Różnych ludzi motywują różne rzeczy. Badania wykazują, że ludzie mają tzw. „wewnętrzne motywatory” – pewne elementy wykonywanej pracy są im niezbędne dla czerpania z niej satysfakcji. Raport Facet5 Preferencje Pracy nie tylko identyfikuje te wewnętrzne czynniki motywacyjne, ale również wskazuje te elementy pracy, które mogą być dla danej osoby frustrujące. Jest to przydatne w procesach planowania dalszej kariery zawodowej oraz jako uzupełnienie działań związanych z poszukiwaniem pracy.

  • Władza - potrzeba wywierania wpływu na wydarzenia I ludzi wokół siebie.
  • Uczestnictwo - potrzeba przebywania z ludźmi i wpisywania się w wydarzenia.
  • Ludzie - potrzeba wnoszenia własnego wkładu w tym świecie i tworzenia lepszego społeczeństwa.
  • Proces- podkreślanie wagi sposobu wykonywania zadań oraz prowadzenia spraw biznesowych, gdzie kładzie się duży nacisk na efektywne systemy i procesy, szanuje pozycję oraz doświadczenie.

Prace badawcze Facet5 zidentyfikowały specyficzne “elementy pracy”, które łączą się z każdym z tych motywatorów. Raport ten integruje rdzenne motywy (pochodzące z danych Facet5) oraz wskazuje te elementy, które dana osoba chciałaby mieć w swojej pracy oraz te, które mogą być dla niej frustrujące. Poprzez porównanie odpowiedzi danej osoby z bazą danych znanych preferencji, Przegląd Preferencji Pracy dostarcza jasnych informacji na temat specyficznych elementów pracy, które będą przemawiały do tej osoby.

Raport Przegląd Preferencji Pracy jest standardowym elementem osobistego profilu Facet5.

Pobierz przykładowy raport Przegląd Preferencji Pracy


Powrót do strony Profil Facet5

Produkt w ogólnym zarysie
Zastosowania:
Zarządzanie karierami pracowników, identyfikowanie dopasowania kandydatów do wymagań stanowiska, odejścia pracowników z firmy

Odbiorcy:
Kandydaci do pracy, pracownicy, ich przełożeni, osoby zajmujące się coachingiem oraz konsultacjami dotyczącymi kariery zawodowej, HR

Format:
Jest to jeden z raportów generowanych po wypełnieniu kwestionariusza Facet5

Szkolenie:
Nie jest wymagane przed przekazaniem treści tego raportu osobom badanym lub liderom.
Downloads 

 

 

 

 

 


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.