Hva vi måler

Vårt mål er å forvandle pålitelige data til meningsfylt innsikt som ikke bare legges frem på den mest praktiske måten, men som også kan tas i bruk på en enklest mulig måte.

Hva vi måler – noen detaljer

Facet5 identifiserer de fem viktigste byggesteinene for personlighet – delt opp i 13 underfaktorer.

Vi har alle varierende mengder av hver faktor i personligheten vår. Mengden (poengsummen) varierer avhengig av våre personlige preferanser og overbevisninger. Dette mønsteret av «poengsummer» er det vi ser på tvers av hver av faktorene som danner et helhetsbilde av personligheten din.

Faktorene og underfaktorene som måles av Facet5, er …

VILJE

Besluttsomhet
Den indre trang til å holde fast på egne ideer

Konfrontasjon
En trang til å konfrontere problemer når de

Uavhengighet
En tendens til å gå sin egen vei

ENERGI

Vitalitet
Tydelig entusiasme og energi

Sosial
Interesse for å være sammen med mennesker

Tilpasningsevne
Å involvere andre i din tenkning

RELASJONER

Uegennytte
Å sette andres interesser først

Støtte
Prøver alltid å være forståelsesful

Tillit
En tendens til å ta folk som de er

KONTROLL

Disiplin
Å være personlig organisert og planmessig

Ansvarlighet
Villig til å ta personlig ansvar

FØLELSESSTYRT

Spenning
En generell følelse av spenning eller stress

Engstelse
Forsiktig og ikke overoptimistisk

Facet5-modellen

Facet5 er basert på en enkel, men pålitelig personlighetsmodell. Derfor er dette personlighetsverktøyet mange organisasjoner foretrekker.

Vår robusthet og troverdighet hjelper oss med å skille oss ut og sørger for at vi ikke bare er gyldige og pålitelige, men at folk har tillit til oss.

FEMFAKTORMODELLEN

Femfaktormodellen for store personlighetstrekk er basert på empirisk, datadrevet forskning og anerkjent som den mest pålitelige og gyldige måten å måle og beskrive personlighet på. Facet5 måler disse fem faktorene nøyaktig og raskt.

ET EGENSKAPSBASERT / NORMATIVT VERKTØY

Personlighetstrekk måles langs et kontinuum heller enn som en tvungen dikotomi mellom den ene eller andre typen. Dette er en mer nøyaktig og meningsfylt tilnærming, som lar folk forstå personligheten sin i forhold til andre.

NATURLIG SPRÅK

Facet5 bruker naturlige hverdagsbegreper som folk kjenner til og som er basert på folks sterke sider. Dette skaper et felles språk for å forstå og snakke om atferd – sammenlignet med andre målinger som bruker overdrevent akademisk eller mindre balansert språk.

FØLELSESSTYRT SOM EN LINSE

Facet5 er den eneste modellen som bruker «følelsesstyrt» som en fortolkende faktor (en linse som vi ser de andre faktorene gjennom). Følelsesstyrt påvirker hvordan de andre fire faktorene fremtrer, og dette kan skape ekte aha-opplevelser idet folk oppnår økt Selvinnsikt.

Gyldighet og pålitelighet

Vi er svært opptatt av å sikre at Facet5 gjør det det hevder å gjøre, og at innsikten vi tilbyr, er av den aller høyeste standard.

Pålitelighets- og valideringsprosessene våre sikrer at vi maksimerer nøyaktigheten og konsekvensen av enhver måling, for å garantere at resultatene er pålitelige og relevante.

Hvis du vil vite mer om validerings- og pålitelighetsprosessene våre, kan du be om tilgang til dokumentasjonen her – som vi mer enn gjerne deler med deg.

Facet5 Reliability and validity brochure

Vi er stolte over å kunne forsikre oppdragsgiverne om at de har valgt en strengt evaluert, psykologisk basert metode å utvikle de ansatte ut fra. Facet5 er registrert i følgende bransjeledende tildeligsorganer …

The British Psychological Society
DNV.GL
Association for Business Psychology
European Test Publishers Group