Αξιοποίηση των δυνατοτήτων στο μέγιστο

μέσω της προσωπικής πορείας του ατόμου

Ο κύκλος ζωής του Facet5

Το Facet5 παρέχει ουσιαστική διορατικότητα, η οποία πορεύεται πέρα από το αρχικό προφίλ. Προσφέρουμε ένα κοινό πλαίσιο και μια γλώσσα που συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων σε κάθε στάδιο της πορείας των ατόμων σε έναν οργανισμό.

Τα δεδομένα του Facet5, τα οποία καταγράφονται μόνο μία φορά, μπορούν να ερμηνευτούν με διάφορους τρόπους για την ενημέρωση και την καθοδήγηση ποικίλων σεναρίων στον χώρο εργασίας. Αυτή η ευελιξία στον τρόπο εφαρμογής των δεδομένων σημαίνει ότι μπορεί να υιοθετηθεί μια ενιαία προσέγγιση σε ολόκληρο τον οργανισμό, προωθώντας έτσι τη βαθιά επίγνωση και κατανόηση.

Και, φυσικά, η αξιοποίηση των δεδομένων του Facet5 με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει την αποτελεσματική εκμετάλλευση της επένδυσης.

Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα του Facet5 μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε στάδιο της πορείας ενός ατόμου σε έναν οργανισμό…

Facet5 personal profiling for developing staff at every stage of the employee lifecycle

ΕΠΙΛΟΓΗ

Διασφαλίζει την επιλογή των σωστών ατόμων για την ομάδα και τον οργανισμό, αντιστοιχίζοντας το άτομο με τις απαιτούμενες αξίες και την κουλτούρα του οργανισμού.

Υποστηρίζει την καταλληλότητα για τον ρόλο ορίζοντας τα στοιχεία επιτυχούς συμπεριφοράς πριν την επιλογή.

Παρέχει συνέπεια στη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης με προσαρμοσμένους οδηγούς συνέντευξης.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Περιγράφει τα κίνητρα, τους καταλυτικούς παράγοντες και τις εργασιακές προτιμήσεις, για άμεση επιτυχή ενσωμάτωση στον ρόλο.

Συμβάλλει στην καθιέρωση μιας ισχυρής σχέσης διευθυντή-υπαλλήλου.

Προσφέρει ευκαιρίες σχεδιασμού της εξέλιξης εντός των πρώτων τριών μηνών.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ενισχύει τις σχέσεις και την κατανόηση στο πλαίσιο της ομάδας και ατομικά.

Παρέχει μια κοινή γλώσσα ώστε να βοηθήσει τις ομάδες στην επικοινωνία, την παροχή σχολίων και τα προβλήματα σε σχέση με την απόδοση της ομάδας.

Βοηθά τις ομάδες να εστιάσουν στα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών τους, προσδιορίζοντας τα δυνατά σημεία της ομάδας και τις πιθανές περιοχές κινδύνου.

ΕΞΕΛΙΞΗ

Υποστηρίζει τις διαδικασίες συμβουλευτικής και εξέλιξης με διορατικές πληροφορίες και προσαρμοσμένες αναφορές για συμβούλους.

Διευκολύνει χρήσιμες συζητήσεις σχετικά με την απόδοση, υποστηρίζοντας την προσέγγιση του «ηγέτη στον ρόλο συμβούλου» για καλύτερη εξέλιξη των υπαλλήλων.

Προσδιορίζει και διαχειρίζεται με επιτυχία τα δυνατά σημεία και τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση.

ΗΓΕΣΙΑ

Ενσωματώνεται στα υπάρχοντα πλαίσια και τις διαδικασίες ανάπτυξης ηγεσίας, και προσαρμόζεται εύκολα στα προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας.

Παρέχει πλούσια διορατικότητα ως προς το προσωπικό στυλ και τον τρόπο ηγεσίας αναφορικά με τα άτομα και τις ομάδες, υποστηρίζοντας την παρατηρηθείσα συμπεριφορά για βιώσιμη εξέλιξη.

Δημιουργεί δυνατότητες ηγεσίας για αποτελεσματική αλλαγή.

ΤΑΛΕΝΤΟ

Προσδιορίζει τα ανερχόμενα ταλέντα, επιτρέποντας τον εστιασμένο σχεδιασμό εξέλιξης σε τρέχοντες και μελλοντικούς ρόλους.

Συμβάλλει στον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των απαιτούμενων οργανωτικών ικανοτήτων.

Ενσωματώνεται σε κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

Ορίζει και περιγράφει την κουλτούρα με κοινή γλώσσα.

Επικοινωνεί την ουσία του οργανισμού: ποιοι είμαστε και τι αντιπροσωπεύουμε.

Ορίζει την «τρέχουσα» και την «ιδανική» κατάσταση μιας κουλτούρας και τον ρόλο που θα παίξουν τα άτομα στην επίτευξή της.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Υποστηρίζει τους υπαλλήλους στο επόμενο βήμα της καριέρας τους.

Προωθεί ουσιαστικούς διαλόγους με αντικείμενο την αποχώρηση, ώστε να διασφαλιστεί η στήριξη του υπαλλήλου.

Εξασφαλίζει το σωστό ταλέντο τη σωστή στιγμή.