Lys opp stien
til selvutvikling

Facet5 SpotLight Logo

Det er ingen tvil om at selvinnsikt er vesentlig for individuell utvikling.
Selvutvikling starter med en god forståelse av din personlige arbeidsstil, holdningene og verdiene dine samt oppfatningene som ligger til grunn for dem. Dette, samt at du anerkjenner hvordan du kan oppfattes av andre, og et språk for å beskrive forskjeller i atferd, gir deg et rammeverk som legger til rette for meningsfylt personlig utvikling.

Hva er Facet5 SpotLight?

SpotLight er en rapport for personlig utvikling. Den gir individer deres personlighetsrelaterte sterke sider, risikoer, frustrasjoner og utfordringer. SpotLight gir umiddelbar, personlig tilbakemelding og er en enkel, praktisk prosess for å skape skreddersydde utviklingsmål og -planer:

 • Sterke sider: den positive og produktive atferden som et individ er god på og som krever liten grad av anstrengelse.

 • Risikoer: de mindre appellerende aspektene av et individs profil, når ting ikke går så bra. Enhver sterk side kan bli en risiko hvis den dras for langt.

 • Frustrasjoner: den negative reaksjonen et individ kan ha på en annen persons atferd. Frustrasjoner oppstår fordi en annen persons tilnærming er så forskjellig fra individets egen at forlenget eksponering for vedkommende kan utløse risikoatferden.

 • Utfordringer: komme med utviklingsforslagene som hjelper individer med å forstå hva de har å tilby, og hvordan de kan tilpasse atferden sin for å dra fordel av andres sterke sider (og håndtere risikoatferden i seg selv).

SpotLight identifiserer tydelig et individs utviklingsområder og tilbyr innsikt som det er mulig å iverksette tiltak ut fra, samt meningsfylte utviklingsforslag.

Hvordan fungerer det?

SpotLight tar de fire elementene (sterke sider, risikoer, frustrasjoner, utfordringer) og grupperer dem i fem arbeidsrelaterte domener …

 1. ta beslutninger og sette seg mål

 2. engasjere og rådføre seg med andre

 3. et fokus på mennesker og oppgaver

 4. administrere arbeid og forpliktelser

 5. reagere på stress og identifisere risiko

Dette hjelper individer med å forstå seg selv i praktiske arbeidsbaserte scenarier og sikrer at dataene kan anvendes umiddelbart.

Måter å bruke SpotLight på

SpotLight er mest effektivt når det brukes i …

 • et program der selvinnsikt er en iboende komponent for suksess

 • individuell eller ledercoaching, støtting av coacher med et rammeverk for å utvikle og fullføre coachingplaner

 • utvikling av store grupper, som en effektiv personlighetsløsning i programmer for nyutdannede, linjeledere eller veiledere/coacher

 • talentutviklingsprogrammer

 • utviklingssamtaler, som et strukturert rammeverk ledere og ansatte kan bruke til å utvikle meningsfylte planer for karriere og personlig utvikling

Spotlight-pakken av produkter kan enkelt integreres i gjeldende utviklingsrammeverk og -programmer.

Følger

Spotlight er et ideelt utgangspunkt for å utvikle meningsfylte utviklingsplaner med ekte slagkraft. Det fremhever potensielle sterke sider, risikoer og frustrasjoner og setter raskt lupen på utviklingsproblemer.

Hva oppdragsgiverne våre sier:

 • «Vi ser mer fokusert utvikling og reell handling.»

 • «Individer tar ansvar for utviklingen sin og hva de bidrar med.»

 • «Lederne føler de har mer støtte med et rammeverk og enkelt språk for å hjelpe de ansatte.»

 • «Det gir et enkelt og ikke-dømmende språk som teammedlemmene bruker som hjelp til å formidle de sterke sidene sine, frustrasjoner og utviklingsområder.»

 • «Nyutdannede er bedre informert ikke bare om ferdighetene de trenger, men hvordan de bedre kan samarbeide med andre, utvikle relasjoner og myke ferdigheter.»

SpotLight – en kortfattet oversikt

Eksempelrapport

Klikk her for å laste ned et eksempel på en SpotLight rapport.

Påkrevd opplæring

1 dags virtuelt akkrediteringsseminar. Se detaljene her.

Tilgjengelige språk

For øyeblikket tilgjengelig på 27 språk – se de ulike språkene her.

Spørreskjema

Generert fra Facet5-spørreskjemaet: tar cirka 20 minutter å fylle ut, 106 spørsmål.

PDF-produktark

Klikk her for å laste ned et SpotLight PDF-produktark.

Vil du vite hvordan du kommer i gang?

La oss snakke om de neste trinnene. 

Send oss en melding her, så tar et medlem av teamet kontakt med deg.

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert om våre produkter og tjenester – følg oss på Linkedin.

Felter merket med * er obligatoriske

Dette skjemaet samler inn personopplysningene du sender oss, slik at vi kan svare på spørsmålene dine. Les retningslinjene våre for personvern for mer informasjon Les retningslinjene våre for personvern for mer informasjon om hvordan vi administrerer dataene dine.

Oppdragsgiverne suksesshistorier

Oppdragsgiverne våre befinner seg over hele kloden. De gjenspeiler Facet5s universelle relevans:
Innsikten Facet5 tilbyr, er like meningsfylt i Thailand som i Polen.