Ocena
i wybór Talentów

Wspólna definicja sukcesu

Współczesny proces zarządzania talentami to coś więcej niż bezosobowa ocena i wybór kandydata – to swego rodzaju dialog, który pozwala określonej osobie i organizacji zrozumieć, w jaki sposób będą ze sobą pracować oraz jak zbudują relację, która zaspokoi potrzeby obydwu stron. Wierzymy, że rolą osobowości w tym procesie jest odpowiednie uświadomienie organizacji oraz osoby poddawanej ocenie, tak aby obie strony podjęły właściwe dla siebie decyzje.

Facet5 to rzetelne i wiarygodne źródło trafnych danych dotyczących osobowości, które mogą zostać wykorzystane w ramach holistycznego procesu oceny, wyboru i rozwoju talentów. Mierzymy te cechy danej osoby, które pozostają takie same niezależnie od upływu czasu i zmiennych okoliczności, co pozwala na wartościowe porównania i rozmowy na temat wymogów roli, zespołu i organizacji. Ten proces sprawia, że obie strony są w stanie tak samo zdefiniować sukces, a także obszary poprawy i potencjalne potrzeby rozwoju oraz wsparcia.

TALENTY

Wspieramy proces zarządzania talentami przez…

 • rozpoznawanie pojawiających się talentów i umożliwianie ukierunkowanego planowania rozwoju na obecnych i przyszłych stanowiskach;

 • definiowanie i identyfikowanie umiejętności wymaganych przez organizację teraz i w przyszłości;

 • łatwą integrację z centrami oceny i rozwoju w celu zapewniania opartych na dowodach danych dotyczących osobowości.

WYBÓR

Wspieramy proces wyboru przez…

 • pomoc w doborze odpowiedniej osoby do zespołu i organizacji poprzez dopasowanie osobowości do wartości i kultury organizacji;

 • pomoc w określeniu dopasowania osoby do roli na podstawie cech behawioralnych zidentyfikowanych przed rekrutacją jako prowadzące do sukcesu;

 • zapewnianie spójności procesu rekrutacji i wyboru dzięki skrojonym na miarę przewodnikom po procesie kwalifikacyjnym.

ADAPTACJA

Wspieramy adaptację przez…

 • opisywanie motywacji, czynników stymulujących i preferencji zawodowych na potrzeby pomyślnej adaptacji do roli;

 • pomoc w nawiązywaniu silnych relacji przełożonego i pracownika;

 • umożliwienie planowania rozwoju.

WSPARCIE

Wspieramy rozwój przez…

 • wspieranie coachingu i procesów rozwoju poprzez wartościowe informacje i skrojone na miarę raporty dla coachów;

 • budowanie lepszych relacji i poprawę wyników pracy dzięki samoświadomości i rozumieniu innych;

 • identyfikowanie i wspieranie mocnych stron i obszarów poprawy w celu pomyślnego odgrywania roli przez daną osobę.

Jak pomagamy organizacjom
w procesach zarządzania talentami i oceny…

OCENA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH

ToRQ (ang. Tailored Reasoning Questionnaire, skrojony na miarę test zdolności kognitywnych) to narzędzie do pomiaru praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów w pracy. ToRQ łączy w sobie zaawansowane procesy testowania oraz potęgę osobowości w formie narzędzia oceny zdolności kognitywnych nowej generacji. Dopiero analiza jednocześnie umiejętności i charakteru danej osoby pozwala w najdokładniejszy sposób zmierzyć jej potencjał.

OCENA OSOBOWOŚCI

Ocena osobowości Facet5 dostarcza obszerne dane i informacje na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Dane te w prosty sposób opisują behawioralne elementy, które nas motywują i inspirują do działania. Z usług profilowania i oceny można korzystać po uprzednim nabyciu umiejętności stosowania narzędzi Facet5 lub we współpracy z organizacją Facet5 oraz jej globalną siecią partnerów. Ocenę można przeprowadzić w oparciu o wewnętrzne parametry behawioralne lub kompetencje określone przez daną organizację bądź pojęcia dotyczące kompetencji zdefiniowane przez nas.

REKRUTACJA I WYBÓR

Model Facet5 może stanowić kompleksowy proces rekrutacji i wyboru lub integrować się z istniejącymi procesami danej organizacji. Nasze narzędzia oceny online umożliwiają świadome i skuteczne prowadzenie rekrutacji, zarządzanie talentami oraz podejmowanie decyzji dotyczących planowania sukcesji stanowisk.

Organizacje mogą uzgadniać behawioralne wymagania roli, które są kluczowe dla sukcesu, przed procesem wyboru lub rozwoju. To przekłada się na lepsze dopasowanie kandydata zarówno do roli, jak i organizacji. Produkt ten dostarcza również przydatne informacje na temat tego, jak określone cechy mogą pomagać lub przeszkadzać w odnoszeniu sukcesów na danym stanowisku, w zespole lub organizacji..

CENTRA OCENY I ROZWOJU

Facet5 i nasi partnerzy z dziedziny oceny i rozwoju oferują szeroką gamę interaktywnych programów opartych na dowodach. Nasz wielojęzyczny zespół ma doświadczenie w różnorodnych branżach i na wielu szczeblach. Każde centrum jest w stanie spełnić potrzeby organizacji. Produkty Facet5 można także integrować z istniejącymi procesami oceny i rozwoju danej organizacji. Chętnie w tym pomożemy.

INTEGRACJA Z PROGRAMEM I SYSTEMEM

Możemy integrować nasze rozwiązania z istniejącymi w danej organizacji programami oraz systemami oceny i zarządzania talentami, a także dostarczać dane dotyczące struktury oraz doświadczenie w stosowaniu rozwiązania. Oferujemy programy umożliwiające zdobywanie umiejętności, aby organizacje mogły samodzielnie stosować i interpretować narzędzia z pakietu Facet5, jak również wiedzę ekspercką partnerów z naszej globalnej sieci.

Nie wiesz, od czego zacząć?

Porozmawiajmy o kolejnych krokach.  

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą.

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi produktami i usługami – śledź nas na Linkedin.

Pola oznaczone * są wymagane

Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam w tym formularzu, aby móc udzielić odpowiedzi na wysłane zapytanie. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, jak przetwarzamy dane.