Ponad 15 lat temu, Wojna o Talenty McKinsey’a ukazała potrzebę zrozumienia, rozpoznawania i wspierania rozwoju talentów. ‘Wojna’ ta wydaje się trwać nadal, zważywszy na małą liczbę kandydatów i rywalizację o talenty na każdym poziomie i we wszystkich sektorach.

Jak organizacje radzą sobie z tak skomplikowaną rzeczywistością? Aby zrozumieć istotę i miejsce talentu, organizacje muszą dowiedzieć się, ‘co kandydat robił wcześniej’ oraz ‘co mógłby robić w przyszłości.’

Facet5 pomaga organizacjom zrozumieć, jakie są cechy osobowości danego kandydata, oraz zidentyfikować te cechy, które mogą występować stale. Informację tą można wykorzystać jako integralną część procesu segmentacji talentów, w połączeniu z innymi procesami, takimi jak ocena kierownika liniowego czy rozmowy na temat rozwoju kariery.


Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na ten temat.
W skrócie

Facet5 identyfikuje kluczowe cechy osobowości, które mogą stale występować u kandydata, dla celów identyfikacji talentów.

Facet5 jest istotnym elementem każdego procesu centrum Oceny i Rozwoju Talentów, ponieważ wspiera obserwowane zachowania.

Facet5 łatwo łączy się z danymi dotyczącymi rozwoju kariery w celu wspierania decyzji talentów.


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.