Czym jest Facet5?

Kilka słów o Facet5…

Facet5 to narzędzie pomiaru osobowości, inspirowane pędem do rozwoju. Wspieramy osoby indywidualne, zespoły, liderów i organizacje w osiąganiu pełni potencjału.

Współpracujemy z organizacjami i firmami konsultingowymi z całego świata. Oferujemy im odpowiedni model oraz język, które pozwalają wyjaśniać, jak ludzie różnią się pod względem zachowania, motywacji, podejścia czy preferowanych sposobów pracy, a także – co najważniejsze – pokazują im, co mogą osiągnąć.

Ludzie i osobowość to tematy szczególnie bliskie Facet5

Wierzymy, że rozumienie swojej osobowości – prawdziwe rozumienie swojej osobowości – daje ludziom poczucie tożsamości oraz zapewnia im wiedzę pozwalającą im rozkwitać w zmieniającym się świecie.

Facet5 dostarcza intuicyjne, szczegółowe informacje, które można zacząć wykorzystywać od razu, a z czasem także zgłębiać, co ma pozytywny wpływ na proces rozwoju.

“Raport Facet5 był dla mnie przełomowy. W jednej chwili stało się dla mnie jasne, jak połączyć sposób, w jaki postrzegam siebie, a także styl mojej pracy, z moim stanowiskiem oraz metodami, jakie stosuję we współpracy z innymi.”

Facet5 wspiera indywidualnych pracowników, zespoły i organizacje

Facet5 oferuje zrozumiałą strukturę i prosty, jednolity język, które mogą zostać od razu przyswojone przez indywidualne osoby, zespoły i całe organizacje, aby pomóc im osiągać pełnię swojego potencjału.

Produkty Facet5 zostały specjalnie opracowane przez psychologów do użytku w organizacjach, a ich zadaniem jest wspieranie osób na różnych poziomach organizacji w rozumieniu swoich zachowań oraz potencjalnych możliwości.

Facet5 opisuje, wyjaśnia i przewiduje zachowania w sposób obiektywny, tak że zespoły oraz organizacje mogą łatwo zrozumieć i wykorzystać potęgę osobowości.

Wartościowe dane, praktyczne informacje

Facet5 stworzono w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na szybkie, praktyczne informacje oraz w celu wspierania firm i indywidualnych osób na każdym etapie ich zawodowej działalności.

Oto, co oferuje Facet5. . .

PONAD 22 RAPORTY

Bogaty wybór kompleksowych raportów w ramach wszystkich produktów Facet5

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Konkretne i praktyczne informacje, które napędzają rozwój osobisty

PONAD 42 GRUPY NORMATYWNE

Aż 42 grupy normatywne, które umożliwiają wartościowe porównanie wyników

33 JĘZYKI

Produkty Facet5 są obecnie dostępne w 33 wersjach językowych, a liczba ta stale rośnie

SAMOOBSŁUGA

Internetowe kwestionariusze umożliwiają samodzielną obsługę i pobieranie raportów od razu po wypełnieniu

ZASOBY ONLINE

Zasoby i materiały dla koordynatorów dostępne online pozwalają na szybkie wdrożenie narzędzi oraz zapewniają znakomite wyniki

PRZEWODNIKI PO ROZWOJU

Kompleksowe przewodniki rozwoju oraz plany działania wspierają proces nauki skupiony na osobie

GOTOWE ROZWIĄZANIA

Modułowa treść oraz w pełni gotowe programy pozwalają na łatwą integrację oraz wdrażanie

SZKOLENIA

Szkolenia i warsztaty akredytacyjne są dostępne na całym świecie, także wirtualnie, w wielu wersjach językowych

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Produkty Facet5 można łatwo zastosować w procesie rozwoju indywidualnych pracowników i członków kierownictwa, a także w coachingu oraz pracy nad skutecznością zespołu

Opracowane przez psychologów, oparte na nauce

Produkty Facet5 zostały specjalnie opracowane przez psychologów do użytku w organizacjach, a ich zadaniem jest wspieranie osób na różnych poziomach organizacji w rozumieniu swoich zachowań oraz potencjalnych możliwości.

Facet5 to wynik ponad 30 lat prac rozwojowych z użyciem sprawdzonych metod psychometrycznych, które pozwoliły stworzyć model osobowości wspierający rozwój zawodowy ludzi, we wszelkich jego formach.

Model osobowości składający się z pięciu aspektów (inaczej Wielka Piątka, ang. Big 5) uznawany jest obecnie za najlepszy sposób opisywania podstawowych elementów składowych osobowości. Jak wynika z badań w dziedzinie psychologii, Wielka Piątka stanowi absolutne minimum potrzebne do stworzenia kompleksowego opisu osobowości i zachowania. Facet5 mierzy pięć wspominanych aspektów w sposób precyzyjny i szybki. Oferuje zatem dokładny i łatwy do zastosowania obraz osobowości danej osoby.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o trafności i wiarygodności modelu Facet5, zachęcamy do zapoznania się z odpowiednią dokumentacją tutaj.

“Jako psychologowie trzymamy się mocno naukowych zasad, lecz jako praktycy mamy świadomość, że sprawdzają się tylko metody łatwe do zrozumienia i zastosowania. Naszą misją było przekuć wiarygodne dane w informacje, które można przedstawić w możliwie najbardziej praktyczny i użyteczny sposób”.

Rebekah Williams
Dyrektor i współtwórczyni

Czy Facet5 jest dla Ciebie?

Z produktów Facet5 może korzystać każdy, kto wspiera rozwój osób, oraz każdy, kto chciałby zrozumieć, jak może wydobywać z innych to, co najlepsze.

Nasi obecni klienci i akredytowani specjaliści pracują w różnych branżach i dziedzinach, są to m.in. firmowe zespoły HR oraz nauki i rozwoju, zespoły zajmujące się rozwojem organizacji, zespoły rekrutacyjne, coachowie i konsultanci ds. rozwoju, jak również funkcyjni kierownicy liniowi.

To, co ich łączy, to chęć rozumienia i rozwijania innych. Facet5 oferuje odpowiednie informacje i wiedzę, aby pomagać w wykorzystywaniu potencjału osób, zespołów oraz liderów – na każdym etapie kariery.