Kas yra Facet5?

Sveiki, mes – Facet5 komanda. . .

Facet5 yra asmenybės savybių vertinimo priemonė, paremta troškimu tobulėti. Mes teikiame paramą asmenims, komandoms, vadovams ir įmonėms, kad jie išnaudotų visą savo potencialą.

Mūsų paslaugomis besinaudojančioms organizacijoms ir konsultacinėms įmonėms visame pasaulyje pateikiame modelį ir kalbą, padedančius paaiškinti, kaip skiriasi žmonių elgesys, motyvacija, požiūris, pageidaujami darbo būdais ir – svarbiausia – ką jie gali pasiekti.

Facet5 dėmesio centre – žmonės ir asmenybė

Manome, kad tik supratęs savo asmenybės ypatumus, t. y. iš tikrųjų ją suprasdamas, žmogus pajunta savo tapatybę ir gauna žinių, kaip užsitikrinti sėkmę besikeičiančiame pasaulyje.

Facet5 suteikia žmonėms intuityvių, tačiau turiningų įžvalgų, kurias galima iškart pritaikyti ir vėliau tobulinti, taip joms prisidedant prie teigiamų pokyčių.

„Facet5 suteikė man nuostabos akimirką. Akimirksniu sugebėjau susieti savo paties suvokimą su būdu, kuriuo norėčiau dirbti savo darbą, ir supratau, kaip man bendradarbiauti su kitais.“

Facet5 padeda asmenims,
komandoms ir organizacijoms

Facet5 naudojama lengvai suprantama sistema ir paprasta bendrinė kalba, būdinga asmenims, komandoms ir organizacijoms, todėl gali padėti išnaudoti visą jų potencialą.

Specialiai psichologų sukurta naudoti organizacijose, padeda žmonėms, veikiantiems visuose lygmenyse, suprasti elgesį ir nurodo, kokių rezultatų galima pasiekti.

Facet5 apibūdina, paaiškina ir prognozuoja elgesį be kritikos, todėl komandos bei organizacijos gali lengvai suprasti asmenybės stipriąsias puses ir jas panaudoti.

Patikimi duomenys, praktiškos įžvalgos

Facet5 buvo sukurta reaguojant į klientų poreikį greitai gauti praktišką informaciją ir padėti įmonėms bei asmenims kiekviename darbuotojų veiklos organizacijoje etape.

Facet5 pranašumai trumpai. . .

22+ ATASKAITŲ PARINKTYS

Visų Facet5 produktų visapusiškų ataskaitų parinkčių galimybės

PRAKTIŠKOS ĮŽVALGOS

Sutelktos ir praktiškos įžvalgos, skatinančios asmeninį tobulėjimą

42+ NORMINĖS GRUPĖS

42 norminės grupės, leidžiančios prasmingai palyginti

33
KALBOS

Šiuo metu Facet5 prieinama 33 kalbomis ir šis skaičius didėja

SAVITARNA

Interneto klausimynai suteikia galimybę teikti ataskaitas tikruoju laiku ir naudotis savitarna

INTERNETINIAI IŠTEKLIAI

Internetiniai šaltiniai ir pagalbinė medžiaga greitai sukuria galimybes ir užtikrina veiksmingus rezultatus

TOBULĖJIMO VADOVAI

Išsamiais tobulėjimo vadovais ir veiksmų planais remiamas į asmenį orientuotas mokymas

PARENGTI TAIKYTI SPRENDIMAI

Modulinis turinys ir iki galo parengtos programos suteikia galimybę nesunkiai integruoti ir pateikti

MOKYMAI

Mokymo ir akreditavimo seminarai, prieinami visame pasaulyje ir virtualiai, vyksta keliomis kalbomis

ĮVAIRIAPUSIS PRITAIKYMAS

Facet5 yra lengvai pritaikoma asmenybės tobulėjimui ir vadovo ugdymui, instruktavimui ir komandos efektyvumo didinimui

Sukurta psichologų, pagrįsta mokslu

Specialiai psichologų sukurta naudoti organizacijose, Facet5 padeda žmonėms, veikiantiems visuose lygmenyse, suprasti elgesį ir nurodo, kokių rezultatų galima pasiekti.

Facet5 buvo kuriama daugiau nei 30 metų, taikant patikimus psichometrinius metodus; taip buvo parengtas asmenybės vertinimo modelis, palaikantis žmonių tobulėjimą visais aspektais.

Penkių faktorių asmenybės modelis (angl. „Big 5“) dabar yra plačiai pripažintas kaip geriausias metodas pagrindinėms asmenybės sudedamosioms dalims apibūdinti. Psichologiniai tyrimai rodo, kad išsamiam asmenybės ir elgesio apibūdinimui reikalingi jokiu būdu ne mažiau kaip penki veiksniai („Big 5“ modelis). Facet5 padeda greitai ir tiksliai įvertinti šiuos penkis faktorius ir pateikia tikslų bei lengvai taikomą individualių asmens elgesio skirtumų portretą.

Jei norite sužinoti daugiau apie Facet5 pagrįstumą ir patikimumą, galite prašyti leisti susipažinti su dokumentais čia

„Kaip psichologai, griežtai laikomės mokslinių principų, tačiau kaip specialistai žinome, kad jokia priemonė neduos rezultatų, jeigu ji nebus lengvai suprantama ir taikoma. Mūsų užduotis buvo paversti patikimus duomenis informacija, kuri būtų pateikta kiek įmanoma praktiškesniu ir tinkamesniu būdu.“

Rebekah Williams
Direktorė ir bendraautorė

Ar Facet5 tinka jums?

Facet5 gali naudoti visi, kurie nori prisidėti prie žmonių tobulėjimo, taip pat tie, kurie trokšta sužinoti, kaip galima padėti atsiskleisti kitų asmenų geriausioms savybėms.

Dabartiniai mūsų klientai ir akredituoti specialistai dirba įvairiuose sektoriuose ir srityse. Tai – organizacijose dirbančios žmogiškųjų išteklių / mokymosi ir tobulinimosi komandos, organizacijų plėtros, įdarbinimo ir atrankos specialistai, instruktavimo ir tobulėjimo konsultantai bei tiesioginiai vadovai.

Juos vienija troškimas suprasti kitus ir padėti jiems tobulėti. Facet5 suteikia šių žinių ir supratimą, leidžiantį padėti išnaudoti atskirų asmenų, komandos ir vadovų potencialą visos darbuotojo veiklos metu.