Potęga Osobowości

Facet5 jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych i wszechstronnych systemów pomiaru osobowości. Facet5 ułatwia zrozumienie talentów pracowników oraz wybór właściwych dla nich metod zarządzania – jest obecnie wykorzystywany przez organizacje i firmy konsultingowe na całym świecie. Twórcy Facet5 zastosowali model oraz język, który szybko wyjaśnia jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji oraz podejścia do pracy i co ważniejsze – jak te różnice należy wykorzystywać w celu osiągania jak najlepszych rezultatów.

Zaprojektowany dla potrzeb Biznesu

Facet5 został opracowany w odpowiedzi na potrzeby Klientów związane z uzyskiwaniem szybkich, praktycznych informacji, które będą wspierały procesy podejmowania decyzji na każdym etapie podróży pracowników w organizacji. System jest dostępny w ponad 30 różnych językach, stosuje język biznesu, jest w pełni on-line – dostępny na całym świecie. Szeroki zakres opracowanych norm krajowych oraz branżowych umożliwia szybkie generowanie znaczących porównań.

Może być stosowany na każdym etapie cyklu życia zawodowego

Facet5 może być łatwo i skutecznie stosowany w ciągu całego życia zawodowego: od procesów selekcji po odejście pracownika z firmy. Facet5 angażuje pracowników, liderów oraz organizacje w tworzenie wielu wszechstronnych raportów. Umożliwia wybór najlepszych praktyk z zakresu zarządzania podczas realizacji projektów budowania zespołów, integrowania nowych pracowników, czy też planowania zmian kultury organizacyjnej.

Sprawdzona teoria psychologiczna

Zastosowany w Facet5 model Wielkiej Piątki jest obecnie najszerzej akceptowanym sposobem opisywania fundamentalnych bloków osobowości człowieka. Model Wielkiej Piątki jest uznany przez środowiska naukowe jako niezbędne minimum do opisywania osobowości oraz zachowań. Facet5 dokładnie i szybko mierzy pięć głównych aspektów osobowości i na ich podstawie generuje portrety wskazujące różnice w zachowaniach poszczególnych ludzi.

Dowiedz się więcej jak stosować Facet5

 

Profil Facet5

Analiza aspektów Facet5

Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.