Decyzje o wyborze pracownika są często podejmowane na podstawie kompleksowej sieci informacji. Należy zawsze ocenić wcześniejsze osiągnięcia kandydata, jego kompetencje i wiedzę techniczną no i sprawdzić referencje, co dodatkowo komplikuje sprawy i nie ułatwia podejmowania decyzji.

Dobrze prowadzony proces selekcji powinien ułatwiać sposób ustalania, czy dany kandydat pasuje do stanowiska, zespołu oraz kultury organizacji. Ponadto, proces ten powinien dostarczać przydatnych informacji o tym, jak cechy charakteru kandydata mogą pomagać mu lub przeszkadzać w osiąganiu sukcesów na danym stanowisku, w określonym zespole i w całej organizacji.

Użycie modułu behawioralnego profilowania Facet5 Audition pomoże określić cechy konieczne do osiągnięcia sukcesu przez pracownika, co pozwoli organizacji zarówno przyciągnąć jak i wybrać idealnych kandydatów. Następnie, po ustaleniu takiej listy, profil osobowości zawodowej Facet5 dostarczy danych na temat stopnia dopasowania do stanowiska.

Facet5 nie tylko wesprze proces selekcji, ale również dostarczy informacji, które będą bardzo pomocne dla nowozatrudnionego pracownika i kierownika liniowego w okresie pierwszych trzech miesięcy pracy na stanowisku, które często bywają trudne. Nowozatrudniona osoba dowie się, w jakim stopniu jej zachowania pasują do stanowiska, zespołu i kultury organizacji, natomiast kierownik liniowy będzie mógł angażować pracownika w sensowny i efektywny sposób już od pierwszego dnia pracy.


Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na ten temat.
W skrócie

Określając cechy konieczne do osiągnięcia sukcesu przez pracownika, pozwala wybrać idealnego kandydata na stanowisko, do zespołu i organizacji.

Globalna internetowa dystrybucja i raporty umożliwiają otrzymanie natychmiastowych wyników, gwarantując, że proces selekcji i integracji międzyregionalnej zawsze będzie dokładny i przeprowadzony na czas, niezależnie od lokalizacji.

Facet5 umożliwia szybką integrację nowozatrudnionych pracowników, gwarantując, że już od pierwszego dnia pracy staną się zaangażowanymi i wydajnymi członkami zespołu.

 


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.