Forstå teamdynamikk
for å utnytte potensial

Facet5 TeamScape Logo

Teamene er selve kraftsentrumet i en organisasjon. Arbeidsrelasjonene som lykkes best, kjennetegnes av en anerkjennelse og verdsettelse av hvordan personlig atferdsstil kan virke inn på andre, både positivt og negativt. TeamScape beskriver hvordan disse ulike preferansene kan utnyttes i et team for å oppnå suksess.

Hva er Facet5 TeamScape?

TeamScape er enkelt, men svært virkningsfullt. Det demonstrerer teamdynamikk på en effektiv og konsis måte ved å identifisere kulturen i teamet, hvordan relasjoner sannsynligvis fungerer, og fremfor alt hvordan teamets arbeid blir administrert og levert.

Dette gjøres ved å samle de individuelle Facet5-profilene til teammedlemmer og kombinere dem for å vise hvordan individenes preferanser forenes for å understøtte teamets arbeid.

Modellen

TeamScape-modellen bidrar til å skape et bilde av individenes naturlige preferanser for organisering av arbeidet sitt og deltakelse i teamet. Hver TeamScape-profil inneholder:

 • teammedlemmenes grunnleggende tilnærming til å løse problemer som oppstår

 • hvordan de fremstår for andre, deres naturlige sterke sider og risikoområder

 • den individuelle og teambaserte tilnærmingen til TeamScape-jobbsyklusmodellen

 • hvor like eller ulike arbeidspreferansene deres er

TeamScape-modellen hjelper også team til å forstå hvordan de kommer til enighet og løser tvister, spesielt med tanke på:

  • deres naturlige eller foretrukne tilnærming

  • i hvilken grad teamet anvender regler og prosesser

  • hvordan de kan reagere på intensiteten og stresset som disputter involverer

TeamScape hjelper individer med å bygge opp forståelse, ikke bare av seg selv, men av andres preferanser. Det er denne forståelsen som underbygger sterkere relasjoner i teamet, med økt samarbeid og kommunikasjon.

Slik fungerer det

 Trinn 1 – individer fyller ut et Facet5-spørreskjema

Individuelle teammedlemmer fyller ut et Facet5-personlighetsspørreskjema. Spørreskjemaet består av 106 spørsmål og tar cirka 20 minutter å fullføre. Det er tilgjengelig på 33 språk. Svarene sammenlignes så med en gruppe av personer som også har svart på spørsmålene (som gjerne kalles en normgruppe). En sten-poengsum regnes ut for hver faktor og underfaktor. Det er disse poengsummene som presenteres i en Facet5-profil og TeamScape.

Trinn 2 – Facet5-profilene kombineres for å danne en TeamScape-rapport

Hver Facet5-profil kombineres for å tilby et utvalg av datasett som er lett å fortolke. TeamScapes visuelle tilnærming viser mangfoldet i gruppen og samspillet mellom Facet5-faktorene på en rask og enkel måte.

Trinn 3 – TeamScape-seminar

En dypere forståelse oppnås gjennom et TeamScape-seminar der teamet får muligheten til å gå gjennom og utforske profilene sine. Seminaret hjelper teammedlemmene til å forstå hvordan de bidrar, andres preferanser og følgene dette har for teamet og arbeidet deres.

Facet5 TeamScape overlay scores - used in team development sessions to assess the differences in preference between team members.

Måter å bruke TeamScape på

Gjennombrudd oppnås når TeamScape brukes til å understøtte …

 •  dannelsen av nye eller omstokking av team

 • team gjennom endring

 • introduksjonen av nye teammedlemmer

 • dannelsen av koalisjoner på tvers av forretningsområder

 • styrking av teamytelsen

 • styrking av individets relasjoner og forståelse

 • identifisering av problemer eller barrierer mot teamytelse

 

 

 

Følger

TeamScape er designet for å maksimere relasjoner gjennom forståelse, og egner seg for alle team, uansett størrelse, form eller sammensetning. TeamScape trenger inn til kjernen i teamet og finner både potensial og hva som kan stå i veien for at det lykkes.

Hva oppdragsgiverne våre sier

 • TeamScape har gitt oss en økt forståelse av oss selv og hverandre, spesielt av hvordan vi foretrekker å arbeide.

 • Vi har blitt bedre på å utnytte de ulike stilene våre mer effektivt.

 • Vi har et felles språk til å snakke om atferd og personlighet som ikke er dømmende og ikke følelsesladet.

 • Samtalene våre er mer meningsfylte, både for individene og arbeidsplassen.

 • TeamScape har gitt oss praktisk innsikt i måtene vi jobber på og hvordan det understøtter eller bremser teamets arbeid.

 • Prosjekt- og Agile-teamene våre dannes raskere og er mer produktive tidligere i prosjektlivssyklusen.

TeamScape – en kortfattet oversikt

Eksempelrapport

Klikk her for å laste ned et eksempel på en TeamScape rapport

Påkrevd opplæring

Facet5-akkrediteringsprogram PLUSS TeamScape-opplæring.

Tilgjengelige språk

For øyeblikket tilgjengelig på 29 språk – se de ulike språkene her.

Spørreskjema

Ingen ytterligere spørreskjemaer. TeamScape genereres ved å kombinere Facet5-profiler.

PDF-produktark

Klikk here for å laste ned et TeamScape PDF-produktark.

Vil du vite hvordan du kommer i gang?

La oss snakke om de neste trinnene. 

Send oss en melding her, så tar et medlem av teamet kontakt med deg.

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert om våre produkter og tjenester – følg oss på Linkedin.

Felter merket med * er obligatoriske

Dette skjemaet samler inn personopplysningene du sender oss, slik at vi kan svare på spørsmålene dine. Les retningslinjene våre for personvern for mer informasjon Les retningslinjene våre for personvern for mer informasjon om hvordan vi administrerer dataene dine.

Bli med i det globale nettverket vårt
av Facet5-akkrediterte instruktører

TeamScape suksesshistorier

Oppdragsgiverne våre befinner seg over hele kloden. De gjenspeiler Facet5s universelle relevans:
Innsikten Facet5 tilbyr, er like meningsfylt i Thailand som i Polen.