenhet för att använda dem på rätt sätt. En dag utmanade någon mig – utan förvarning – att ta fram något som var snabbt och enkelt att använda och gav mer än de verktyg som redan fanns. Jag insåg då att här fanns chansen att skapa det som skulle komma att bli Facet5.”

Norman Buckley, upphovsman

Än idag är vår filosofi densamma. Vi fortsätter att förvandla tillförlitliga data till värdefulla insikter och presentera informationen på det mest praktiska och användbara sättet – så att åtgärder kan vidtas.

Möt upphovsmännen

Norman Buckley Author of Facet5

Norman Buckley
Grundare och upphovsman

Norman har varit en ledande röst inom personlighetsbedömning och profilering i över 40 år.  Hans orubbliga fokus under dessa år har varit att erbjuda praktiska organisatoriska fördelar som baseras på djup psykologisk förståelse.

Norman tog sin examen i psykologi i Sydney och fick sina första yrkeserfarenheter hos ett australiskt konsultföretag. Från 1978 drev han sitt eget företag i Storbritannien, där han var en pionjär inom användning av specialutformade bedömnings- och utvecklingsprocesser. Han arbetade ingående med analys av biografiska data och personlighetsdata.

Facet5 lanserades officiellt i januari 1990, baserat på tio års forskning inom personlighetsteori. Norman fortsätter att spela en central roll i den ständiga utvecklingen av verktyget.

Rebekah Williams Co-author of Facet5

Rebekah Williams
Direktör & medutvecklare

Rebekah började arbeta med Facet5 1996 efter en karriär inom klinisk psykologisk som följdes av arbete inom området företagspsykologi. Men hon ville inte stanna vid det utan tog även en magisterexamen i organisationspsykologi.

Hon arbetade därefter med organisationer i både den offentliga och den privata sektorn, där hon genomförde viktiga konsultuppdrag för större organisationsförändrings-/omstruktureringsprogram.

Rebekah började arbeta med Facet5 1996, till en början för att utveckla en unik uppsättning metoder för personlig utveckling. Vid den här tiden genomförde hon också många utvecklingsprogram för individer och team för både brittiska och europeiska kunder. Hennes arbete med Facet5 sträckte sig från individuell bedömning, ledarutveckling och teambuilding till utformning och genomförande av utbildningsprogram för att överföra komplexa kunskaper och teknik till kunder.

Facet5 flyttade sitt huvudkontor till Australien år 2000 och Rebekah flyttade med till Sydney som direktör och medutvecklare Hon fortsätter att arbeta med global produktutveckling.

Ett ord från våra användare världen runt

Människor utgör själva kärnan i Facet5. Våra framgångar är verkligen ett uttryck för de fantastiska relationer vi har med våra kunder och utövare.

Vad är det med Facet5 som människor älskar? Några av våra vänner kan berätta mer …

Älskat världen över

Vi har vuxit och utvecklats genom ständig utveckling – och fortsätter att göra det. Idag är Facet5 det bästa personlighetsverktyget för tusentals organisationer världen över. Vi är oerhört stolta över att arbeta med några av världens mest framgångsrika organisationer och hjälpa dem att förverkliga sin potential

Idag hjälper vi våra kunder att erhålla toppresultat under den anställdas hela livscykel.

Vi har vårt huvudkontor i Storbritannien, men vår närvaro är global – vårt stora team av partners och intresseföretag finns i länder över hela världen. I dagsläget finns Facet5 i över 60 länder och på 33 språk.