Κατακτήστε τη δύναμη
της προσωπικότητάς σας για
να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας

Facet5 Personality Profile

Είμαστε όλοι μοναδικοί. Η προσωπικότητά μας μάς ακολουθεί παντού.
Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τον κόσμο, την εργασία μας και τις σχέσεις μας.

Έχουμε όλοι ομοιότητες και διαφορές ως προς τα κίνητρα, τις προσεγγίσεις και τη συμπεριφορά μας. Μας κάνει, ουσιαστικά, αυτό που είμαστε. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τους άλλους εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Επομένως, όταν κατανοούμε τον εαυτό μας και τους άλλους, μπορούμε να εξελιχθούμε, να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά και να δημιουργήσουμε πιο δυνατές σχέσεις. Το προφίλ προσωπικότητας Facet5 παρέχει τη βάση για αυτήν την αυτογνωσία και την ατομική εξέλιξη.

Τι είναι το Προφίλ Facet5;

Το Facet5 βασίζεται σε μια σύγχρονη θεωρία προσωπικότητας με βάση τα χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό και τα δεδομένα είναι αξιόπιστα, αδιαμφισβήτητα και βάσιμα.

Το Προφίλ Facet5 «φωτογραφίζει» την προσωπικότητα του ατόμου. p Το προφίλ αναλύει τα πέντε βασικότερα δομικά στοιχεία (παράγοντες Facet5) της προσωπικότητας ενός ατόμου. Αυτοί οι παράγοντες έχουν 13 υποπαράγοντες.

Όλοι οι παράγοντες συνυπάρχουν σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε προσωπικότητα. Ο βαθμός/η βαθμολογία διαφέρει ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις και πεποιθήσεις μας. Πρόκειται για ένα μοτίβο «βαθμολογιών» για κάθε παράγοντα, το οποίο μας προσφέρει μια γενική εικόνα της προσωπικότητάς μας.

Επομένως, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος προφίλ. Το Facet5 δεν είναι κάποιο τεστ που πρέπει να περάσουν οι συμμετέχοντες. Εμείς το ονομάζουμε προφίλ προσωπικότητας. Συχνά αναφέρεται από άλλους και ως δείκτης ή κλίμακα.

Το Facet5 μετρά τους εξής παράγοντες:..

ΘΕΛΗΣΗ

Αποφασιστικότητα
Το εσωτερικό κίνητρο του ατόμου για επιμονή στις ιδέες του

Αντιπαράθεση
Το κίνητρο να αντιμετωπίζεις τα ζητήματα μόλις προκύπτουν

Ανεξαρτησία
Η τάση να ακολουθείς τη δική σου πορεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ζωτικότητα
Προφανής ενθουσιασμός και ενέργεια

Κοινωνικότητα
Ενδιαφέρον να είσαι με άλλους ανθρώπους

Προσαρμοστικότητα
Τάση να λαμβάνεις υπόψη σου τη γνώμη των άλλων

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑ

Αλτρουισμός
Η τάση να βάζεις πρώτα τα συμφέροντα των άλλων

Υποστήριξη
Το να προσπαθείς πάντα να δείχνεις κατανόηση

Εμπιστοσύνη
Η τάση να εμπιστεύεσαι αυτό που δείχνουν οι άλλοι

ΕΛΕΓΧΟΣ

Πειθαρχία
Προσωπική οργάνωση και προγραμματισμός

Υπευθυνότητα
Η προθυμία να αναλάβεις ευθύνες

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

Ένταση
Ένα γενικό αίσθημα έντασης ή στρες

Ανησυχία
Το να είσαι επιφυλακτικός και όχι υπερβολικά αισιόδοξος

Πώς λειτουργεί

Βήμα 1 – Ερωτηματολόγιο

Αξιολογούμε την προσωπικότητά σας μέσω της συμπλήρωσης ενός online ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 106 ερωτήσεις και χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για τη συμπλήρωσή του. Διατίθεται σε 33 γλώσσες. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις συγκρίνονται με μια ομάδα «παρόμοιων» ατόμων (καλείται συνήθως ομάδα αναφοράς). Υπολογίζεται μια βαθμολογία για κάθε παράγοντα και υποπαράγοντα. Αυτές οι βαθμολογίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο ενός προφίλ Facet5.

Βήμα 2 – Προφίλ

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες μπορούν να κατεβάσουν αμέσως την αναφορά προφίλ από το σύστημα του Facet5. Τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης αναφοράς διατίθενται σε διάφορες γλώσσες και μας βοηθούν να κατανοήσουμε κατά πόσο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας μοιάζουν με ή διαφέρουν από αυτά των άλλων, όπως και τις πτυχές που μας κάνουν μοναδικούς.

Να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Το Facet5 δεν είναι κάποιο τεστ που πρέπει να περάσετε.

Βήμα 3 – Επεξήγηση

Ένας Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Facet5 παράσχει μια πλήρη ερμηνεία και επεξήγηση του προφίλ. Μέσω της επεξήγησης το άτομο οδηγείται σε ένα ταξίδι γνωριμίας με τον εαυτό του, κατανοώντας έτσι καλύτερα τις προτιμήσεις του. Ο Επαγγελματίας καθοδηγεί το άτομο στην ερμηνεία των διορατικών δεδομένων που προκύπτουν από το προφίλ του με κατανοητό τρόπο.

Πιστοποίηση

Για την ερμηνεία και την επεξήγηση του Facet5 απαιτείται η ολοκλήρωση ενός προγράμματος πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση είναι ένα εμπειρικό πρόγραμμα εκμάθησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξοπλίσει τα άτομα με την κατάλληλη τεχνογνωσία για την επιτυχή εφαρμογή του Facet5 στο χώρο εργασίας. Μετά την πιστοποίηση παρέχεται διαρκής υποστήριξη, όπως και πρόσβαση σε μια πληθώρα online πόρων μέσω του ηλεκτρονικού Κέντρου Υποστήριξης Επαγγελματιών.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης και τις προσεχείς ημερομηνίες παρακάτω.

Τι περιλαμβάνει, λοιπόν, το Προφίλ Facet5;

Κάθε αναφορά περιλαμβάνει:…

Συννεφάκι λέξεων: εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα και είναι μια γρήγορη σύνοψη των βασικών θεμάτων στο προφίλ του ατόμου. Τα σημαντικότερα θέματα εμφανίζονται με μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Γενικό προφίλ: μια οπτική εικόνα του προφίλ παραγόντων Facet5 του ατόμου. Αυτή η εικόνα μπορεί να επικαλύπτεται με άλλα προφίλ, ώστε να διακρίνονται γρήγορα και εύκολα οι ομοιότητες και οι διαφορές.

Σελίδες προφίλ παραγόντων: αναλύονται οι βαθμολογίες των 5 παραγόντων και των 13 υποπαραγόντων. Κάθε παράγοντας αναλύεται με πλούσια σχόλια, διασφαλίζοντας ουσιαστική διορατικότητα από την πρώτη κιόλας επεξήγηση.

Το βασικό Προφίλ Facet5 μπορεί να υποστηριχθεί με τις ακόλουθες συμπληρωματικές αναφορές…

Πορτρέτο οικογένειας

Παρέχει ένα οπτικό στιγμιότυπο του προφίλ Facet5 ενός ατόμου, συνοψισμένο σε έναν από τους 17 τύπους οικογένειας. Χρησιμοποιεί καθημερινή γλώσσα, βοηθώντας το άτομο να κατανοήσει τις προτιμήσεις, τις συμπεριφορές και τα κίνητρά του.

SearchLight

Χαρτογραφεί τα δεδομένα Facet5 σε ένα τυποποιημένο μοντέλο ικανοτήτων. Για κάθε ικανότητα το Searchlight προσδιορίζει και περιγράφει την αναμενόμενη συμπεριφορά και τις περιοχές πιθανού κινδύνου με εύκολη γλώσσα, σχετική με την εργασία.

LeadingEdge

Καθοδηγεί τους διευθυντές γραμμής κατά τη διαμόρφωση της σχέσης τους με το προσωπικό σε συναντήσεις ενός προς έναν. Κάθε άτομο εκλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται ως μονάδα. Αυτή η προσαρμοσμένη προσέγγιση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής και της συνεχούς εξέλιξης της σχέσης/συμβουλευτικής.

WorkPreferences

Παρέχει μια βάση για συζητήσεις με αντικείμενο την επαγγελματική εξέλιξη. Επιτρέπει στα άτομα να εξετάσουν τους τρέχοντες ρόλους και τις φιλοδοξίες τους με σαφείς συμπεριφορικούς όρους. Το WorkPreferences σκιαγραφεί τα βασικά κίνητρα του ατόμου, τις πτυχές του ρόλου που θα του αρέσουν και εκείνες που μπορεί να το αποθαρρύνουν.

Όλες οι συμπληρωματικές αναφορές διατίθενται ξεχωριστά ή με τη μορφή ενιαίου ολοκληρωμένου προφίλ Facet5.

Ο αντίκτυπος

Η προσωπικότητά μας καθοδηγεί τη συμπεριφορά μας. Όταν λειτουργούμε στον αυτόματο πιλότο, ακολουθούμε συχνά μια προσέγγιση του τύπου «τι είχαμε, τι χάσαμε» για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε. Μπορεί να μην γνωρίζουμε τις δυνάμεις μας και πώς να τις χειριζόμαστε ή τους κινδύνους που προκύπτουν διαρκώς και μας εμποδίζουν να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας.

Αναπτύσσοντας αυτογνωσία και κατανόηση, όπως αυτή που προκύπτει από το προφίλ Facet5, μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικές συμπεριφορές για καλύτερα αποτελέσματα, σχέσεις, αποφάσεις και απόδοση.

Τα άτομα περιγράφουν την εμπειρία τους με το προφίλ Facet5 ως εξής:

  • Ουσιαστικό, όχι απλώς ένα σύνολο βαθμολογιών, αλλά μια πλούσια ιστορία του «ποιος είμαι»

  • Ερμηνεύεται εύκολα, χρησιμοποιεί καθημερινή γλώσσα, όχι εξειδικευμένη

  • Εύκολο στη χρήση και την κατανόηση

  • Μου πρόσφερε μια στιγμή αναλαμπής που με έκανε να σκεφτώ πραγματικά και, το πιο σημαντικό, να δραστηριοποιηθώ

  • Ακολουθεί μια ισχυρή προσέγγιση με βάση τα δυνατά σημεία, αλλά δεν παρακάμπτει τα πιθανά προβλήματα και τους κινδύνους

  • Παρέχει πρακτική βοήθεια και καθοδήγηση

Το Προφίλ Facet5 με μια ματιά

Ενδεικτική αναφορά

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε μια ενδεικτική αναφορά Προφίλ Facet5

Απαιτούμενη εκπαίδευση

Πρόγραμμα πιστοποίησης Facet5 με εικονική ή φυσική παρουσία. Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ

Διαθέσιμες γλώσσες

Προς το παρόν διατίθεται σε 33 γλώσσες δείτε τις γλώσσες εδώ

Ερωτηματολόγιο

Online ερωτηματολόγιο, 106 ερωτήσεις, χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για τη συμπλήρωση, άμεσα διαθέσιμα αποτελέσματα

Κατάλογος προϊόντων PDF

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε έναν κατάλογο προϊόντων Facet5 σε μορφή PDF

Θέλετε να μάθετε πώς να ξεκινήσετε;

Ας μιλήσουμε για τα «επόμενα βήματα». 

Γράψτε μας το μήνυμά σας εδώ και ένα μέλος της ομάδας μας θα σας απαντήσει.

Αν θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας – ακολουθήστε μας στο Linkedin.

Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.

Σε αυτήν τη φόρμα συλλέγονται τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλετε, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας.

Ιστορίες επιτυχίας Facet5

Έχουμε πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτοί είναι η πραγματική απόδειξη της παγκόσμιας δυνατότητας εφαρμογής του Facet5.
Η διορατικότητα του Facet5 είναι εξίσου ουσιαστική από την Ταϊλάνδη έως την Πολωνία.