Hvad er Facet5?

Hej! Vi er Facet5…

Facet5 er en målestok for personlighed, der er drevet af en passion for udvikling. Vi hjælper enkeltpersoner, teams, ledere og virksomheder med at indfri deres fulde potentiale.

Virksomheder og konsulentbureauer over hele verden foretrækker vores model og letforståelige sprog, der forklarer, hvordan folk er forskellige mht. adfærd, motivation, holdninger, foretrukne arbejdsmetoder – og vigtigst af alt: Hvad de kan opnå.

Facet5 har mennesker og personlighed i centrum

Vi mener, at en oprigtig og dybere forståelse af din personlighed giver dig en identitetsfølelse og en viden, der hjælper dig med at trives i en verden i konstant forandring.

Facet5 giver enkeltpersoner adgang til intuitiv og omfattende indsigt, der kan udnyttes med det samme og vokse over tid, og som bidrager til en positiv udvikling.

“Facet5 gav mig en “aha”-oplevelse. Jeg kunne omgående se en rød tråd gennem min selvopfattelse, hvordan jeg kan lide at arbejde, og hvordan jeg arbejder sammen med andre.”

Facet5 hjælper enkeltpersoner,
teams og virksomheder

Facet5 opstiller en letforståelig ramme, og benytter almindeligt dagligdags sprog, der er let at implementere for enkeltpersoner, teams og virksomheder, der vil indfri deres fulde potentiale.

Vores system er specialdesignet af psykologer til at blive brugt på virksomhedsniveau, og det hjælper personer på alle niveauer med at forstå adfærd, og hvad der kan opnås.

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd på neutral vis, så både teams og virksomheder let kan forstå og drage nytte af folks personligheder.

Pålidelige data, indsigt, der kan handles ud fra

Facet5 blev udviklet som svar på kunders behov for hurtige, praktiske oplysninger og som hjælp til virksomheder og enkeltpersoner på hvert trin af en medarbejders rejse gennem en virksomhed.

Her er et overblik over, hvad Facet5 tilbyder. . .

22+ RAPPORTERING-SMULIGHEDER

Omfattende rapporteringsmuligheder på tværs af alle Facet5-produkter

INDSIGT, DER KAN HANDLES UD FRA

Fokuseret og praktisk anvendelig indsigt, der gavner den personlige udvikling

42+ NORMGRUPPER

42 normgrupper giver et meningsfuldt sammenlignings-grundlag

33 SPROG

Facet5 findes i øjeblikket på 33 sprog, og det vokser stadig

SELVBETJENING

Webbaserede spørgeundersøgelser muliggør rapportering i realtid og selvbetjent levering

ONLINE-RESSOURCER

Onlineressourcer og støttemateriale til at opbygge færdigheder hurtigt og garantere effektive resultater

UDVIKLING-SVEJLEDNINGER

Omfattende udviklingsvejledninger og handlingsplaner, der støtter personfokuseret læring

NØGLEFÆRDIGE LØSNINGER

Modulopbygget indhold og komplette programmer letter integration og udrulning

TRÆNING

Der findes trænings- og akkrediterings-workshops på flere sprog – over hele verden og virtuelt

OMFATTENDE ANVENDELSE

Facet5 kan let anvendes ifm. personlig og lederskabsmæssig udvikling, coaching og teameffektivitet

Designet af psykologer, baseret på videnskab

Facet5 er specialdesignet af psykologer til at blive brugt på virksomhedsniveau, og det hjælper personer på alle niveauer med at forstå adfærd, og hvad der kan opnås.

Facet5 er produktet af mere end 30 års udvikling baseret på solide psykometriske metoder for at sammensætte en personlighedsmodel, der støtter personudvikling i alle dens former.

Femfaktormodellen for personlighed (også kaldet “Big 5”) er nu bredt anerkendt som den bedste måde at beskrive hjørnestenene for personlighed på. Femfaktormodellen dukker konstant op af psykologisk forskning som det absolutte minimumskrav til at kunne give en omfattende beskrivelse af personlighed og adfærd. Facet5 måler disse fem faktorer nøjagtigt og hurtigt for at give et nøjagtigt og letanvendeligt billede af en persons personlighed.

Hvis du vil lære mere om Facet5’s validitet og pålidelighed, kan du Rekvirere dokumentation her.

“Som psykologer følger vi videnskabelige principper meget strengt, men som Practitioner ved vi, at intet fungerer, medmindre det er let at forstå og anvende. Vores mission har været at omdanne pålidelige data til oplysninger, der præsenteres på den mest praktiske og anvendelige måde.”

Rebekah Williams
Direktør og medskaber

Er Facet5 noget for dig?

Facet5 kan bruges af enhver, der støtter personudvikling, og af dem, der ønsker at forstå, hvordan de kan få det bedste frem i andre.

Vores nuværende kunder og akkrediterede Practitioner arbejder på tværs af en bred vifte af brancher og områder. Det omfatter interne HR-/udviklings- og træningsteams, rekruttering og udvælgelse til organistionsudvikling, coaching- og udviklingskonsulenter og driftsledere.

Fælles for dem alle er et dedikeret ønske om at forstå og fremme udviklingen af andre. Facet5 tilvejebringer den nødvendige indsigt og forståelse til at hjælpe med at indfri enkeltpersoners, teams og lederes potentiale på hele medarbejderens rejse.