Indfri potentialet –
på hele rejsen for den enkelte

Facet5-livscyklussen

Facet5 giver meningsfuld indsigt, der går ud over den indledende profil. Vi tilbyder en fælles ramme og et fælles sprog til at lette beslutningerne på hvert trin af en persons rejse gennem en virksomhed.

Facet5-data indsamles kun én gang, men kan fortolkes på flere måder for at informere og vejlede i en lang række scenarier på arbejdspladsen. Med en sådan fleksibilitet til at anvende dataene kan der indarbejdes en ensartet tilgang på tværs af hele virksomheden, og det kan for alvor hjælpe med at opnå en dybere indsigt og forståelse.

Når Facet5-data bruges på den måde, sikrer det naturligvis effektiv udnyttelse af investeringen.

Nedenfor beskrives det, hvordan Facet5-data kan anvendes på hvert trin i en persons rejse gennem en organisation . . .

UDVÆLGELSE

Sikrer egnetheden til teamet og virksomheden ved at holde personen op mod virksomhedens værdier og kultur.

Hjælper med at finde det rette rollematch ved at definere adfærdsmæssige succeselementer inden udvælgelsen.

Giver en konsistent rekrutterings- og udvælgelsesproces med tilpassede samtalevejledninger.

INTEGRATION

Beskriver motivationerne, drivkræfterne og de arbejdsmæssige præferencer mhp. vellykket integration i rollen.

Hjælper med at etablere et stærkt forhold mellem leder og ansat.

Tilvejebringer muligheder for udviklingsplanlægning for de første tre måneder.

TEAMWORK

Styrker hele teamets og individuelle indbyrdes forhold og forståelse.

Giver et fælles sprog til at hjælpe teams med kommunikation, feedback og problemløsning ifm. teamets resultater.

Får teams til at fokusere på, hvad der kræves for at fuldføre deres arbejde, ved at identificere teamets styrker og potentielle risikoområder.

UDVIKLING

Støtter coaching- og udviklingsprocesser med indsigtsfuld information og skræddersyede rapporter til hver coach.

Muliggør nyttige resultatorienterede samtaler ved at køre lederen i stilling som coach for at styrke udviklingen af medarbejdere.

Identificerer og hjælper med at håndtere styrker og problematiske områder.

LEDERSKAB

Lægger sig ganske naturligt i forlængelse af eksisterende rammer, processer og programmer til lederskabsmæssig udvikling.

Giver en dybere indsigt i personlig stil og hvordan individer og teams bør ledes – og understøtter dermed observeret adfærd for at fremme en bæredygtig udvikling.

Opbygger evner til effektiv forandringsstyring.

TALENT

Identificerer fremspirende talenter og muliggør fokuseret udviklingsplanlægning i nuværende og fremtidige roller.

Hjælper med at identificere, styrke og dyrke de nødvendige evner i virksomheden.

Integreres i vurderings- og udviklingscentre.

KULTUR OG FORANDRING

Definerer og beskriver kulturen på et fælles sprog.

Kommunikerer essensen af virksomheden – “hvem vi er, og hvad vi står for”.

Definerer den “aktuelle” og den “ideelle” tilstand mht. kulturen – og hvilken rolle hver person spiller for at nå dertil.

OPHØR OG AFSLUTNING

Støtter medarbejdere på det næste skridt i deres karriere.

Tilvejebringer meningsfulde afsluttende samtaler for at sikre medarbejderens støtte.

Sikrer det rette talent på det rette tidspunkt.