Facet5
Produktpakke

Facet5-produktpakken

Hvert eneste av produktene våre gir en nøyaktig måling av personlighet – sammen med innsikt som er like meningsfylt som den er relevant og anvendelig.

Innsikten vi kan tilby, går langt utover den innledende profilen til et utfyllende utvalg av produkter som støtter økt selvinnsikt og personlig, team-, leder- og organisasjonsutvikling.

Pakken vår med rapporter bringer robuste data til liv, som fører til meningsfylt innsikt og positive ringvirkninger.

Velg et produkt nedenfor for å finne ut hvordan …

Logo for Facet5 Profile

Personlighetsprofil

Logo for Facet5 TeamScape

Teamutviklingsprofil

Logo for Facet5 SpotLight

Pakke for personlig utvikling

Logo for Facet5 SuperSkills

Profil for samtaleferdigheter

Logo for Facet5 Audition

Profil for utvelging og sammenligning

Logo for Facet5 ToRQ

Kognitiv evaluering

Logo for Facet5 Strategic Leadership Review

360-graders lederskapsprofil