Co mierzymy

Naszą misją jest przekuwanie istotnych danych w wartościowe informacje, które nie tylko są przedstawione w najbardziej praktyczny sposób, lecz także które można wykorzystywać w najłatwiejszy z możliwych sposobów.

Co mierzymy – nieco szczegółów

Facet5 określa 5 fundamentalnych bloków (aspektów) osobowości, które są podzielone na 13 podaspektów.

Wszystkie aspekty występują u każdego z nas, lecz na różnym poziomie – wysokość tego poziomu (wynik) zależy od osobistych preferencji i przekonań danej osoby. Dopiero schemat wyników w poszczególnych aspektach przekłada się na ogólny obraz czyjejś osobowości.

Aspekty i podaspekty mierzone przez Facet5…

WOLA

Determinacja
Wewnętrzne dążenie do angażowania się we własne idee

Konfrontacja
Wewnętrzna potrzeba konfrontowania spraw, kiedy się pojawiają

Niezależność
Skłonność do podążania swoją własną drogą

ENERGIA

Witalność
Widoczny entuzjazm i energia

Towarzyskość
Zainteresowanie przebywaniem z innymi ludźmi

Zdolność adaptacji
Angażowanie innych w Twoje przemyślenia

UCZUCIOWOŚĆ

Altruizm
Stawianie interesów innych na pierwszym miejscu

Wsparcie
Zawsze stara się zrozumieć innych

Zaufanie
Skłonność do zakładania, że ludzie mają dobre intencje

KONTROLA

Dyscyplina
Osobiste zorganizowanie oraz planowanie

Odpowiedzialność
Potrzeba przejmowania osobistej odpowiedzialności

EMOCJONALNOŚĆ

Napięcie
Ogólny poziom napięcia lub stresu

Obawa
Zachowywanie ostrożności i nieokazywanie przesadnego optymizmu

Model Facet5

Facet5 opiera się na prostym, lecz sprawdzonym modelu osobowości. To dlatego jest narzędziem do pomiaru osobowości wybieranym przez tak wiele organizacji.

Solidność i wiarygodność naszych rozwiązań wyróżnia nas spośród innych, dzięki czemu jesteśmy nie tylko niezawodni, lecz także godni zaufania.

TEORIA WIELKIEJ PIĄTKI

Teoria Wielkiej Piątki opiera się na badaniach empirycznych z użyciem danych oraz uznawana jest za jeden z najbardziej niezawodnych i trafnych sposobów mierzenia i opisywania osobowości. Model Facet5 mierzy te pięć aspektów w sposób precyzyjny i szybki.

NARZĘDZIE OPISUJĄCE CECHY

Cechy osobowości mierzone są na skali, a nie poprzez wymuszone przeciwstawianie sobie dwóch typów charakteru. Metoda ta jest precyzyjniejsza i trafniejsza. Dzięki niej można lepiej zrozumieć swoją osobowość w odniesieniu do innych.

PROSTY JĘZYK

Model Facet5 korzysta z prostych, codziennych i naturalnych sformułowań, które podkreślają mocne strony ludzi. Dzięki temu możliwe jest używanie wspólnego języka, który skuteczniej ułatwia zrozumienie i omawianie zachowań niż inne narzędzia wykorzystujące zbyt naukowy, mniej wyważony język.

EMOCJONALNOŚĆ JAKO WYKŁADNIA

Facet5 to jedyny model, który uwzględnia Emocjonalność jako czynnik interpretacyjny (swego rodzaju wykładnię, w oparciu o którą analizuje się pozostałe aspekty). Emocjonalność wpływa na sposób, w jaki postrzegane są pozostałe 4 aspekty, co może wywoływać u poszczególnych osób momenty olśnienia na swój temat.

Trafność i rzetelność

Dokładamy wszelkich starań, aby model Facet5 spełniał oczekiwania oraz aby informacje, których dostarcza, były zgodne z najwyższymi standardami.

Nasze procesy monitorowania rzetelności oraz trafności modelu pozwalają nam zwiększać dokładność i spójność każdego narzędzia, dzięki czemu ich wyniki są wiarygodne i praktyczne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych procesach monitorowania trafności i rzetelności, zachęcamy do zapoznania się z odpowiednią dokumentacją tutaj – Z dumą i przyjemnością udostępniamy te informacje wszystkim zainteresowanym.

Facet5 Reliability and validity brochure

Jesteśmy dumni, ponieważ nasza metoda bazuje na wiedzy psychologicznej oraz została poddana surowym ocenom, tak aby nasi klienci ze spokojem ducha mogli rozwijać swoich pracowników. Organizacja Facet5 jest zarejestrowana w następujących czołowych instytucjach branżowych…

The British Psychological Society
DNV.GL
Association for Business Psychology
European Test Publishers Group