Facet5
Produktpakke

Facet5-produktpakken

Hvert eneste av produktene våre gir en nøyaktig måling av personlighet – sammen med innsikt som er like meningsfylt som den er relevant og anvendelig.

Innsikten vi kan tilby, går langt utover den innledende profilen til et utfyllende utvalg av produkter som støtter økt selvinnsikt og personlig, team-, leder- og organisasjonsutvikling.

Pakken vår med rapporter bringer robuste data til liv, som fører til meningsfylt innsikt og positive ringvirkninger.

Velg et produkt nedenfor for å finne ut hvordan …

Facet5 Personality Profile logo

Personlighetsprofil

Facet5 TeamScape logo

Teamutviklingsprofil

Facet5 SpotLight logo

Pakke for personlig utvikling

Facet5 SuperSkills og Great Conversation logo

Profil for samtaleferdigheter

Facet5 Audition logo

Profil for utvelging og sammenligning

Facet5 ToRQ logo

Kognitiv evaluering

Facet5 Strategic Leadership Review logo

360-graders lederskapsprofil