Hva er Facet5?

Hei, vi er Facet5…

Facet5 er et mål på personlighet, med et engasjement for utvikling i bunnen. Vi støtter individer, team, ledere og virksomheter til å realisere det fulle potensialet sitt.

Vi brukes av organisasjoner og konsulentvirksomheter verden over, og bruker en modell og et språk som forklarer hvordan folk utviser ulik atferd og ulike motivasjoner, holdninger, foretrukne måter å arbeide på – og fremfor alt, hva de kan oppnå.

Personer og personlighet står i sentrum for Facet5

Vi mener at når et individ får en reell, dyp forståelse av sin egen personlighet, får vedkommende en fornemmelse av identitet og kunnskapen til å utmerke seg i en verden i endring.

Facet5 tilbyr individer intuitiv, men omfattende innsikt som kan tas i bruk umiddelbart og forbedres over tid, noe som virker positivt inn på personlig utvikling.

«Facet5 ga meg et ‘aha-øyeblikk’. Jeg kunne umiddelbart knytte hvordan jeg oppfatter meg selv og hvordan jeg liker å jobbe, til jobben min og hvordan jeg samarbeider med andre.»

Facet5 gir muligheter til individer, team og organisasjoner

Facet5 tilbyr et lett forståelig rammeverk og et enkelt felles språk som straks kan tas i bruk av individer, team og organisasjoner som hjelp til å realisere det fulle potensialet sitt.

Det er spesifikt utviklet av psykologer til bruk i organisasjoner, og hjelper ansatte på alle nivåer til å forstå atferden sin og hva de kan oppnå.

Facet5 beskriver, forklarer og forutser atferd uten å dømme, slik at både team og organisasjoner lett kan forstå og utnytte personlighetspotensialet sitt.

Robust data, actionable insights

Facet5 ble utviklet som svar på oppdragsgivernes behov for rask, praktisk informasjon og for å hjelpe bedrifter og individer på alle stadier av en ansatts reise gjennom en organisasjon.

Kort oppsummert tilbyr Facet5. . .

22+ RAPPOTERINGSMULIGHETER

omfattende rapporteringsmuligheter for alle Facet5-produktene

ANVENDELIG INNSIKT

fokusert og anvendelig innsikt som fremmer personlig utvikling

42+ NORMGRUPPER

42 normgrupper som muliggjør meningsfylt sammenligning

33 SPRÅK

Facet5 er for øyeblikket tilgjengelig på 33 språk – et tall som stadig vokser

EGENBETJENING

Webbaserte spørreskjemaer muliggjør rapportering i sanntid og egenbetjent levering

NETTBASERTE RESSURSER

Nettbaserte ressurser og tilretteleggermaterialer bygger raskt opp evner og sikrer slagkraftige resultater

UTVIKLINGSVEILEDNINGER

Omfattende utviklingsveiledninger og handlingsplaner støtter personsentrert læring

LØSNINGER KLARE TIL BRUK

Modulært innhold hele veien til fullt designede programmer muliggjør enkel integrering og levering

OPPLÆRING

Opplærings- og akkrediteringsseminarer er tilgjengelig globalt, og virtuelt, og gis på en rekke språk

EN REKKE BRUKSOMRÅDER

Facet5 kan enkelt brukes til personlig utvikling og lederskapsutvikling, coaching og teameffektivitet

Utviklet av psykologer, basert på vitenskap

Facet5 er spesifikt utviklet av psykologer til bruk i organisasjoner, og hjelper ansatte på alle nivåer til å forstå atferden sin og hva de kan oppnå.

Facet5 er resultatet av over 30 års utvikling med solide psykometriske metoder for å skape en personlighetsmodell som fremmer personlig utvikling i alle dens former.

Femfaktormodellen for personlighet (eller de «fem store») er nå bredt anerkjent som den beste måten å beskrive de grunnleggende byggesteinene for personlighetstrekk på. Modellen med de «fem store» viser seg konsekvent i psykologisk forskning som et ureduserbart nødvendig minimum for å gi en omfattende beskrivelse av personlighet og atferd. Facet5 måler disse fem faktorene nøyaktig og raskt for å gi en presis og lett anvendelig fremstilling av et individs personlighet.

Hvis du vil vite mer om gyldigheten og påliteligheten av Facet5, kan du be om tilgang til dokumentasjonen her.

«Som psykologer holder vi strengt fast ved vitenskapelige prinsipper, men som instruktører vet vi at ingenting fungerer med mindre det er enkelt å forstå og bruke. Vårt mål har vært å forvandle pålitelige data til informasjon som presenteres på den mest mulig praktiske og anvendelige måten.»

Rebekah Williams
Direktør og medforfatter

Er Facet5 noe for deg?

Facet5 kan brukes av alle som jobber med personutvikling, og av de som er nysgjerrige på hvordan de kan få frem det beste i andre.

De nåværende oppdragsgiverne og akkrediterte instruktørene våre jobber innenfor en lang rekke ulike bransjer og felter. Dette omfatter blant annet interne HR/LoU-team, organisasjonstvikling, rekruttering og utvelgelse, coaching- og utviklingskonsulenter samt funksjonelle linjeledere.

Det som forener dem, er et engasjement for å forstå og utvikle andre. Facet5 gir denne innsikten og forståelsen for å bidra til å realisere individuelt, team- og lederpotensial – langs hele medarbeiderreisen.