Raport Searchlight odpowiada na pytania: “Jakie są moje silne strony?” oraz “Co powinienem / powinnam poprawić i na co mam uważać?” Te informacje są zorganizowane w sposób ułatwiający rozwój każdej z 6 kluczowych kompetencji potrzebnych do pełnienia każdej roli zawodowej. Są nimi:

 • Przywództwo:
  Wykorzystywanie właściwych metod lub stylów interpersonalnych podczas przewodzenia jednostkom i grupom w realizacji zadań i celów
 • Kompetencje interpersonalne:
 • Umiejętność uzyskiwania akceptacji Klientów wewnętrznych I zewnętrznych oraz szybkiego reagowania na ich potrzeby
 • Komunikacja:
 • Zdolność zwięzłego i jasnego wyrażania swoich myśli
 • Analiza i Podejmowanie Decyzji:
 • Umiejętność identyfikowania problemów, oceny istotnych faktów, generowania pomysłów I dochodzenia do trafnych decyzji
 • Inicjatywa i Wysiłek:
 • Aktywne podejmowanie prób wpływania na wydarzenia w celu osiągania rezultatów
 • Planowanie i Organizowanie:
 • Ustalanie kursu działań dla siebie i/lub innych w celu osiągnięcia konkretnego celu

Searchlight jest standardową częścią składową Profilu Osobistego Facet5.

Pobierz przykładowy raport Przegląd Kompetencji (Searchlight).


Powrót do strony Profil Facet5
Produkt w Ogólnym Zarysie
Zastosowanie:
Zwiększanie świadomości swoich silnych stron oraz możliwości wnoszenia indywidualnego wkładu w pracę zespołu.
Self awareness of strengths and areas requiring management in an individual; contribution to interview process

Odbiorcy:
Wszyscy pracownicy

Format:
Standardowy 2 stronny raport jest częścią Profilu Osobistego Facet5. Administrowanie i raportowanie odbywa się metodą online.

Szkolenie:
Nie jest wymagane przed zapoznaniem się z tym raportem przez osoby badane oraz ich przełożonych. 

 

 

 

 

 


Prosty Język

Facet5 zapewnia jasną i łatwą do zrozumienia strukturę oraz prosty język, które są szybko adoptowane przez zespoły i organizacje, co ułatwia rozwiązywanie problemów w biznesie powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Globalny Zasięg

Facet5, dostępny w ponad 30 językach z odpowiadającymi im a grupami normatywnymi, to efektywne narzędzie stosowane przez organizacje na każdym kontynencie, zarówno o zasięgu globalnym jak i lokalnym.

Dla Kadry Kierowniczej

System Facet5 został specjalnie zaprojektowany przez psychologów do wykorzystania w procesach zarządzania na wszystkich poziomach organizacji - pomaga zrozumieć zachowania oraz to, co można osiągnąć.

Neutralny Opis

Facet5 opisuje, wyjaśnia oraz przewiduje zachowania w sposób, który ich nie ocenia, tak aby zarówno zespoły jak i organizacje mogły łatwo zrozumieć i wykorzystywać siłę osobowości.