Τι μετράμε

Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε αξιόπιστα δεδομένα σε ουσιαστική διορατικότητα, αποτυπωμένη με τον πιο πρακτικό τρόπο, με δυνατότητα χρήσης και εφαρμογής με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο.

Τι μετράμε – Μερικές λεπτομέρειες

Το Facet5 προσδιορίζει τα 5 βασικά δομικά στοιχεία της προσωπικότητας, με υποκατηγορίες 13 υποπαραγόντων.

Αυτοί οι παράγοντες συνυπάρχουν σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε προσωπικότητα. Ο βαθμός (βαθμολογίες) διαφέρει ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις και πεποιθήσεις μας. Πρόκειται για ένα μοτίβο «βαθμολογιών» για κάθε παράγοντα, το οποίο μας προσφέρει μια γενική εικόνα της προσωπικότητάς μας.

Οι παράγοντες και οι υποπαράγοντες που μετρά το Facet5 είναι οι εξής:..

ΘΕΛΗΣΗ

Αποφασιστικότητα
Το εσωτερικό κίνητρο του ατόμου για επιμονή στις ιδέες του

Αντιπαράθεση
Το κίνητρο να αντιμετωπίζεις τα ζητήματα μόλις προκύπτουν

Ανεξαρτησία
Η τάση να ακολουθείς τη δική σου πορεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ζωτικότητα
Προφανής ενθουσιασμός και ενέργεια

Κοινωνικότητα
Ενδιαφέρον να είσαι με άλλους ανθρώπους

Προσαρμοστικότητα
Τάση να λαμβάνεις υπόψη σου τη γνώμη των άλλων

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑ

Αλτρουισμός
Η τάση να βάζεις πρώτα τα συμφέροντα των άλλων

Υποστήριξη
Το να προσπαθείς πάντα να δείχνεις κατανόηση

Εμπιστοσύνη
Η τάση να εμπιστεύεσαι αυτό που δείχνουν οι άλλοι

ΕΛΕΓΧΟΣ

Πειθαρχία
Προσωπική οργάνωση και προγραμματισμός

Υπευθυνότητα
Η προθυμία να αναλάβεις ευθύνες

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

Ένταση
Ένα γενικό αίσθημα έντασης ή στρες

Ανησυχία
Το να είσαι επιφυλακτικός και όχι υπερβολικά αισιόδοξος

Το μοντέλο Facet5

Το Facet5 βασίζεται σε ένα απλό, αλλά αξιόπιστο μοντέλο προσωπικότητας. Γι’ αυτόν το λόγο προτιμάται από πολλούς οργανισμούς ως εργαλείο προσωπικότητας.

Η συνέπεια και το κύρος μας μάς κάνουν να ξεχωρίζουμε και εγγυώνται την εγκυρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία μας.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ «BIG 5»

Βάσει εμπειρικής έρευνας βασισμένης σε δεδομένα, η θεωρία της προσωπικότητας «Big 5» έχει καθιερωθεί ως ο πιο αξιόπιστος και έγκυρος τρόπος μέτρησης και περιγραφής της προσωπικότητας. Το Facet5 μετρά αυτούς τους πέντε παράγοντες με ακρίβεια και γρήγορα.

ΕΝΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας μετρούνται ως ένα συνεχές, παρά ως επιβεβλημένη διχοτόμηση μεταξύ του ενός ή του άλλου τύπου. Πρόκειται για μια ακριβέστερη και πιο ουσιαστική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει στα άτομα να κατανοήσουν την προσωπικότητά τους σε σχέση με τους άλλους.

ΦΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το Facet5 χρησιμοποιεί ουδέτερους, καθημερινούς όρους με τους οποίους είναι εξοικειωμένα τα άτομα και βασίζονται στις δυνάμεις τους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια κοινή γλώσσα κατανόησης και έκφρασης αναφορικά με τις συμπεριφορές, σε σύγκριση με άλλα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούν υπερβολικά ακαδημαϊκή ή λιγότερο ισορροπημένη γλώσσα.

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΦΑΚΟΣ

Το Facet5 είναι το μοναδικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί τη Συναισθηματική Μεταβλητότητα ως παράγοντα ερμηνείας, ως ένας φακός μέσα από τον οποίο βλέπουμε τους άλλους παράγοντες. Η Συναισθηματική Μεταβλητότητα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο «εμφανίζονται» οι υπόλοιποι 4 παράγοντες και, ως αποτέλεσμα, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αυτογνωσία των ατόμων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίζουμε ότι το Facet5 κάνει αυτό ακριβώς που ισχυρίζεται και ότι η διορατικότητα που προσφέρουμε ικανοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα.

Οι διαδικασίες αξιοπιστίας και επικύρωσης που ακολουθούμε μας βοηθούν να μεγιστοποιούμε την ακρίβεια και τη συνέπεια σε κάθε μέτρηση, ώστε να προκύπτουν εγγυημένα αξιόπιστα και εφαρμόσιμα δεδομένα.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες επικύρωσης και αξιοπιστίας της εταιρείας μας, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στην τεκμηρίωση εδώ θα σας την κοινοποιήσουμε ευχαρίστως.

Facet5 Reliability and validity brochure

Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τη βεβαιότητα ότι έχουν επιλέξει μια ενδελεχώς αξιολογημένη μέθοδο βασισμένη στη ψυχολογία, μέσω της οποίας θα στηρίξουν την εξέλιξη των υπαλλήλων τους. Το Facet5 είναι καταχωρισμένο στους ακόλουθους κορυφαίους φορείς απονομής διακρίσεων της βιομηχανίας…

The British Psychological Society
DNV.GL
Association for Business Psychology
European Test Publishers Group