Potencialo išnaudojimas;

visos žmogaus veiklos metu

Facet5 veiklos ciklas

Facet5 teikia prasmingų įžvalgų, kurios peržengia pradinio profilio ribas. Mes siūlome bendrą sistemą ir kalbą, padedančią priimti sprendimus kiekviename žmogaus „kelionės“ organizacijoje etape.

Facet5 duomenys, kurie renkami tik vieną kartą, gali būti interpretuojami įvairiais būdais, siekiant išsiaiškinti ir valdyti įvairius darbo vietos scenarijus. Toks duomenų apdorojimo lankstumas reiškia, kad visoje organizacijoje gali būti laikomasi nuoseklaus požiūrio, todėl tai tikrai padeda gilinti informuotumą ir supratimą.

Nereikia nė sakyti, kad toks Facet5 duomenų panaudojimo būdas užtikrina investicijos efektyvumą.

Toliau pateikiama išsami informacija apie tai, kaip Facet5 duomenis galima naudoti kiekviename asmens „kelionės“ organizacijoje etape . . .

ATRANKA

Užtikrina, kad kandidatas tinkamas komandai ir organizacijai, palyginant asmens duomenis su reikalavimuose apibrėžtomis organizacijos vertybėmis ir kultūra.

Pagrindžia teiginius dėl tinkamumo pareigoms, prieš atranką apibrėžiant sėkmingo elgesio elementus.

Užtikrina įdarbinimo ir atrankos proceso nuoseklumą, naudojant pritaikytus pokalbių vadovus.

INTEGRACIJA

Apibūdina motyvaciją, varomąsias jėgas ir darbo nuostatas; tai leidžia anksti sėkmingai integruotis į vaidmenį.

Padeda užmegzti tvirtus vadovo ir darbuotojo santykius.

Per pirmuosius tris mėnesius suteikia tobulėjimo procesų planavimo galimybių.

KOMANDINIS DARBAS

Stiprina komandos ir individualius santykius bei supratimą.

Įveda bendrą kalbą, kad padėtų komandoms bendrauti, teikti atsiliepimus ir klausimus, susijusius su komandos veiklos našumu.

Nustatant stipriąsias puses ir galimas rizikos sritis, išaiškina komandoms, ko reikia jų darbui.

TOBULĖJIMAS

Instruktavimo ir tobulėjimo procesų metu teikia instruktoriams skirtus įžvalgų duomenis bei pritaikytas ataskaitas.

Sudaro sąlygas naudingiems veiklos pokalbiams, skatindama taikyti vadovo, kaip instruktoriaus, užtikrinantį didesnį darbuotojų tobulėjimą.

Sėkmingai nustato ir valdo stipriąsias puses bei patvarumo sritis.

VADOVAVIMAS

Galima integruoti su esamomis vadovų ugdymo sistemomis ir procesais, lengvai įtraukiama į vadovų ugdymo programas.

Remiantis išvadomis apie stebėtą elgesį ir užtikrinant tvarų tobulėjimą, pateikia turiningų įžvalgų apie asmeninį stilių ir tai, kaip vadovauti asmenims bei komandoms.

Sukuria veiksmingus vadovavimo galimybių pakeitimus.

TALENTAS

Aptinka atsirandančius talentus, kad būtų galima kryptingai planuoti tobulėjimą priskiriant jiems dabartinius ir būsimus vaidmenis.

Padeda nustatyti ir išplėsti reikalingas organizacines galimybes.

Galima integruoti į vertinimo ir tobulėjimo centrų darbą.

KULTŪRA IR POKYČIAI

Įprasta kalba apibrėžia ir apibūdina kultūrą.

Apibūdina organizacijos esmę: „Kas mes esame ir ko mes siekiame“.

Apibrėžia „dabartinę“ ir „idealią“ kultūros būseną ir vaidmenį, kuris skirtas asmenims jos siekiant.

ATSKYRIMAS IR IŠĖJIMAS

Teikia paramą darbuotojams kitame jų karjeros etape.

Organizuoja prasmingus išėjimo pokalbius, kad užtikrintų darbuotojo atstovavimą.

Užtikrina reikiamą talento veiklą tinkamu laiku.