Vi realiserer potensial

gjennom hele individets reise

Facet5-livssyklusen

Facet5 gir meningsfylt innsikt som går langt utover den innledende profilen. Vi tilbyr et felles rammeverk og språk for å fremme beslutningsprosesser – på ethvert stadium av en persons reise gjennom en organisasjon.

Facet5-data, innsamlet kun én gang, kan fortolkes på en rekke måter som bakgrunn og veiledning for mange ulike scenarioer på arbeidsplassen. Med en slik fleksibel bruk av dataene kan en konsekvent tilnærming tas i bruk over hele organisasjonen, og derfor virkelig bidra til å fremme en dyp bevissthet og forståelse.

Det sier seg selv at det å bruke Facet5-data på denne måten sikrer en effektiv bruk av investeringen.

Nedenfor ser du hvordan Facet5-data kan brukes på hvert stadium av et individs reise gjennom en organisasjon …

UTVELGELSE

Sikrer et passende valg for teamet og organisasjonen – ved å matche individet til verdiene og kulturen som kreves i organisasjonen.

Sørger for at personer passer til rollen, ved å definere atferdsmessige suksesselementer før utvelgelsen..

Gir en konsekvent prosess for rekruttering og utvelgelse med skreddersydde intervjuveiledninger.

INTEGRERING

Beskriver motivasjonen, drivkreftene og jobbpreferansene – for tidlig vellykket integrering i rollen.

Bidrar til å etablere en sterk relasjon mellom leder og ansatt.

Gir muligheter for utviklingsplanlegging i løpet av de første tre månedene.

TEAMARBEID

Styrker team- og individuelle relasjoner og forståelse.

Gir et felles språk for å hjelpe team med kommunikasjon, tilbakemelding og problemstillinger knyttet til teamprestasjoner.

Gjør teamene oppmerksomme på hva som er påkrevd for å levere arbeidet, gjennom å identifisere teamets sterke sider og potensielle risikoområder.

UTVIKLING

Støtter coaching- og utviklingsprosesser gjennom innsiktsfull informasjon og skreddersydde rapporter for coacher.

Legger til rette for nyttige medarbeidersamtaler via «lederen som coach»-tilnærmingen for sterkere utvikling av ansatte.

Identifiserer og håndterer sterke sider og utviklingsområder på en vellykket måte.

LEDERSKAP

Integreres med eksisterende rammeverk og prosesser for lederskapsutvikling, og er lett å bygge inn i programmer for dette.

Gir omfattende innsikt i personlig stil og hvordan man kan lede individer og team ut fra observert atferd for en bærekraftig utvikling.

Utvikler effektive evner for endringsledelse.

TALENT

Identifiserer nye talenter, som muliggjør fokusert utviklingsplanlegging i nåværende og for fremtidige roller.

Bidrar til å identifisere og utvikle de påkrevde organisasjonsevnene.

Integrerer seg i evaluerings- og utviklingssentre.

KULTUR OG ENDRING

Definerer og beskriver kulturen med et felles språk.

Formidler essensen av organisasjonen – «hvem vi er og hva vi står for».

Definerer den «nåværende» og «ideelle» kulturen og rollen individer spiller i å oppnå den.

SEPARASJON OG AVSLUTNING

Støtter de ansatte på det neste trinnet av karrierereisen.

Gir meningsfulle avsluttende samtaler for å sikre støtte fra den ansatte.

Sikrer rett talent til rett tid.