Organizacje często inwestują dużo czasu i pieniędzy w identyfikowanie i rozwój talentów, zapominając zadbać o momenty, w których pracownicy sygnalizują zamiar odejścia. Rezultatem może być rozczarowanie lub brak zaangażowania pracownika, co w efekcie wywiera niekorzystny wpływ na otoczenie.

Współcześnie często obserwujemy, że organizacje w ramach swoich programach zarządzania talentami decydują się na zatrudnianie tych samych osób po raz drugi i trzeci. W idealnej sytuacji pracownicy, którzy odchodzą z firmy powinni wciąż być jej ambasadorami na rynku pracy i zachęcać innych utalentowanych pracowników do podjęcia pracy w tej firmie.

Jaki może być lepszy sposób na zapewnienie dobrego wrażenia podczas rozstawania się z pracownikiem niż przekazanie mu użytecznych informacji na temat zachowań, które może on wykorzystać w kolejnych etapach swojej ścieżki zawodowej?

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na ten temat.
W skrócie

Facet5 dostarcza trafnych informacji na temat preferencji zachowań, które mogą wspierać dalsze etapy kariery zawodowej pracownika.

Facet5 pomaga w dobrym zarządzaniu procesem odejść i wspiera firmy w budowaniu wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy.

Facet5 umożliwia skuteczne zarządzanie całym cyklem zarządzania talentami – od momentu przyciągania do firmy właściwych ludzi do momentu żegnania się z nimi - ułatwiając planowanie ich dalszych etapów kariery zawodowej.


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.