Mūsų istorija

XX a. devintajame dešimtmetyje sukurtas Facet5, kurio pagrindas buvo Norman Buckley sugalvota koncepcija, gimė atliepiant į rinkos poreikį turėti greitai panaudojamą, praktišką ir intuityvią asmenybės vertinimo priemonę.

Sukurta XX a. devintajame dešimtmetyje, oficialiai pristatyta 1990 m.

Iki Facet5 buvusi spraga rinkoje

Mūsų istorija prasideda XX a. devintojo dešimtmečio viduryje, kai vertinimo sektorius sparčiai vystėsi, o organizacijos turėjo pasirinkimą. Tradiciniai modeliai buvo gerai ištirti ir patikimi, tačiau sudėtingi; jiems buvo reikalingas aukšto lygio mokymas ir patirtis, o surinktus duomenis turėjo nuolat vertinti ekspertai. Buvo galima rinktis ir kur kas paprastesnes, dažnai sėkmingai parduodamas priemones, tačiau dėl paprasto naudojimo neretai nukentėdavo kokybė ir turinys, nepaisant to, kad duomenys buvo naudojami priimant esminius su žmonėmis susijusius sprendimus.

„XX a. devintojo dešimtmečio viduryje Jungtinėje Karalystėje konsultavau organizacijas, taikančias geriausius tuo metu turimus psichometrinius metodus. Žinojau, kad yra gerų psichometrinių priemonių, tačiau, norint tinkamai jas naudoti, reikėjo rimto pasirengimo ir didelės patirties. Kažkas be jokio perspėjimo metė man iššūkį – pasiūlė sukurti greitai ir paprastai naudojamą priemonę, kuri suteiktų kur kas daugiau naudos nei tuo metu taikytos priemonės. Ir tada man atėjo į galvą sumanymas, kuris vėliau tapo Facet5 projektu.“

Norman Buckley, autorius

Iki šių dienų mūsų filosofija išliko tokia pati. Mes ir toliau siekiame paversti patikimus duomenis vertingomis įžvalgomis ir pateikti informaciją praktiškiausiu bei tinkamiausiu būdu, kad ją būtų galima panaudoti.

Susipažinkite su autoriais

Norman Buckley Author of Facet5

Norman Buckley
Steigėjas ir autorius

Norman daugiau nei 40 metų intensyviai dirbo asmenybės vertinimo priemonių ir profilių kūrimo srityje.  Pagrindinis jo darbo tikslas tuo laikotarpiu buvo suteikti organizacijoms kuo daugiau praktinės naudos, pagrįstos giliomis psichologinėmis žiniomis.

Norman baigė psichologijos studijas Sidnėjuje ir savo karjerą pradėjo konsultacinėje įmonėje Australijoje. Nuo 1978 m. jis vadovavo nuosavai įmonei Jungtinėje Karalystėje ir buvo vienas pirmųjų, pradėjusių naudoti klientų poreikius atitinkančias vertinimo priemones ir tobulinimo procesus. Jis taip pat intensyviai dirbo biografinių ir asmenybės duomenų analizės srityje.

Facet5 buvo oficialiai pristatyta 1990 m. sausio mėn.; tai buvo dešimt metų trukusių asmenybės teorijos mokslinių tyrimų rezultatas. Norman ir toliau atlieka pagrindinį vaidmenį nuolat tobulinant priemonę.

Rebekah Williams Co-author of Facet5

Rebekah Williams
Direktorė ir bendraautorė

Rebekah prisijungė prie Facet5 1996 m.; prieš pereidama į verslo psichologijos sritį, ji dirbo klinikinių psichologinių tyrimų srityje. Nenorėdama tuo apsiriboti, Rebekah įgijo organizacijų psichologijos srities magistro laipsnį.

Nuo tada ji dirbo ir su viešojo, ir su privačiojo sektoriaus organizacijomis, teikdama konsultacijas pagrindiniais klausimais vykdant svarbias organizacijos pertvarkos / restruktūrizavimo programas.

Su Facet5 Rebekah pradėjo dirbti 1996 m. – iš pradžių kūrė unikalias asmeninio tobulėjimo metodikas. Tuo pat metu ji taip pat pristatė daug asmeninio tobulėjimo ir komandos tobulinimo programų klientams tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Europoje. Jos darbas su Facet5 apėmė individualaus vertinimo, vadovų ugdymo ir komandos formavimo sritis bei mokymo programų, skirtų perteikti klientams sudėtingas žinias ir įgūdžius, kūrimą ir įgyvendinimą.

2000 m. Facet5 perkėlus savo būstinę į Australiją, Rebekah persikėlė į Sidnėjų, kur dirba kaip direktorė ir bendraautorė. Ji ir toliau dalyvauja pasaulinių produktų kūrimo srityje.

Mūsų pasaulinės bendruomenės žodis

Facet5 dėmesio centre yra žmonės. Mūsų sėkmę neabejotinai lėmė nepaprastai glaudūs ryšiai su klientais ir specialistais.

Dėl ko žmonėms patinka Facet5? Leiskite keliems mūsų draugams papasakoti apie tai daugiau. . .

Keeley Addison

WithIN Consultancy

Facet5 pasekėja nuo: 2008

Facet5 ir aš:

„Jūs atkreipėte mano dėmesį į visuomeniškumą“. . .

Iki Facet5 buvau prisiekusi psichometrinių testų entuziastė – jūs tai įvardijote; aš gavau ataskaitą (aš tai padariau!) Visada buvau gana patenkinta savo ataskaitomis, gautomis naudojant kitas priemones, ir galvojau, kad jos davė tiek naudos, kiek apskritai gali duoti asmenybės profiliai. Nė karto nepasitaikė tokia akimirka, kurią būčiau pagalvojusi: „Juk tai tikslus mano apibūdinimas!“, tačiau nedariau iš to problemos, nes nesitikėjau, kad taip gali atsitikti. . . iki Facet5.

Vartojant subtilesnį subfaktorių „Visuomeniškumas“, man buvo tiksliai paaiškinta, kodėl niekada nesijaučiau ekstravertė (kai visos kitos priemonės mane prie jų priskyrė). Galiausiai kažkam pavyko paaiškinti painiavą, atsirandančią man paskirstant savo energiją!

Antroji akimirka, kurią pajutau: „Keista, bet tai visiškai tinka man“, buvo susijusi su faktoriumi „Emocingumas“. Man, surinkusiai aukštus balus, Facet5 parodė, kokią kalbą vartodama galiu apibūdinti savo stipriąsias puses, taip pat rizikas, dėl kurių kaltinčiau save šioje srityje. Jaučiausi taip, tarsi Facet5 būtų leidusi man būti savimi. Nuo tada pradėjau naudoti Facet5 dirbdama su savo klientais. Man džiugu matyti, kaip jie patiria nuostabos akimirkas – tą suvokimo, taip gerai atitinkančio jų būseną, momentą!

Mano nuomone, suprantamos kalbos, išdėstymo paprastumo ir subfaktorių turiningumo derinys yra neprilygstamas.

Nina Sosinka

Facet5 Poland

Facet5 pasekėja nuo: 2013

Facet5 ir aš:

Man patinka Facet5! Pozityvios kalbos vartojimas padeda žmonėms suprasti savo galimybes, lyginant su kitais.

Facet5 tikslumas yra nuostabus ir džiuginantis! Žmonės baigia pokalbį žinodami savo talentus, suprasdami iššūkius ir tai, kaip naujai atrasta savimonė gali padėti jiems siekti tobulėjimo tikslų.

Facet5 įžvalgos gali būti panaudotos daugeliu būdų; iš tikrųjų galimybės yra begalinės. . . jums niekada neteks nuobodžiauti dirbant su juo ir Facet5 komanda!

Tracy Arnold

Double Yolk Consulting

Facet5 pasekėja nuo: 2010

Facet5 ir aš:


Man patinka Facet5 dėl daugelio priežasčių, bet svarbiausia priežastis yra „Emocingumas“, „Emocingumas“, „Emocingumas“!!! Jis yra ypač unikalus Facet5 elementas ir tokia reikšminga kiekvieno asmenybės dalis; nesvarbu, ar žmogus turi žemą, vidutinį ar aukštą balą, jis padeda suprasti, kaip tas žmogus jaučiasi ir reaguoja į jį supantį pasaulį. Išties vien šį faktorių būtų galima nagrinėti kelias valandas, savaites, mėnesius, metus; bet būkime sąžiningi – net ir visą gyvenimą – nes savo širdyje mes esame žmonės, galintys pajusti esmę!

Negaliu jums pasakyti, kiek kartų naudojant Facet5 instruktažuose su vadovais ar komandomis metu emocingumo faktorius tampa svarbiausiu, nes padeda atskleisti esminius su žmonėmis vykstančius dalykus. Taip sudaromos sąlygos kalbėtis apie pažeidžiamumą, pasitikėjimą, tikėjimą savimi ir mąstyseną tokiu būdu, kuris yra naudingas ir skatina supratimą bei vertinimą. Nė vienoje kitoje priemonėje, su kuria susidūriau, šiam veiksniui neskiriama tiek dėmesio, kiek Facet5.

Facet5 būdingas turiningumo ir paprastumo derinys daro ją itin veiksminga instruktavimo priemone, nes jos suteikiamas įžvalgas galima nuolat tobulinti.

Man labiausiai patinka taikyti Facet5 komandose; nuostabu išvysti akimirkas, kai kažkieno išankstinės nuomonės apie kitą pasikeičia, o supratimas ir pripažinimas didėja. Vien tik tai, kad profiliai pateikiami nekritikuojant, sukuria pagrindą komandoms veiksmingai bendradarbiauti.

Charlotte Hinks

Acacia Coaching & Development

Facet5 pasekėja nuo: 2013

Facet5 ir aš:


Man patinka Facet5, nes ji padeda atskleisti tamsiausius žmonių santykių kampelius.

Kai pirmą kartą pradėjau naudoti Facet5 ankstesnėje organizacijoje, iškilo sunkumų, susijusių su vienu iš mano komandos narių. Pažvelgę į mūsų abiejų Facet5 profilius, patyrėme tikrą nuostabos akimirką. Man būdinga „žema kontrolė“, o jam – „aukšta kontrolė“! Tai paaiškino viską apie skirtingus mūsų darbo būdus – ir „atotrūkį“, kurį jautėme. Suprasdami, ką tai reiškia, abu galėjome pradėti bendrauti nauju būdu, kuris mums abiem duotų naudos. Tai pakeitė mūsų darbo santykius, nes padėjo atrasti kalbą, kuria galėtume kalbėtis tarpusavyje, kai reikalai klostosi nelabai gerai!

Nuo to laiko, kai įkūriau savo mokymų bendrovę, dažniausiai naudojame Facet5 dirbdami su vadovų komandomis, kurios nori tobulinti savo veiklą, užtikrindamos didesnį supratimą bei glaudesnius santykius. Puiku matyti tas nuostabos akimirkas ir padėti komandoms žengti pirmyn.

Piotr Sosinki

Facet5 Poland

Facet5 pasekėja nuo: 2007

Facet5 ir aš:


Man patinka Facet5, nes ji yra ypač patikima, naudinga ir pagrįsta asmenybės vertinimo priemonė. Tiesą sakant, tai žmogaus potencialo vertinimo priemonė, padedanti įvertinti žmogaus galimybes kaip jokia kita priemonė pasaulyje.

Esu Facet5 specialistas ir įsivaizduoju, kad mano darbas panašus į deimantų šlifuotojo darbą: žmogus yra deimantas, kurį reikia šiek tiek pašlifuoti, o Facet5 man parodo, kaip poliravimas ir šlifavimas gali atskleisti tikrąjį individo potencialą ir leisti jam suspindėti.

Jess Symes

The Symes Group

Facet5 pasekėja nuo: 2010

Facet5 ir aš:


Po itin rezultatyvaus pasikeitimo informacija su Grant užsiregistravau, kad tapčiau akredituotu Facet5 specialistu. Akreditavimo patirtis tikrai atvėrė akis ir padėjo suprasti save bei kitus.

Dėl Facet5 mano darbas duoda klientams didesnę naudą. Trumpai tariant, Facet5 yra 100 proc. tiksli ir 1000 proc. naudinga klientams.

Tanja Vlug

Humancollective

Facet5 pasekėja nuo: 2012

Facet5 ir aš:


Per savo karjerą naudodama įvairias ir skirtingas asmenybės vertinimo priemones, niekada nesu susidūrusi su tokiu klientų entuziazmu ir ryšiu, kokį patyriau taikydama Facet5.

Facet5 yra neįtikėtinai tiksli. Jai naudojama „įprasta“ kalba, todėl ji visiškai suprantama. Kaip ir mūsų klientai, man ši priemonė iškart labai patiko!

Michiel Castelijns

Humancollective

Facet5 pasekėja nuo: 2008

Facet5 ir aš:

Mano simpatija Facet5 įsitvirtino tuo metu, kai perskaičiau savo Facet5 profilį. Nustebau, koks jis buvo tikslus. Pagalvojau: „iš kur jie mane pažįsta. . . ar jie kalbėjosi su kažkuo iš mano buvusių vadovų?!“

Viena iš mano mėgstamiausių Facet5“ sričių yra „TeamScape“. Facet5 yra vienintelė asmenybės priemonė, siūlanti komandos duomenis, iš tikrųjų suteikianti įžvalgų apie komandos darbo stilių. Dėl šios priežasties daugelyje startuolių klientų naudojame Facet5 „TeamScape“, kad palaikytume savo investuotojus ir valdymo komandas: kad jie atpažintų ir suprastų, kaip asmeninės darbo nuostatos gali paveikti komandą ir kaip komandos gali geriausiai sustiprinti savo santykius.

Mėgstama visame pasaulyje

Nuolat vystydamiesi mes augome ir tobulėjome – darome tai ir toliau. Šiandien Facet5 yra pasirinkta asmenybės priemonė tūkstančiams organizacijų visame pasaulyje. Labai didžiuojamės galėdami dirbti kartu su kai kuriomis sėkmingai besivystančiomis pasaulio organizacijomis, padedant joms išnaudoti jų potencialą.

Šiandien mes palaikome savo klientus siekdami aukščiausios kokybės rezultatų per visą darbuotojo veiklos ciklą.

Mūsų būstinė yra Jungtinėje Karalystėje, tačiau veikiame pasauliniu mastu, nes mūsų išplėstinė partnerių ir asocijuotųjų narių komanda plačiai išsibarsčiusi po visą pasaulį. Šiuo metu Facet5 yra prieinama daugiau nei 60 šalių ir 33 kalbomis.