Teamutvikling

Utnytter personligheters iboende kraft til å skape toppytende team

Evnen til å takle endring på en effektiv måte, navigere gjennom usikkerhet og handle uten å se helhetsbildet, er definitivt en ferdighet som effektive team har måttet utvikle – lenge før nylige utfordringer slik som Covid-19.

I denne perioden med usikkerhet har vi alle vært nødt til å trekke veksler på disse ferdighetene og handle umiddelbart – for å ta hurtige beslutninger, tenke og prioritere nytt og tilpasse seg for fremtiden.

Dette kan sette selv de sterkeste og mest velfungerende team på prøve.

Vi har jobbet med team i over 30 år, og gjør det fortsatt den dag i dag. I løpet av denne tiden har vi lagt merke til at teamene som gjør det best, prioriterer:

 • å ta seg tid til å stoppe opp og bevisst reflektere

 • å proaktivt bygge opp kollektiv ytelse

 • å kultivere en teamkultur preget av tillit, psykologisk trygghet og kollektiv tilpasningsdyktighet

 • å forplikte seg til kontinuerlige samtaler av høy kvalitet

Disse toppytende teamene har lagt grunnlaget for å sikre fortsatt suksess for teamet og virksomheten.

Et toppytende team

Vi lever i eksepsjonelle tider, men de underliggende elementene av et fremgangsrikt team er de samme som før. Når de er til stede, gjør de team i stand til å bygge bedre relasjoner, ha bedre samtaler, øke velværet og til syvende og sist forbedre ytelsen.

Programmene våre, enten de er designet for dere eller levert av oss, tar for seg hvert av disse elementene. Vi jobber med team for å sikre at hvert element utvikles og styrkes.

Elementene av et toppytende team. . .

 • selvinnsikt (samt en forståelse og anerkjennelse av andres stil og preferanser)

 • rom for individuell vekst og utfordring

 • personlige grenser og klarhet i roller

 • gjensidig tillit

 • felles verdier og fremtidsvisjon

 • produktiv beslutningstaking og problemløsing
 • åpen kommunikasjon og effektive samtaler
 • ærlig og produktiv tilbakemelding som hjelper individer med å komme til enighet og løse disputter på en proaktiv måte
 • og ikke minst, et felles fokus på teamets og individets tilpasningsdyktighet

Toppytende team
Vårt teamutviklingsprogram for tider med endring

Vårt Toppytende team-program støtter team gjennom en utviklingsreise i flere faser. Hver modul fokuserer på de spesifikke behovene til teamet, samtidig som den utvikler og understøtter selvinnsikt, med praktisk planlegging og oppfordring til handling.

Programmet kan leveres som fire moduler, i rekkefølge eller som individuelle moduler – avhengig av hva teamet trenger.

ØKT 1

Reflekter, koble om, nullstill

En enkel 2 timers økt som får team til å reflektere, koble om og nullstille seg med besluttsomhet og fokus. Team som bevisst samler seg for å stoppe opp og reflektere, lærer verdifulle lekser og kan utnytte muligheter som ofte ellers går tapt.

Økt 1 legger grunnlaget for økt 2, 3 og 4.

ØKT 2

Utvikling av kollektiv tilpasningsdyktighet + snarrådighet

Tilpasningsdyktige team er ikke bare en gruppe tilpasningsdyktige individer. Denne økten fokuserer på å forstå hva tilpasningsdyktighet betyr i et team, og hvordan teamet kan navigere gjennom tvetydighet og usikkerhet. Vi jobber med øvelser for å utvikle og styrke teamets tilpasningsdyktighet og skape et rammeverk for å bygge opp under teamets snarrådighet.

ØKT 3

Tilpasning av arbeidsmåter til omstendigheter i endring

Denne økten fokuserer på å ha klare mål for fremtidig suksess i en kontekst av kontinuerlig endring. Den innebærer praktisk arbeid for teamene, som skal lage en planskisse som understøtter arbeidsmåtene deres. De må utnytte mangfoldet i teamet og sikre at de er rustet til å oppfylle de fremtidige behovene til oppdragsgiverne og interessentene sine.

ØKT 4

Ha kontinuerlige samtaler av høy kvalitet og med stor slagkraft

En av de viktigste pekepinnene på hvor effektivt et team er, er hvor godt de snakker sammen. Det å arbeide i en stadig mer virtuell verden legger ikke alltid (enkelt) til rette for åpne, autentiske og produktive samtaler. Denne økten fokuserer på å forstå teammønstre og -normer som muliggjør og/eller er ødeleggende for effektive samtaler, gjennom linsen til Facet5s SuperSkills.

Vil du vite hvordan du kommer i gang?

La oss snakke om de neste trinnene. 

Send oss en melding her, så tar et medlem av teamet kontakt med deg.

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert om våre produkter og tjenester – følg oss på Linkedin.

Felter merket med * er obligatoriske

Dette skjemaet samler inn personopplysningene du sender oss, slik at vi kan svare på spørsmålene dine. Les retningslinjene våre for personvern for mer informasjon Les retningslinjene våre for personvern for mer informasjon om hvordan vi administrerer dataene dine.