Zrozum dynamikę zespołu,
aby zwiększać jego potencjał

Facet5 TeamScape Logo

Siła organizacji tkwi w zespołach. Udane służbowe relacje charakteryzują się umiejętnością rozpoznania, jak poszczególne style zachowania mogą wpływać na innych – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. TeamScape określa, jak można wykorzystać różne preferencje w obrębie zespołu do osiągania sukcesów.

Czym jest narzędzie TeamScape?

TeamScape to prosty, lecz bardzo skuteczny produkt, który prezentuje dynamikę zespołu w jasny i zwięzły sposób. Opisuje kulturę zespołu, przewidywane funkcjonowanie relacji oraz, co ważniejsze, sposób zarządzania zadaniami zespołu i ich realizowania.

Odbywa się to poprzez łączenie indywidualnych profili Facet5 poszczególnych członków zespołu w celu wskazania, w jaki sposób preferencje poszczególnych osób uzupełniają się w ramach pracy całego zespołu.

Model

Model TeamScape pomaga tworzyć obraz tego, jak poszczególne osoby preferują organizować swoją pracę i uczestniczyć w zadaniach zespołu. Każdy profil TeamScape opisuje:

 • podstawowe podejście członków zespołu do rozwiązywania pojawiających się problemów;

 • sposób postrzegania członków zespołu przez innych; ich mocne strony i obszary ryzyka;

 • indywidualne i zespołowe porównanie ich podejścia do Modelu cyklu pracy TeamScape;

 • na ile podobne lub różne są ich preferencje dotyczące pracy.

Model TeamScape pomaga również członkom zespołu zrozumieć, jak dochodzą oni do porozumienia i jak rozwiązują konflikty, a w szczególności poznać:

  • ich instynktowne lub preferowane podejście;

  • stopień, do jakiego członkowie zespołu stosują zasady i procesy;

  • sposoby reagowania na napięcie i stres generowane przez konflikty.

TeamScape pomaga indywidualnym osobom lepiej zrozumieć nie tylko siebie, lecz także preferencje innych osób. Prawdziwe zrozumienie przekłada się na lepsze relacje, pomyślną współpracę i skuteczną komunikację w zespole.

Jak to działa

 Krok 1 – wypełnienie kwestionariusza Facet5

Poszczególni członkowie zespołu wypełniają kwestionariusz osobowości Facet5. Obejmuje on 106 pytań, a jego wypełnienie zajmuje ok. 20 minut. Jest dostępny w 33 wersjach językowych. Odpowiedzi są następnie porównywane do grupy podobnych osób (tzw. grupa normatywna). Później dla każdego aspektu i podaspektu wyliczany jest wynik na skali stenowej. To właśnie te wyniki umieszczane są w profilu Facet5 i raporcie TeamScape.

Krok 2 – profile Facet5 są ze sobą łączone w celu stworzenia raportu TeamScape

Profile Facet5 są łączone, aby utworzyć pulę łatwych do zinterpretowania zestawów danych. Graficzne zestawienie profili w ramach raportu TeamScape uwidacznia różnorodność w grupie, a także wzajemne oddziaływanie aspektów Facet5.

Krok 3 – warsztat TeamScape

Lepsze rozumienie to zasługa warsztatu TeamScape, który umożliwia zespołowi przegląd i analizę profilów. Pomaga też członkom zespołu zrozumieć, jaki jest ich wkład w pracę zespołu, jak kształtują się preferencje innych, a także jaki wpływ ma to na zespół oraz jego pracę.

Facet5 Teamscape overlay scores

Jak można wykorzystać raport TeamScape

Raport TeamScape znacznie ułatwia. . .

 • tworzenie lub przekształcanie zespołów;

 • przeprowadzanie zespołu przez proces zmiany;

 • wdrażanie nowych członków zespołu;

 • łączenie różnych obszarów biznesowych;

 • zwiększanie produktywności zespołu;

 • wzmacnianie relacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami oraz zwiększanie zrozumienia;

 • identyfikowanie problemów lub barier w kontekście wydajności zespołu.

 

 

 

Wpływ

Raport TeamScape ułatwia budowanie lepszych relacji dzięki dokładniejszemu zrozumieniu poszczególnych członków zespołu. Jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich zespołów, niezależnie od wielkości i struktury. TeamScape obejmuje najważniejsze aspekty pracy w zespole – tzn. jego potencjał oraz problemy, które mogą udaremniać jego wykorzystanie.

Co mówią nasi Klienci

 • „Dzięki TeamScape lepiej rozumiemy siebie samych oraz innych, w szczególności nasze preferowane style pracy”.

 • „Coraz lepiej idzie nam skuteczne wykorzystywanie różniących nas stylów”.

 • „Posługujemy się wspólnym językiem dotyczącym zachowania i osobowości w sposób obiektywny i pozbawiony emocji”.

 • „Nasze rozmowy mają o wiele lepszy wpływ zarówno na pracowników, jak i pracę”.

 • „TeamScape dostarczył nam użytecznych informacji na temat metod pracy oraz tego, na ile wspierają one lub blokują pracę zespołu”.

 • „Nasze zespoły projektowe oraz zwinne zespoły formują się dużo szybciej i są bardziej produktywne na wcześniejszych etapach cyklu życia projektu”.

TeamScape – at a glance

Przykładowy raport

Kliknij tutaj, aby pobrać przykładowy raport z TeamScape.

Wymagane szkolenie

Program akredytacji Facet5 PLUS szkolenie TeamScape.

Dostępne języki

Profil jest dostępny w 29 językach –można je zobaczyć tutaj.

Kwestionariusz

Żadnego dodatkowego kwestionariusza. Raport TeamScape jest generowany przez połączenie profili Facet5.

Karta produktów

Kliknij tutaj, aby pobrać kartę produktów TeamScape w formacie PDF.

Nie wiesz, od czego zacząć?

Porozmawiajmy o kolejnych krokach.  

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą.

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi produktami i usługami – śledź nas na Linkedin.

Pola oznaczone * są wymagane

Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam w tym formularzu, aby móc udzielić odpowiedzi na wysłane zapytanie. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, jak przetwarzamy dane.

Dołącz do naszej globalnej społeczności
akredytowanych praktyków Facet5

Historie sukcesów TeamScape

Mamy klientów na całym świecie. To potwierdza uniwersalność rozwiązań Facet5 –
informacje, jakie dostarcza nasz model, są tak samo wartościowe w Tajlandii, jak i w Polsce.