Vad vi mäter

Vårt uppdrag är att förvandla tillförlitliga data till meningsfulla insikter, som inte bara presenteras på ett praktiskt sätt utan också kan användas och tillämpas på ett enkelt sätt.

Vad vi mäter – en liten detalj

Facet5 identifierar de 5 stora byggstenarna i personligheten – uppdelade i 13 underfaktorer.

Vi har alla olika grad av varje faktor i våra personligheter; graden (poängen) skiljer sig åt beroende på våra personliga preferenser och övertygelser. Det är ”poängmönstret” vi ser för samtliga faktorer som ger en helhetsbild av vår personlighet.

De faktorer och underfaktorer som Facet5 mäter är …

VILJE

Beslutsamhet
Inre drivkraft att genomföra egna idéer

Konfrontation
Drivkraft att konfrontera problem när de uppstår

Självständighet
Tendens att kunna ta egna beslut och genomföra dem

ENERGI

Vitalitet
Tydlig entusiasm och utåtriktad energi

Social förmåga
Intresserad av, och trivs tillsammans med andra

Anpassningsförmåga
Involverar andra i tankar och lösningar

RELATIONER

Osjälviskhet
Sätter andras intressen före egna

Stöd
Försöker alltid vara förstående

Tillit
Litar på, och tar människor som de är

KONTROLL

Disciplin
Organiserad och strukturerad på det personliga planet

Ansvar
Villighet att ta ett personligt ansvar

KÄNSLOLÄGE

Anspänning
En allmän känsla av anspänning eller stress

Oro
Försiktig och sällan alltför optimistisk

Facet5-modellen

Facet5 bygger på en enkel, men pålitlig, personlighetsmodell. Det är anledningen till att många organisationer väljer vårt personlighetsverktyg.

Vår robusthet och trovärdighet är det som särskiljer oss och säkerställer att vi inte bara är tillförlitliga och har välgrundade fakta utan även är betrodda.

FEMFAKTORTEORIN

Femfaktorteorin bygger på empirisk, databaserad personlighetsforskning och anses allmänt vara det mest tillförlitliga och effektiva sättet att mäta och beskriva personlighet. Facet5 mäter dessa fem faktorer snabbt och exakt.

ETT EGENSKAPSBASERAT / NORMATIVT VERKTYG

Personlighetsegenskaper mäts längs en kontinuerlig skala istället för genom en påtvingad uppdelning mellan två olika typer. Detta ger en mer exakt och meningsfull metod som gör att människor kan förstå sin personlighet i förhållande till andra.

NATURLIGT SPRÅK

Facet5 använder vardagliga begrepp som folk känner till och som tar fasta på olika styrkor. På så sätt skapas ett gemensamt språk som gör det möjligt att tala om och förstå beteenden – i motsats mot andra mätningar som använder ett alltför akademiskt eller mindre balanserat språk.

KÄNSLOLÄGE SOM EN LINS

Facet5 är den enda modell som använder känsloläge som en tolkningsfaktor (en lins genom vilken andra faktorer betraktas). Känsloläget påverkar hur de andra 4 faktorerna visas och kan leda till starka aha-upplevelser av självkännedom.

Giltighet och tillförlitlighet

Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att Facet5 verkligen gör vad det påstår sig göra och att de insikter vi erbjuder är av högsta kvalitet.

Våra tillförlitlighets- och valideringsprocesser ser till att vi maximerar varje mätnings noggrannhet och enhetlighet i syfte att säkerställa att resultaten är pålitliga och användbara.

Om du vill veta mer om våra validerings- och tillförlitlighetsprocesser kan du begära tillgång till dokumentationen här – vi vill mycket gärna dela detta med dig.

Facet5 Reliability and validity brochure

Vi är stolta över att våra kunder kan känna sig lugna med att de har valt en noggrant bedömd psykologisk metod för att utveckla sina anställda. Facet5 är kopplat till följande branschledande bedömningsorgan …

The British Psychological Society
DNV.GL
Association for Business Psychology
European Test Publishers Group