Αξιολόγηση και
επιλογή ταλέντου

Επίτευξη κοινής κατανόησης της επιτυχίας

Η σημερινή διαδικασία επιλογής ταλέντου δεν αφορά απλώς την απρόσωπη αξιολόγηση και επιλογή. Είναι ένας αμφίδρομος διάλογος ο οποίος επιτρέπει στα άτομα και τους οργανισμούς να κατανοούν τον τρόπο της μεταξύ τους συνεργασίας και να δημιουργούν μια σχέση που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και των δύο. Θεωρούμε ότι ο ρόλος της προσωπικότητας σε αυτήν τη διαδικασία είναι να ενημερώνει τους οργανισμούς και τα άτομα σχετικά με τις σωστές αποφάσεις για εκείνους.

Το Facet5 είναι μια βάσιμη και αξιόπιστη πηγή έγκυρων δεδομένων προσωπικότητας που μπορεί να συμβάλει σε μια ολιστική διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και ανάπτυξης ταλέντου. Μετρούμε τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αντέχουν στο χρόνο και τις καταστάσεις, επιτρέποντας την ουσιαστική σύγκριση και το διάλογο σε σχέση με τις απαιτήσεις του ρόλου, της ομάδας και του οργανισμού. Μέσω αυτής της διαδικασίας καθίσταται δυνατή η κοινή κατανόηση της επιτυχίας και των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση, όπως και η πιθανή ανάπτυξη και υποστήριξη.

ΤΑΛΕΝΤΟ

Υποστηρίζουμε τη διαδικασία διαχείρισης ταλέντου με:..

 • Προσδιορισμό των ανερχόμενων ταλέντων, επιτρέποντας τον εστιασμένο σχεδιασμό εξέλιξης σε τρέχοντες και μελλοντικούς ρόλους.

 • Ορισμό και προσδιορισμό των απαιτούμενων οργανωτικών ικανοτήτων για το παρόν και το μέλλον.

 • Εύκολη ενσωμάτωση σε κέντρα αξιολόγησης και εξέλιξης για την παροχή δεδομένων προσωπικότητας με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Υποστηρίζουμε τη διαδικασία επιλογής με:..

 • Διασφάλιση της επιλογής των σωστών ατόμων για την ομάδα και τον οργανισμό, αντιστοιχίζοντας το άτομο με τις απαιτούμενες αξίες και την κουλτούρα του οργανισμού.

 • Υποστήριξη της καταλληλότητας για το ρόλο ορίζοντας τα στοιχεία επιτυχούς συμπεριφοράς πριν την επιλογή.

 • Παροχή συνέπειας στη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης με προσαρμοσμένους οδηγούς συνέντευξης.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Υποστηρίζουμε την ενσωμάτωση με:..

 • Περιγραφή των κινήτρων, των καταλυτικών παραγόντων και των εργασιακών προτιμήσεων, για άμεση επιτυχή ενσωμάτωση στο ρόλο.

 • Συμβολή στην καθιέρωση μιας ισχυρής σχέσης διευθυντή-υπαλλήλου.

 • Παροχή ευκαιριών σχεδιασμού εξέλιξης και σχετικής εστίασης.

ΕΞΕΛΙΞΗ

Υποστηρίζουμε την εξέλιξη με:..

 • Υποστήριξη των διαδικασιών συμβουλευτικής και εξέλιξης με διορατικές πληροφορίες και προσαρμοσμένες αναφορές για τα άτομα και τους διευθυντές.

 • Δημιουργία καλύτερων σχέσεων και απόδοσης μέσω αυτογνωσίας και κατανόησης των άλλων.

 • Προσδιορισμό και υποστήριξη των δυνατών σημείων και των περιοχών που απαιτούν βελτίωση για την επιτυχή απόδοση στο πλαίσιο του ρόλου.

Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς στη
διαδικασία διαχείρισης ταλέντου και αξιολόγησης με:..

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ToRQ (Tailored Reasoning Questionnaire – Προσαρμοσμένο Ερωτηματολόγιο Συλλογιστικής) είναι ένα εργαλείο μέτρησης της πρακτικής εργασίας των ατόμων με βάση τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Το ToRQ συνδυάζει κορυφαίες διαδικασίες εξέτασης με τη δύναμη της προσωπικότητας για την παραγωγή της επόμενης γενιάς γνωσιακής αξιολόγησης. Πρόκειται για το συνδυασμό ικανότητας και χαρακτήρα, παρέχοντας την ακριβέστερη μέτρηση του δυναμικού των ατόμων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το εργαλείο αξιολόγησης προσωπικότητας Facet5 παρέχει πλούσια δεδομένα και διορατικότητα σε επίπεδο ατόμου και οργανισμού. Αυτά τα δεδομένα προσφέρουν μια κοινή γλώσσα για την περιγραφή των στοιχείων συμπεριφοράς που μας κινητοποιούν και μας καθοδηγούν. Οι υπηρεσίες δημιουργίας προφίλ και αξιολόγησης μπορούν να εφαρμοστούν αναπτύσσοντας εσωτερικά τη δυνατότητα χρήσης της σουίτας εργαλείων Facet5 ή σε συνεργασία με το Facet5 και το παγκόσμιο δίκτυό μας. Η αξιολόγηση μπορεί να βασίζεται σε εσωτερικά δεδομένα μέτρησης συμπεριφοράς/ικανοτήτων του οργανισμού ή να προσδιορίζεται με βάση το λεξικό ικανοτήτων μας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Το Facet5 μπορεί να παράσχει μια ολοκληρωμένη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού ή να ενσωματωθεί στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες ενός οργανισμού. Τα online εργαλεία αξιολόγησης της εταιρείας μας επιτρέπουν την ενημερωμένη και αποτελεσματική επιλογή προσωπικού, τη διαχείριση ταλέντου και τη λήψη αποφάσεων σχεδιασμού της διαδοχής.

Οι οργανισμοί μπορούν να ορίζουν τα στοιχεία του ρόλου που βασίζονται στη συμπεριφορά και τα οποία είναι καθοριστικά για την επιτυχία πριν την επιλογή ή την εξέλιξη, διασφαλίζοντας την εύρεση του καταλληλότερου υποψηφίου για το ρόλο και τον οργανισμό. Η διαδικασία παρέχει, επίσης, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς τα προσωπικά χαρακτηριστικά μπορούν να προωθήσουν ή να παρεμποδίσουν την επιτυχία στο πλαίσιο του ρόλου, της ομάδας και του οργανισμού.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Το Facet5 και οι συνεργάτες μας στον τομέα της Αξιολόγησης και Εξέλιξης μπορούν προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία διαδραστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία. Η πολύγλωσση ομάδα μας έχει εμπειρία σε διάφορες βιομηχανίες και επίπεδα. Κάθε κέντρο έχει σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του οργανισμού. Το Facet5 μπορεί, επίσης, να ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχουσες διαδικασίες αξιολόγησης και εξέλιξης. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ενσωματωνόμαστε σε ήδη υπάρχοντα προγράμματα και συστήματα διαχείρισης ταλέντου και αξιολόγησης, παρέχοντας δεδομένα για την ενημέρωση του σχεδιασμού και της εμπειρίας εφαρμογής. Προσφέρουμε προγράμματα εκπαίδευσης των οργανισμών για εσωτερική εφαρμογή και ερμηνεία της σουίτας εργαλείων Facet5, όπως και υποστήριξη από τους ειδικούς του παγκόσμιου δικτύου μας.

Θέλετε να μάθετε πώς να ξεκινήσετε;

Ας μιλήσουμε για τα «επόμενα βήματα». 

Γράψτε μας το μήνυμά σας εδώ και ένα μέλος της ομάδας μας θα σας απαντήσει.

Αν θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας – ακολουθήστε μας στο Linkedin.

Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.

Σε αυτήν τη φόρμα συλλέγονται τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλετε, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας.