Utnytt
styrken i personligheten din for å
realisere potensialet ditt

Facet5 Personality Profile

Vi er alle unike. Personligheten vår har vi med oss hvor vi enn er.
Den påvirker tilnærmingen vår til verden, arbeidet vårt og relasjonene våre.

Vi har alle fellestrekk og forskjeller når det gjelder motivasjon, holdning og atferd – det er det som gjør oss til den vi er. Måten vi oppfører oss og samhandler med andre på, avhenger av hvordan vi selv er satt sammen. Når vi forstår oss selv og andre, er vi derfor i stand til å utvikle oss, arbeide mer effektivt og bygge sterkere relasjoner. Facet5-personlighetsprofilen legger grunnlaget for denne selvinnsikt og personlige utviklingen.

Hva er Facet5-profilen?

Facet5 er basert på moderne, egenskapsbasert personlighetsteori, noe som gjør dataene troverdige, robuste og pålitelige.

Facet5-profilen gir et «øyeblikksbilde» av et individs personlighet. En profil beskriver de fem viktigste byggesteinene (Facet5-faktorene) av et individs personlighet. Disse faktorene deles så opp i 13 underfaktorer.

Vi har alle varierende mengder av hver faktor i personligheten vår. Mengden/poengsummen varierer avhengig av våre personlige preferanser og overbevisninger. Dette mønsteret av «poengsummer» er det vi ser på tvers av hver av faktorene som danner et helhetsbilde av personligheten din.

Det finnes derfor ingen riktig eller gal profil. Facet5 er ikke en test du kan «bestå» eller «stryke på». Vi kaller det en personlighetsprofil – av andre ofte referert til som en personlighetsanalyse.

Faktorene som måles av Facet5, er …

VILJE

Besluttsomhet
Den indre trang til å holde fast på egne ideer

Konfrontasjon
En trang til å konfrontere problemer når de

Uavhengighet
En tendens til å gå sin egen vei

ENERGI

Vitalitet
Tydelig entusiasme og energi

Sosial
Interesse for å være sammen med mennesker

Tilpasningsevne
Å involvere andre i din tenkning

RELASJONER

Uegennytte
Å sette andres interesser først

Støtte
Prøver alltid å være forståelsesful

Tillit
En tendens til å ta folk som de er

KONTROLL

Disiplin
Å være personlig organisert og planmessig

Ansvarlighet
Villig til å ta personlig ansvar

Følelsesstyrt

Spenning
En generell følelse av spenning eller stress

Engstelse
Forsiktig og ikke overoptimistisk

Slik fungerer det

Trinn 1 – spørreskjema

Vi måler personligheten din ved at du fyller ut et spørreskjema på nettet. Spørreskjemaet består av 106 spørsmål og tar cirka 20 minutter å fullføre. Det er tilgjengelig på 33 språk. Svarene sammenlignes så med en gruppe av personer som også har svart på spørsmålene (som gjerne kalles en normgruppe). En sten-poengsum regnes ut for hver faktor og underfaktor. Det er disse poengsummene som presenteres i en Facet5-profil.

Trinn 2 – profil

En profilrapport kan lastes ned umiddelbart av en akkreditert instruktør fra Facet5-systemet når spørreskjemaet er fylt ut. Den omfattende rapporten er tilgjengelig på en rekke språk og hjelper oss med å forstå hvor like eller ulike personlighetstrekkene våre er sammenlignet med andres – og aspektene som gjør oss unike.

Husk at det ikke finnes riktige eller gale svar. Facet5 er ingen test – du kan ikke «bestå» eller «stryke».

Trinn 3 – debrifing

En full fortolkning og debrifing av profilen gis av en akkreditert Facet5-instruktør. Debrifingen tar individer med på en reise der de får lære mer om seg selv og danne seg en bedre forståelse av preferansene sine. Instruktøren hjelper individene med å fortolke innsikten i profilen deres på en måte som er meningsfylt for dem.

Akkreditering

For å kunne fortolke og debrife Facet5 må individer gjennomføre et akkrediteringsprogram.

Akkrediteringen er et erfaringsbasert læringsprogram som er designet for å utstyre individer med kunnskapen til å gjøre seg effektiv nytte av Facet5 på arbeidsplassen. Pågående støtte gis etter akkrediteringen, samt tilgang til et variert utvalg av nettbaserte ressurser via det nettbaserte støttesenteret for instruktører.

Du kan finne ut mer om akkrediteringsprogrammet og kommende arrangementsdatoer nedenfor.

Så hva er inkludert i en Facet5-profil?  

Hver rapport består av …

Ordsky: vises på forsiden og er en rask oppsummering av de viktigste temaene i personens profil. De mer fremtredende temaene vises i større skrift.

Helhetsprofil: et visuelt bilde av et individs Facet5-faktorprofil. Dette bildet kan legges over andre profiler for å vise likheter og ulikheter på en rask og enkel måte.

Faktorprofilsider: beskriver de 5 faktor- og 13 underfaktor-poengsummene i detalj. Hver faktor beskrives utfyllende, slik at man kan få meningsfylt kunnskap under den innledende debrifingen og etterpå.

Facet5-kjerneprofilen kan suppleres med følgende tilleggsrapporter …

Familieportrett

Gir et visuelt øyeblikksbilde av et individs Facet5-profil, oppsummert i én av 17 familietyper. Det bruker et sjargongfritt språk for å understøtte et individs forståelse av preferansene, atferdstypene og motivasjonene sine.

SearchLight

Kartlegger Facet5-data i en standardisert kompetansemodell. For hver kompetanse identifiserer og beskriver Searchlight forventet atferd og områder med potensiell risiko på et enkelt, jobbrelatert språk.

LeadingEdge

Hjelper linjeledere til å tilpasse forholdet sitt til hvert individuelle medlem av staben. Hver person blir sett og besvart som et individ. Denne skreddersydde tilnærmingen er svært effektiv ved nyansettelser og coaching/utvikling av pågående relasjoner.

WorkPreferences

Legger grunnlaget for diskusjoner om karriereutvikling. Lar folk gå gjennom gjeldende roller og ambisjoner ut fra klare atferdsmessige betingelser. WorkPreferences beskriver individenes sentrale drivkrefter, hvilke aspekter av en rolle som kommer til å appellere, og hva de kan synes er demotiverende.

Alle tilleggsrapporter kan kjøpes hver for seg eller som én komplett Facet5-profil.

Følger

Personligheten legger føringer for atferden vår. Når vi handler på autopilot, kan det endelige utfallet ofte være litt tilfeldig. Det er ikke sikkert vi er klar over de sterke sidene våre og hvordan vi kan utnytte dem, eller risikoene som dukker opp og hindrer oss i å realisere potensialet vårt.

Når vi bygger opp selvinnsikt og forståelse, slik som via en Facet5-profil, kan vi velge en annen atferd som resulterer i bedre utfall, relasjoner, beslutninger og prestasjoner.

Folk forteller oss følgende om Facet5-profilen sin:

  • Den er meningsfylt – den er ikke bare et sett med poeng, men en rikholdig historie om hvem jeg er.

  • Den er enkel å fortolke – den bruker hverdagslig språk, ikke sjargong.

  • Den er enkel å bruke og forstå.

  • Den ga meg et «aha-øyeblikk» som virkelig fikk meg til å tenke, og viktigst av alt, til å ville gjøre noe. 

  • Den fokuserer i stor grad på sterke sider, men glatter ikke over potensielle problemer og risikoer.

  • Den tilbyr praktisk hjelp og veiledning.

Facet5-profilen – en kortfattet oversikt

Eksempelrapport

Klikk her for å laste ned et eksempel på en Facet5-profilrapport

Påkrevd opplæring

Virtuelt eller fysisk Facet5-akkrediteringsprogram. Se detaljene her.

Tilgjengelige språk

For øyeblikket tilgjengelig på 33 språk – se de ulike språkene her.

Spørreskjema

Nettbasert spørreskjema, 106 spørsmål, tar cirka 20 minutter å fylle ut, resultatene blir tilgjengelige umiddelbart

PDF-produktark

Klikk her for å laste ned et Facet5 PDF-produktark.

Vil du vite hvordan du kommer i gang?

La oss snakke om de neste trinnene. 

Send oss en melding her, så tar et medlem av teamet kontakt med deg.

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert om våre produkter og tjenester – følg oss på Linkedin.

Felter merket med * er obligatoriske

Dette skjemaet samler inn personopplysningene du sender oss, slik at vi kan svare på spørsmålene dine. Les retningslinjene våre for personvern for mer informasjon Les retningslinjene våre for personvern for mer informasjon om hvordan vi administrerer dataene dine.

Facet5s suksesshistorier

Oppdragsgiverne våre befinner seg over hele kloden. De gjenspeiler Facet5s universelle relevans:
Innsikten Facet5 tilbyr, er like meningsfylt i Thailand som i Polen.