Wat we meten

Het is onze missie betrouwbare data om te zetten in zinvolle inzichten die niet alleen worden gepresenteerd op de meest praktische manier maar ook toegepast en gebruikt kunnen worden op de meest eenvoudige manier.

Wat we meten – in meer detail

Facet5 identificeert de 5 grote bouwstenen van persoonlijkheid opgedeeld in 13 subfactoren.

In onze persoonlijkheid hebben we allemaal een zekere hoeveelheid van elke factor. De hoeveelheid (scores) verschilt afhankelijk van onze persoonlijke voorkeuren en overtuigingen. Het is dit patroon van ‘scores’ op elk van de factoren dat een totaal beeld geeft van onze persoonlijkheid.

De factoren en subfactoren die Facet5 meet zijn…

WILSKRACHT

Vastberadenheid
De innerlijke drive om je te committeren aan je eigen ideeën

Confrontatie
Een drive om problemen aan te gaan als ze zich voordoen

Onafhankelijkheid
Een neiging om je eigen koers te volgen

ENERGIE

Vitaliteit
Overduidelijk enthousiasme en energie

Sociabiliteit
Interesse om bij mensen te zijn

Aanpassingsvermogen
Anderen betrekken bij jouw ideeën

AFFECTIE

Hulpvaardigheid
De belangen van anderen op de eerste plaats zetten

Steun
Altijd proberen begripvol te zijn

Vertrouwen
Neiging om mensen onbevangen tegemoet te treden

BEHEERSING

Discipline
Persoonlijk georganiseerd en planmatig zijn

Verantwoordelijkheid
Bereid zijn om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen

EMOTIONALITEIT

Spanning
De mate waarin iemand spanning en bezorgdheid ervaart in het dagelijkse leven

Bezorgdheid
Voorzichtig zijn en niet te optimistisch

Het Facet5 model

Facet5 is gebaseerd op een eenvoudig doch betrouwbaar model voor persoonlijkheid. Daarom zijn wij dé persoonlijkheidstool bij uitstek in vele organisaties.

Onze soliditeit en geloofwaardigheid onderscheiden ons van anderen en zorgen ervoor dat we niet alleen valide en betrouwbaar zijn maar ook vertrouwd.

BIG 5 THEORIE VAN PERSOONLIJKHEID

Op basis van empirisch, op data gebaseerd onderzoek wordt de Big 5- theorie van persoonlijkheid erkend als de meest betrouwbare en valide manier om persoonlijkheid te meten en te beschrijven. Facet5 meet deze vijf factoren nauwkeurig en snel.

EEN NORMATIEVE /OP EIGENSCHAPPEN GEBASEERDE TOOL

Persoonlijkheidskenmerken worden gemeten op een continuüm en niet op basis van een geforceerde dichotomie tussen het ene type en het andere. Deze benadering is veel preciezer en zinvoller om mensen hun persoonlijkheid in relatie met anderen te laten begrijpen.

NATUURLIJKE TAAL

Facet5 gebruikt natuurlijke, alledaagse termen waar mensen vertrouwd mee zijn en die gebaseerd zijn op hun sterke punten. Dit creëert een gemeenschappelijke taal om gedragingen te begrijpen en erover te praten, in tegenstelling tot andere metingen die te academische of te onevenwichtige taal gebruiken.

EMOTIONALITEIT ALS EEN LENS

Facet5 is het enige model dat Emotionaliteit gebruikt als een interpretatieve factor (een lens waardoor we naar de andere factoren kijken). Emotionaliteit beïnvloedt hoe de andere 4 factoren zich laten zien en dit kan voor echte ‘eureka’-momenten zorgen in het zelfbewustzijn van mensen.

Validiteit en Betrouwbaarheid

We zetten ons echt in om ervoor te zorgen dat Facet5 doet wat het beweert te doen en om ervoor te zorgen dat de inzichten die we bieden voldoen aan de hoogste standaard.

Onze betrouwbaarheid en validatieprocessen verzekeren dat we de nauwkeurigheid en consistentie van elke meting optimaliseren om te garanderen dat de resultaten betrouwbaar en toepasbaar zijn.

Als je graag meer wil weten over onze validatie- en betrouwbaarheidsprocessen, kun je hier toegang vragen tot de documentatie – we zijn er trots op en delen dit graag met jou.

Facet5 Reliability and validity brochure

We zijn trots dat we onze klanten kunnen geruststellen dat ze een uitvoerig beoordeelde, op psychologie gebaseerde methode hebben gekozen waarmee hun medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Facet5 is geregistreerd bij de volgende toonaangevende kwalificerende instanties. . .

The British Psychological Society
DNV.GL
Association for Business Psychology
European Test Publishers Group