Wykorzystaj
siłę swojej osobowości, aby
osiągnąć swój potencjał

Facet5 Personality Profile

Każdy z nas jest inny. Nasza osobowość jest z nami zawsze.
Ma wpływ na to, jak podchodzimy do świata, pracy i relacji.

Wszyscy możemy znaleźć podobieństwa i różnice w naszych motywacjach, podejściach i zachowaniach – to czyni nas takimi, jakimi jesteśmy. Sposób, w jaki się zachowujemy i odnosimy do innych osób, zależy od naszej natury. Dlatego też, jeśli rozumiemy siebie i innych, jesteśmy w stanie się rozwijać, skuteczniej pracować i budować mocniejsze relacje. Profil osobowości Facet5 stanowi fundament samoświadomości i rozwoju osobistego.

Czym jest profil Facet5?

Model Facet5 powstał na podstawie współczesnej teorii osobowości opartej na cechach, co sprawia, że generowane w nim dane są wiarygodne i wartościowe.

Profil Facet5 zwięźle opisuje osobowość danej osoby. Obejmuje on pięć głównych elementów składowych (aspektów Facet5) osobowości, następnie dzielących się na 13 podaspektów.

Wszystkie aspekty występują u każdego z nas, lecz na różnym poziomie – wysokość tego poziomu (wynik) zależy od osobistych preferencji i przekonań danej osoby. Dopiero schemat wyników w poszczególnych aspektach przekłada się na ogólny obraz czyjejś osobowości.

Z tego względu nie ma czegoś takiego jak dobry lub zły profil. Facet5 to nie egzamin, który można zdać lub nie, lecz profil osobowości – często zwanym również kwestionariuszem lub skalą osobowości.

Aspekty mierzone przez Facet5. . .

WOLA

Determinacja
Wewnętrzne dążenie do angażowania się we własne idee

Konfrontacja
Wewnętrzna potrzeba konfrontowania spraw, kiedy się pojawiają

Niezależność
Skłonność do podążania swoją własną drogą

ENERGIA

Witalność
Widoczny entuzjazm i energia

Towarzyskość
Zainteresowanie przebywaniem z innymi ludźmi

Zdolność adaptacji
Angażowanie innych w Twoje przemyślenia

UCZUCIOWOŚĆ

Altruizm
Stawianie interesów innych na pierwszym miejscu

Wsparcie
Zawsze stara się zrozumieć innych

Zaufanie
Skłonność do zakładania, że ludzie mają dobre intencje

KONTROLA

Dyscyplina
Osobiste zorganizowanie oraz planowanie

Odpowiedzialność
Potrzeba przejmowania osobistej odpowiedzialności

EMOCJONALNOŚĆ

Napięcie
Ogólny poziom napięcia lub stresu

Obawa
Zachowywanie ostrożności i nieokazywanie przesadnego optymizmu

Jak to działa

Krok 1 – kwestionariusz

Mierzymy osobowość w oparciu o kwestionariusz online. Obejmuje on 106 pytań, a jego wypełnienie zajmuje ok. 20 minut. Jest dostępny w 33 wersjach językowych. Odpowiedzi są następnie porównywane do grupy podobnych osób (tzw. grupa normatywna). Później dla każdego aspektu i podaspektu wyliczany jest wynik na skali stenowej. To właśnie te wyniki umieszczane są w profilu Facet5.

Krok 2 – profil

Raport dotyczący profilu jest dostępny do pobrania z systemu Facet5 przez akredytowanego specjalistę od razu po wypełnieniu kwestionariusza. Zawarte w nim wnioski i dane pomagają nam zrozumieć, na ile nasza osobowość jest podobna do osobowości innych osób – a także jakie aspekty czynią nas wyjątkowymi. Raporty są dostępne w wielu językach.

Pamiętaj, nie istnieją dobre ani złe odpowiedzi. Facet5 to nie egzamin, który możesz zdać lub nie.

Krok 3 – omówienie

Pełną interpretację i omówienie profilu przeprowadza akredytowany specjalista Facet5. Omówienie daje szansę osobie profilowanej wyruszyć w podróż w głąb swojej osobowości w celu lepszego zrozumienia swoich preferencji. Specjalista pomaga takiej osobie zinterpretować informacje wynikające z profilu w użyteczny sposób.

Akredytacja

Aby móc interpretować i omawiać profile Facet5, wymagane jest ukończenie programu akredytacyjnego.

Program akredytacji polega na nauce przez doświadczenie i został opracowany tak, aby wyposażać uczestników w odpowiednią wiedzę, która umożliwi im skuteczne stosowanie modelu Facet5 w miejscu pracy. Akredytowani specjaliści mają dostęp do ciągłego wsparcia, jak również obszernych zasobów online za pośrednictwem Centrum wsparcia specjalistów.

Więcej informacji na temat naszego programu akredytacyjnego oraz terminów nadchodzących wydarzeń można znaleźć poniżej.

Co zatem obejmuje profil Facet5? 

Co zawiera każdy raport. . .

chmura słów: umieszczona na pierwszej stronie; stanowi krótkie podsumowanie głównych cech profilu danej osoby. Bardziej wyraziste cechy będą wyróżnione większą czcionką;

profil ogólny: graficzne podsumowanie profilu i aspektów Facet5. Na obraz ten nałożone mogą być inne profile, aby szybko i łatwo wykazać podobieństwa i różnice;

omówienie aspektów profilu: przedstawia wyniki dotyczące 5 aspektów i 13 podaspektów. Do każdego aspektu dołączony jest obszerny komentarz, który pozwala na przekazanie wartościowych informacji podczas wstępnego omówienia oraz w późniejszym czasie.

Podstawowy profil Facet5 można uzupełnić o raporty dodatkowe. . .

Portret Rodziny

Przedstawia profil Facet5 na wykresie oraz przypisuje go do jednej z 17 rodzin. Jest pozbawiony specjalistycznego słownictwa, aby pomóc osobie profilowanej lepiej zrozumieć swoje preferencje, zachowania i motywacje.

SearchLight

Nanosi dane Facet5 do ustandaryzowanego modelu kompetencji. Na potrzeby każdej kompetencji SearchLight określa i opisuje oczekiwane zachowania oraz obszary potencjalnego ryzyka. Wykorzystuje do tego prosty język, który można odnieść do pracy.

LeadingEdge

Pomaga kierownikom liniowym w kształtowaniu ich bezpośrednich relacji z podwładnymi. W ramach tego rozwiązania każda osoba traktowana jest jako indywidualna jednostka. To skrojone na miarę podejście najlepiej sprawdza się w procesie wdrażania pracownika oraz ciągłego rozwijania relacji lub coachingu.

WorkPreferences

Stanowi podstawę do rozmów o rozwoju kariery. Pozwala osobom profilowanym przyjrzeć się aktualnym rolom i aspiracjom w ujęciu behawioralnym. WorkPreferences określa podstawowe czynniki stymulujące osobę profilowaną, a także jakie aspekty danej roli będą dla tej osoby atrakcyjne lub demotywujące.

Wszystkie dodatkowe raporty można zakupić osobno lub razem jako kompleksowy profil Facet5.

Wpływ

Nasza osobowość kształtuje nasze zachowanie. Gdy działamy instynktownie i bez zastanowienia, rezultaty trudno czasem przewidzieć. Możemy nie być świadomi swoich mocnych stron (oraz tego, jak można je wykorzystać) ani obszarów potencjalnego ryzyka, co może uniemożliwiać nam wykorzystanie swojego potencjału.

Zwiększenie samoświadomości i zrozumienia siebie, na przykład przy użyciu profilu Facet5, pozwala nam wybierać inne sposoby zachowania, co może prowadzić do lepszych rezultatów, relacji, decyzji i działań.

Według osób, które mają już swój profil Facet5, jest on:

  • wartościowy – ponieważ nie jest to tylko zestaw nic nie znaczących wyników, a obszerny opis cech danej osoby;

  • łatwy do zinterpretowania – ponieważ jest pozbawiony specjalistycznego języka;

  • łatwy do zastosowania i zrozumienia;

  • przełomowy, skłaniający do myślenia i, co ważniejsze, do działania;

  • skoncentrowany głównie na mocnych stronach, ale nie ignoruje potencjalnych problemów i ryzyka;

  • praktyczny i pełen wskazówek.

The Facet5 Profile – at a glance

Przykładowy raport

Kliknij tutaj, aby pobrać przykładowy raport z profilem Facet5.

Wymagane szkolenie

Program akredytacji Facet5 w trybie online lub stacjonarnym. Szczegóły dostępne tutaj.

Dostępne języki

Profil jest dostępny w 33 językach – można je zobaczyć tutaj.

Kwestionariusz

Kwestionariusz online, 106 pytań. Ukończenie zajmuje ok. 20 minut. Wyniki dostępne natychmiast.

Karta produktów

Kliknij tutaj, aby pobrać kartę produktów Facet5 w formacie PDF.

Nie wiesz, od czego zacząć?

Porozmawiajmy o kolejnych krokach.  

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą.

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi produktami i usługami – śledź nas na Linkedin.

Pola oznaczone * są wymagane

Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam w tym formularzu, aby móc udzielić odpowiedzi na wysłane zapytanie. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, jak przetwarzamy dane.

Historie sukcesów Facet5

Mamy klientów na całym świecie. To potwierdza uniwersalność rozwiązań Facet5 –
informacje, jakie dostarcza nasz model, są tak samo wartościowe w Tajlandii, jak i w Polsce.