Det, vi måler

Vores mission er at omdanne pålidelige data til meningsfuld indsigt, der ikke blot præsenteres så praktisk som muligt, men som også kan indføres og bruges så let som muligt.

Det, vi måler – mere detaljeret

Facet5 identificerer de fem vigtigste byggesten for personlighed – inddelt i 13 underfaktorer.

Hver faktor findes i større eller mindre grad i hver af vores personligheder; mængderne (scorerne) svinger afhængigt af vores personlige præferencer og holdninger. Det er mønstret af “scorer” på tværs af faktorerne, der giver et samlet billede af vores personlighed.

Faktorerne og underfaktorerne, der måles af Facet5, er. . .

VILJE

Beslutsomhed
Viljen og evnen til at forpligte sig til egne ideers

Konfrontation
Viljen og evnen til at konfrontere problemer som de opstår

Selvstændighed
Tendensen til at gå egne veje

ENERGI

Vitalitet
Åbenlys entusiasme og energi

Omgængelighed
Interessen i at være sammen med andre mennesker

Tilpasningsevne
At involvere andre i tanker og idéer

RELATION

Uselviskhed
At sætte andres interesser foran egne

Forståelse
Altid at forsøge at være forstående overfor andre

Tillid
Tendensen til generelt at stole på, hvad folk siger

KONTROL

Disciplin
At være personligt organiseret og planlægge tingene

Ansvarlighed
At være villig til at tage et personligt ansvar

FØLELSER

Anspændthed
En generel følelse af anspændthed eller stress

Bekymring
At være forsigtig og ikke alt for optimistisk

Facet5-modellen

Facet5 er baseret på en enkel, men gennemprøvet personlighedsmodel. Derfor er vi det foretrukne personlighedsredskab for mange virksomheder.

Vores robusthed og troværdighed er det, der skiller os ud fra mængden, og som sikrer, at vi ikke blot er reelle og pålidelige, men også anerkendte.

FEMFAKTORMODELLEN FOR PERSONLIGHED

Femfaktormodellen for personlighed er baseret på empirisk datadrevet forskning, og er anerkendt som den mest pålidelige og valide måde at måle og beskrive personligheder på. Facet5 måler disse fem faktorer nøjagtigt og hurtigt.

ET KARAKTERTRÆKBASERET/NORMATIVT REDSKAB

Karaktertræk måles i en større sammenhæng snarere end som en forceret inddeling i forskellige typer. Det er en mere nøjagtig og meningsfuld tilgang, der gør det muligt for personer at forstå deres personlighed i forhold til andre.

NATURLIGT SPROG

Facet5 bruger naturlige hverdagsudtryk, som folk er fortrolige med, og som er baseret på styrker. Det skaber et fælles sprog til at forstå og tale om adfærd – i modsætning til andre målemetoder, der benytter et meget akademisk eller mindre afbalanceret sprog.

FØLELSER SOM ET PRISME

Facet5 er den eneste model, der anvender følelser som fortolkningsfaktor (et prisme, som vi anskuer de andre faktorer igennem). Følelser påvirker, hvordan de andre fire faktorer optræder, og det kan være det springende punkt for folks selvindsigt.

Validitet og pålidelighed

Vi forpligter os kraftigt til at sikre, at Facet5 holder, hvad det lover, og at den indsigt, vi tilbyder, lever op til de absolut højeste standarder.

Vores pålidelighed og valideringsprocesser sikrer, at hver måling har den maksimale nøjagtighed og konsistens for at garantere, at resultaterne er til at stole på og anvendelige.

IHvis du vil lære mere om vores validerings- og pålidelighedsprocesser, kan du anmode om adgang til dokumentationen her – vi er glade for og stolte over at kunne dele den med dig.

Facet5 Reliability and validity brochure

Vi er stolte over at kunne give vores kunder fred i sindet, vel vidende at de har valgt en nøje gennemprøvet og psykologisk baseret metode til at udvikle deres medarbejdere. Facet5 er registreret hos følgende brancheførende tildelingsorganer. . .

The British Psychological Society
DNV.GL
Association for Business Psychology
European Test Publishers Group