Pasinaudokite
savo asmenybės galia
ir išnaudokite savo potencialą

Facet5 Personality Profile

Mes visi esame unikalūs. Mūsų asmenybė visada su mumis.
Ji daro įtaką mūsų požiūriui į pasaulį, darbui ir santykiams.

Mes visi turime panašumų ir skirtumų dėl savo motyvacijos, požiūrio ir elgesio; dėl to esame tokie, kokie esame. Tai, kaip mes elgiamės ir bendraujame su kitais, priklauso nuo mūsų įgūdžių. Dėl to savimonė ir kitų asmenų supratimas gali padėti mums tobulėti, veiksmingiau dirbti ir užmegzti tvirtesnius santykius. Facet5 asmenybės profilis – tokios savimonės ir asmeninio tobulėjimo pagrindas.

Kas yra Facet5 profilis?

Facet5 yra paremtas šiuolaikine bruožais grįsta asmenybės teorija, todėl duomenys yra aiškūs, tvirti ir patikimi.

Facet5 profilis pateikia „asmenybės vaizdą“. Profilyje pateikiamos penkios pagrindinės individo asmenybės sudedamosios dalys (Facet5 faktoriai). Šie faktoriai suskirstyti į 13 subfaktorių.

Mūsų asmenybės sudarytos iš skirtingo dydžio kiekvieno faktoriaus dalių, t. y. apimtis / balas skirsis priklausomai nuo mūsų asmeninių nuostatų ir įsitikinimų. Būtent pagal „balų“ modelį, kurį matome kiekviename faktoriuje, sudaromas bendras mūsų asmenybės vaizdas.

Atsižvelgiant į tai, nėra tinkamo ar netinkamo profilio. Facet5 nėra testas, kurį galite „išlaikyti“ ar „neišlaikyti“. Mes tai vadiname asmenybės profiliu, kurį kiti dažnai pavadina inventoriumi ar masteliu.

Facet5 vertina šiuos faktorius. . .

VALIA

Ryžtingumas
Vidinė paskata įsipareigoti savoms idėjoms

Konfrontacija
Paskata stoti į akistatą su iškilusiomis problemomis

Savarankiškumas
Tendencija elgtis savaip

ENERGIJA

Gyvybingumas
Akivaizdus entuziazmas ir energija

Visuomeniškumas
Poreikis būti su žmonėmis

Prisitaikymas
Kitų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą

EMPATIJA

Altruizmas
Pirmiau paisyti kitų žmonių interesų

Palaikymas
Siekis būti supratingu ir užjaučiančiu

Pasitikėjimas
Tendencija priimti žmones be išankstinių nuostatų

KONTROLĖ

Disciplinuotumas
Būti disciplinuotu ir gebančiu planuoti

Atsakingumas
Noras prisiimti asmeninę atsakomybę

EMOCINGUMAS

Įtampa
Bendras įtampos arba atsparumo stresui lygis

Nuogąstavimas
Baimingas ir ne pernelyg optimistiškas požiūris į pasaulį

Kaip tai daroma?

1 veiksmas. Klausimynas

Mes vertiname jūsų asmenybę pagal užpildytą internetinį klausimyną. Klausimyną sudaro 106 klausimai, jam užpildyti reikia maždaug 20 minučių. Jis prieinamas 33 kalbomis. Po to atsakymai lyginami su „panašių“ žmonių grupe (paprastai vadinama normine grupe). Kiekvienam faktoriui ir subfaktoriui apskaičiuojamas steno balas. Būtent šie balai pateikiami Facet5 profilyje.

2 veiksmas. Profilis

Po to, kai klausimynas užpildomas, akredituotas specialistas gali iš karto atsisiųsti profilio ataskaitą iš Facet5 sistemos. Išsamūs ataskaitų, pateikiamų keliomis kalbomis, rezultatai padeda mums suprasti, kurie mūsų asmenybės bruožai yra panašūs ar skirtingi, palyginti su kitais asmenimis, taip pat padeda suprasti aspektus, kurie daro mus unikaliais.

Atminkite: nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Facet5 nėra testas, t. y. jo negalite „išlaikyti“ ar „neišlaikyti“.

3 veiksmas. Trumpas pranešimas

Visą profilio išaiškinimą ir trumpą pranešimą pateikia akredituotas Facet5 specialistas. Trumpas pranešimas – asmens savęs atradimo kelionė, padedanti geriau suprasti jam tinkamus elgesio modelius. Specialistas pagelbsti asmenims išsiaiškinti jų profilyje pateiktas įžvalgas jiems reikšmingu būdu.

Akreditavimas

Tam, kad asmenys galėtų atlikti išaiškinimą ir parengti trumpą Facet5 pranešimą, jie turi baigti akreditavimo programos kursą.

Akreditavimas – tai patirtinio mokymosi programa, suteikianti žmonėms žinių, kaip sėkmingai pritaikyti Facet5 darbo vietoje. Po akreditavimo teikiama nuolatinė parama, taip pat suteikiama prieiga prie gausaus internetinių išteklių rinkinio, naudojantis internetiniu pagalbos specialistams centru.

Daugiau apie mūsų akreditavimo programą ir būsimų renginių datas galite sužinoti toliau.

Taigi, ką apima Facet5 profilis?  

Kiekvieną ataskaitą sudaro…

„Žodžių debesis“: rodomas pirmajame puslapyje; tai trumpa pagrindinių profilio temų santrauka. Svarbesnės temos rodomos didesniu tekstu.

Bendras profilis: vizualus asmens Facet5 faktorių profilio vaizdas. Šis vaizdas gali būti perdengtas kitais profiliais tam, kad būtų galima greitai ir lengvai parodyti panašumus ir skirtumus.

Faktorių profilis: išsamiai aprašomi 5 faktorių ir 13 subfaktorių balai. Kiekvienas faktorius visapusiškai aprašytas išsamiuose komentaruose, užtikrinančiuose prasmingas įžvalgas pradinio trumpo pranešimo metu ir vėliau.

Pagrindinį Facet5 profilį galima papildyti šiomis papildomomis ataskaitomis. . .

Šeimos portretas

Pateikiamas vizualus asmens Facet5 profilio vaizdas, kuris yra apibendrintas ir priskirtas vienam iš 17 šeimos tipų. Tam, kad asmuo suprastų savo pageidavimus, elgesį ir motyvaciją, vartojama kalba be žargono.

„SearchLight“

Facet5 duomenys susiejami su standartizuotu kompetencijos modeliu. Kiekvienos kompetencijos atveju „SearchLight“ programa paprasta, su darbu susijusia kalba nustato ir apibūdina tikėtiną elgesį ir galimos rizikos sritis.

„LeadingEdge“

Padeda tiesioginiams vadovams individualiai kurti santykius su darbuotojais. Kiekvienas asmuo yra matomas ir jam atsakoma kaip asmeniui. Šis taikomasis metodas yra labai veiksmingas kaip įtraukimo proceso dalis, taip pat nuolatinio santykių vystymo / instruktavimo metu.

„WorkPreferences“

Suteikia pagrindą diskusijoms dėl karjero svystymo. Padeda žmonėms aiškiai apžvelgti dabartinius vaidmenis ir siekius, remiantis aiškiomis elgesio kategorijomis. „WorkPreferences“ apibūdinamos pagrindinės asmens varomosios jėgos, taip pat tai, kurie vaidmens aspektai bus patrauklūs, o kurie nemotyvuos.

Visas papildomas ataskaitas galima įsigyti atskirai arba kaip vieną, visapusišką Facet5 profilį.

Poveikis

Mūsų asmenybė lemia mūsų elgesį. Kai veikiame autopilotu, mes dažnai darome išvadas naudodamiesi „pataikiau-nepataikiau“ požiūriu. Mes galime nežinoti nei savo stipriųjų pusių, nei apie tai, kaip jas išnaudoti, taip pat apie vis kylančią riziką, kuri trukdo mums išnaudoti savo potencialą.

Ugdant savimonę ir supratimą, pvz., naudojant Facet5 profilį, galime pasirinkti skirtingus elgesio būdus, kurie lemia geresnius rezultatus, santykius, sprendimus ir našumą.

Žmonės pasakoja mums apie savo patirtį, susijusią su jų Facet5 profiliu:

  • Prasmingas dalykas; tai ne tik balų rinkinys, tai ir turininga istorija apie tai, „kas aš esu“

  • Paprasta interpretuoti, nes vartojama kasdienė kalba, o ne žargonas

  • Paprasta naudoti ir suprasti

  • Patyriau nuostabos akimirką, kuri privertė iš tikrųjų susimąstyti ir, svarbiausia, uždegė norą imtis veiksmų 

  • Turi tvirtą stipriosiomis pusėmis pagrįstą požiūrį, tačiau neužglaisto galimų problemų ir rizikos

  • Teikia praktinę pagalbą ir patarimų

Facet5 profilio apžvalga

Ataskaitos pavyzdys

Spustelėkite čia, jei norite atsisiųsti Facet5 profilio ataskaitos pavyzdį

Reikalingi mokymai

Virtuali arba tiesioginė Facet5 akreditavimo programa. Išsamios informacijos rasite čia.

Galimos kalbos

Šiuo metu galima pasirinkti vieną iš 33 kalbų – informacijos apie kalbas rasite čia.

Klausimynas

Klausimyną sudaro 106 klausimai, jam užpildyti reikia maždaug 20 minučių, o rezultatas matomas iškart

PDF produkto lapas

Spustelėkite čia, jei norite atsisiųsti Facet5 PDF produkto lapą.

Ar norite sužinoti, kaip pradėti?

Pakalbėkime apie „kitus žingsnius“.  

Tiesiog atsiųskite mums žinutę ir komandos narys su jumis susisieks.

Jei norite būti informuoti apie mūsų produktus ir paslaugas – sekite mus Linkedin.

Laukai, pažymėti *, yra privalomi.

Šioje formoje nurodomi jūsų pateikti asmens duomenys tam, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų duomenis, rasite dokumente dėl mūsų privatumo politikos.

Facet5 sėkmės istorijos

Mes turime klientų daugelyje šalių. Tai tikras Facet5 visuotinio aktualumo atspindys;
Facet5 siūlomos įžvalgos yra tokios pat prasmingos tiek Tailande, tiek ir Lenkijoje.