Støtter
«best egnet»-utvelgelse

Rekruttering kan være tidkrevende og komplekst. Spesielt når det handler om å avgjøre hvorvidt et individ passer til en rolle, et team og fremfor alt til kulturen i en organisasjon. Audition fjerner kompleksiteten og effektiviserer utvelgingsprosessen ved å matche en kandidats personlighetspreferanser til rollen og organisasjonens krav.

Hva er Facet5 Audition?

Audition er et nettbasert evalueringsverktøy som legger til rette for informert og effektiv rekruttering, talentstyring og etterfølgerplanlegging.

Audition lar organisasjoner fastsette de atferdsbaserte rolleelementene som er avgjørende for suksess, før utvelging eller utvikling, og sørger dermed for at kandidaten som er best egnet både til rollen og organisasjonen, velges.

Prosessen gir også nyttig informasjon om hvordan personlige egenskaper kan underlette eller forhindre fremgang i rollen, teamet og organisasjonen.

Slik fungerer det Facet5 Audition

Audition kombinerer en atferdsmessig rolledefinisjonsprofil med en Facet 5-personlighetsprofil for å utforme et utvalg av omfattende, lettleste rapporter. Audition-prosessen involverer:

ÉN
Definere rollen

Et kort spørreskjema, fylt ut av en leder eller kanskje basert på kompetansen til høytytende individer, gjør at organisasjoner kan fastsette de viktigste egenskapene som kreves for å lykkes i en rolle.

TO
Sammenligne

Facet5-personlighetsprofiler sammenlignes med én eller flere rolledefinisjonsprofiler som viser i hvilken grad noen passer til rollen eller kompetansen. Kandidatene kan sammenlignes med en enkelt rolleprofil eller sammenlignes på en meningsfylt måte med flere maler og hverandre, for å bidra til beslutningsprosessen.

TRE
Intervjue

En rekke atferds- og situasjonsbetingede spørsmål stilles i brukervennlige, skreddersydde intervjuveiledninger. Disse veiledningene understøtter en konsekvent intervjuprosess, meningsfylte sammenligninger av kandidater og hjelp med referansesjekking.

Måter å bruke Audition på

Audition hjelper organisasjoner med å ta informerte og effektive beslutninger der sammenligning av profiler opp mot et ideal er påkrevd. Dette kan inkludere:

  • rekruttering og utvelgelse

  • talentidentifisering og -styring

  • etterfølgerplanlegging

  • sammenligning og utvikling av lederskapskompetanse

  • evaluering og utvikling av nyutdannede

Følger

Audition gjør organisasjoner i stand til å:

  • definere hvordan suksess arter seg i en rolle, et team og en organisasjon, før rekrutteringen, slik at de reduserer tiden og kostnaden som brukes på å fylle roller

  • forbedre prosesser for talentidentifisering og etterfølgerplanlegging ved å identifisere de sentrale egenskapene som vil spille seg ut over tid, og underbygge observert atferd

  • sikre konsekvente rekrutterings- og utvelgelsesprosesser Audition er lett å innlemme i eksisterende prosesser og hjelper ledere gjennom skreddersydde intervjuveiledninger, meningsfylte sammenligninger av kandidater og hjelp med referansesjekking

  • holde på flere ansatte ved å matche personlighetspreferanser til rollekravene

  • hjelpe den utvalgte kandidaten og linjelederen i løpet av de første, ofte utfordrende, tre månedene i rollen

Audition-rapporten

Audition-pakken inneholder flere rapporter – eksempler på alle kan lastes ned.

Rolledefinisjonsmal

Gir en profil av de «ideelle» kompetansene og egenskapene for rollen. Rollemaler kan opprettes fra bunnen av eller velges fra biblioteket vårt.

Sammenligningsrapport

Støtter opp om utvelgelsesprosessen. Kan vurdere flere kandidater opp mot rolledefinisjonsmalen – angir hvor godt de passer og hvem som sannsynligvis kommer til å lykkes i rollen.

Intervjuveiledning

Gir en intervjustruktur samt et utvalg av skreddersydde intervjuspørsmål som er klare til bruk. Intervjuveiledningene skreddersys til hver kandidat.

Audition – en kortfattet oversikt

Eksempelrapport 

Klikk her for å laste ned et eksempel på en Audition rapport.

Påkrevd opplæring

Facet5-akkreditering kreves for administrasjon av Audition-prosesser og -utdata. Ingen opplæring kreves for å bruke rapporten under intervjuer.

Tilgjengelige språk

For øyeblikket tilgjengelig på 27 språk – se de ulike språkene her.  

Spørreskjema

Ca. 15 minutter å fylle ut, 83 spørsmål, rapport umiddelbart tilgjengelig etter utfylling.

PDF-produktark

Klikk her for å laste ned et Audition PDF-produktark.

Vil du vite hvordan du kommer i gang?

La oss snakke om de neste trinnene. 

Send oss en melding her, så tar et medlem av teamet kontakt med deg.

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert om våre produkter og tjenester – følg oss på Linkedin.

Felter merket med * er obligatoriske

Dette skjemaet samler inn personopplysningene du sender oss, slik at vi kan svare på spørsmålene dine. Les retningslinjene våre for personvern for mer informasjon Les retningslinjene våre for personvern for mer informasjon om hvordan vi administrerer dataene dine.

Oppdragsgiverne suksesshistorier

Oppdragsgiverne våre befinner seg over hele kloden. De gjenspeiler Facet5s universelle relevans:
Innsikten Facet5 tilbyr, er like meningsfylt i Thailand som i Polen.